Курсова робота «Облік нематеріальних активів на матеріалах ВАТ «Укрелектроапарат»», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 25.01.2009 14:53 · від GIG · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Економічна сутність та загальна характеристика нематеріальних активів 5 2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 8 3. Коротка організаційно-економічна характеристика базового підприємства 12 4. Документування операцій з нематеріальними активами на підприємстві 15 5. Організація синтетичного та аналітичного обліку нематеріальних активів 17 6. Облік амортизації нематеріальних активів 21 7. Інвентаризація НМА 24 Висновки і пропозиції 26 Список використаних джерел 28

Висновок

Виконавши курсову роботу на тему: « Облік нематеріальних активів підприємства» на матеріалах ВАТ «Укрелектроапарат», слід відмітити, що завдання дослідження розкрито, мету курсової роботи реалізовано.

В першому розділі курсової роботи розкрито теоретичні засади обліку нематеріальних активів, наведено їх характеристику та класифікацію згідно П(С) БО 8 „Нематеріальні активи”. Детально охарактеризовано групи нематеріальних активів

В другому розділі курсової роботи розкрито економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури. Вказано підручники та навчальні посібники в яких розкривається облік нематеріальних активів. Наведено коротку характеристику нормативних актів та їх зміст, які розкривають облік нематеріальних активів.

В третьму розділі наведено організаційно-правову характеристику ВАТ

«Укрелектроапарат»

В четвертому розділі розділі розкрито документальне оформлення нематеріальних активів на підприємстві.

В п»ятому розділі курсової роботи розкрито синтетичний та аналітичний облік нематеріальних активів. Наведено класифікацію рахунку 12 « Нематеріальні активи», складено робочий план рахунків, відображено основні бухгалтерські проведення з надходження нематеріальних активів та оприбуткування. У ВАТ «Укрелектроапарат» синтетичний та аналітичний облік нематеріальних активів ведеться за допомогою програми 1С: Бухгалтерія та оформляється Аналіз рахунка 12 „Нематеріальні активи”.

В шостому розділі роботи розкрито порядок нарахування амортизації на нематеріальні активи, вказано субрахунки, які використовуються при цьому. Також відмічено, що на підприємстві ВАТ « Укрелектроапарат» знос нараховується за допомогою комп»ютерної програми 1С: Бухгалтерія.

В сьомому розділі наведено порядок проведення інвентаризації.

У даній роботі обґрунтовано теоретичне узагальнення вітчизняної методології обліку нематеріальних активів, які на сьогодні залишаються достатньо новим і маловивченим аспектом облікової практики.

Головні висновки з даної роботи полягають у наступному:

Важливим є розуміння, що нематеріальні активи як економічна і облікова категорія характеризується такими основними взаємообумовленими і взаємопов’язаними компонентами, як:

- відсутність матеріально-речовинної (фізичної) структури;

- корисність в реалізації цілей по виробництву продукції (наданню послуг,

виконанню робіт) і в управлінні самою фірмою (підприємством);

- перспективність отримання прибутку не тільки в даний момент часу, але і в майбутніх періодах господарської діяльності.

Призначення активів, які можуть увійти до складу нематеріальних, достатньо широке. Їх список набагато ширший за перелік, вказаний у п. 5 П(С)БО 8 та Інструкції № 291. Тим більше, що Планом рахунків передбачений рахунок 127 „Інші нематеріальні активи”, з приводу якого ще ніхто не визначився.

Доводиться визнати, що об’єкти нематеріальних активів на сьогоднішньому етапі розвитку облікової реформи потребують грамотно проведеної класифікації. Так, розподіл нематеріальних активів по групах, який подається у п. 5 П(С)БО 8, не відповідає чинним Указу Президента України від 22.06.94 № 324/94, Постанові КМУ від 22.05.2001 № 543 та ін.

Виходячи з вищесказаного і спираючись на теоретичний аналіз можна істотно розширити склад активів, які включаються в баланс як нематеріальні, згідно з вимогами міжнародних стандартів. Крім того, нематеріальні активи як об’єкт обліку можна згрупувати, виходячи з таких ознак: за термінами корисного використання, за ступенем ідентифікації, за ступенем правової захищеності тощо.

Порівняння методики відображення операцій з нематеріальними активами в Україні за новим Планом рахунків і країнах з розвиненою ринковою економікою засвідчує істотні відмінності національного рахівництва на рахунку 12 „Нематеріальні активи” і Міжнародних стандартів, які передбачають ведення обліку на рахунках нематеріальних активів за їх видами: „Промислова власність”, „Інтелектуальна власність”, „Права

користування природними ресурсами” тощо.

Невизначеність отримання економічної вигоди за рахунок використання нематеріальних активів і особливість їх моральної амортизації диктує необхідність перегляду вітчизняної методології нарахування амортизації для забезпечення об’єктивності інформації бухгалтерського обліку та фінансової звітності і правильності прийняття рішень щодо використання нематеріальних активів.

Напрямками такого перегляду можуть бути:

- розширення переліку методів амортизації, які можуть використовуватись підприємствами, зокрема шляхом включення у П(С)БО загальновживаних у світовій обліковій практиці методів;

- надання свободи підприємствам у визначенні термінів корисного використання нематеріальних активів, та інші.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення