Курсова робота «Аналіз фінансового стану ДП «Сандора Трейд»», 2007 рік

З предмету Аналіз господарської діяльності · додано 25.01.2009 21:42 · від Andrey · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Розділ 1. Теоретико-методичні засади аналізу фінансового стану підприємства 1.1. Сутність та види фінансового аналізу 1.2. Інформаційна база аналізу фінансового стану 1.3. Методи аналізу фінансового стану Розділ 2. Фінансовий аналіз господарської діяльності дп «сандора трейд» 2.1. Організаційно-економічна характеристика ДП «Сандора Трейд» та експрес-аналіз його фінансового стану 2.2. Аналіз майнового стану та структури капіталу ДП «Сандора Трейд» 2.3. Аналіз фінансової стійкості ДП «Сандора Трейд» 2.4. Аналіз показників ділової активності ДП «Сандора Трейд» 2.4. Аналіз показників ліквідності підприємства 2.6. Аналіз грошових потоків ДП «Сандора Трейд» 2.7. Аналіз рентабельності ДП «Сандора Трейд» Розділ 3. Шляхи покращення фінансового стану дп «сандора трейд» 3.1. Напрямки покращення фінансового стану ДП «Сандора Трейд» 3.2. Заходи, спрямовані на покращення фінансового стану підприємства Висновки Список використаної літератури

Висновок

За результатами проведеного в курсовій роботі аналізу фінансового стану можна зробити наступні висновки.

Діагностика фінансового стану підприємства проводиться на основі його фінансової звітності та використання сукупності методів і робочих прийомів, що дозволяють структуризувати і ідентифікувати взаємозв'язки між основними показниками. Широко використовується при цьому система фінансових показників, що складається із шести груп: показники оцінки майнового положення, показники ліквідності, показники фінансової стійкості, показники ділової активності, показники рентабельності, показники положення підприємства на ринку цінних паперів.

Курсову роботу виконано на основі даних ДП «Сандора Трейд», яке є дочірнім підприємством ТОВ «Сандора». Предметом діяльності дочірнього підприємства «Сандора Трейд» є торговельна діяльність у сфері оптової торгівлі продуктами харчування та безалкогольними напоями.

З урахуванням виявлених негативних змін окремих показників фінансового стану на ДП «Сандора Трейд» надані пропозиції за наступними напрямками.

1. Покращення структури майна підприємства. В результаті аналізу виявлено, що підприємство має «важку» структуру активів, тобто велику частку необоротних активів. Це спричиняє зниження мобільності майна та зумовлює ризик втрати фінансової стійкості. Для покращення структури майна необхідно здійснити: скорочення обсягу довгострокових фінансових інвестицій; зниження запасів товарної продукції та виробничих запасів; подальше скорочення обсягів короткострокової дебіторської заборгованості; збільшення суми високоліквідних активів (грошових коштів та їх еквівалентів); розширення господарської діяльності за рахунок залучення довгострокового капіталу.

2. Підвищення фінансової стійкості підприємства. В ході аналізу встановлено, що підприємство і на початок, і на кінець звітного періоду має кризовий фінансовий стан, зумовлений відсутністю власних обігових коштів. Його фінансова стійкість значно порушена - для забезпечення запасів і затрат не достатньо власних обігових коштів, довгострокових та короткострокових кредитів і позик. ДП «Сандора Трейд» необхідно звернути увагу на формування власних джерел оборотних коштів, зокрема за рахунок збільшення прибутку від реалізації товарів. Для цього необхідно переглянути торговельну політику, асортимент реалізованих товарів, здійснити диверсифікацію товарів шляхом збільшення питомої ваги найбільш прибуткових видів.

3. Поліпшення показників ліквідності ДП «Сандора Трейд». Ліквідність балансу ДП «Сандора Трейд» порушена. На початок і на кінець 2006 року найбільш строкові зобов’язання значно перевищували суму найбільш ліквідних активів. Тобто підприємство не є абсолютно ліквідним. Також активи, що важко реалізуються, значно перевищують суму постійних пасивів. Важливим резервом для покращення ліквідності підприємства є скорочення дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства. Серед напрямків покращення платоспроможності ДП «Сандора Трейд» важливе місце займає керування оборотними активами підприємства.

4. Негативним є зменшення загального капіталу (валюти балансу) на 8020,7 тис. грн. (10,57%). Спостерігається також зниження вартості як необоротних, так і оборотних активів на 5073,9 тис. грн. (9,4%) і 601,8 тис грн. (3,1%) відповідно. Тобто, на підприємстві відбувся процес зменшення грошових потоків, що є негативною тенденцією в діяльності підприємства та призводить до збільшення необхідності залучення фінансових ресурсів за рахунок зовнішніх джерел. Позитивний грошовий потік зменшився з 56715,2 тис. грн. до 46329,9 тис. грн. Зазначені зміни вказують на необхідності впровадження у ДП «Сандора Трейд» ефективної системи управління грошовими коштами.

З метою підвищення ефективності управління грошовими коштами на ДП «Сандора Трейд» необхідно впровадити систему їх бюджетування. Бюджетування потрібно здійснювати на двох рівнях: стратегічному та оперативному.

Стратегічний бюджет грошових коштів, або бюджет довгострокових вкладень являє собою перелік усіх відкритих перед підприємством інвестиційних можливостей з позитивними чистими приведеними вартостями. У процесі складання стратегічного бюджету керівництво визначає пріоритетні цілі та проекти, здійснення яких сприятиме розвитку підприємства на наступні 3-5 років. На оперативному рівні приділяється особлива увага розробці детального бюджетного плану підприємства. Насамперед це обумовлено можливим дефіцитом грошових коштів, який може привести до фінансових збитків.

Впровадження наведених заходів в сукупності дозволить значно покращити фінансовий стан ДП «Сандора Трейд».

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення