Курсова робота «Ефективність відтворення і використання основних фондів підприємства (на прикладі ТОВ “Мир”)», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 23.01.2009 14:28 · від макс · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Основні фонди підприємства 5 1.1. Поняття, склад і структура основних фондів 5 1.2. Оцінювання основних виробничих фондів 9 Розділ 2. Інформаційна основа проведення аналізу основних засобів. 12 Розділ 3. Аналіз основних засобів. 15 3.1. Характеристика суб’єкту дослідження. 15 3.2. Аналіз основних засобів ТОВ “Мир” 15 3.2.1. Аналіз обсягу, динамікі і структури основних фондів 15 3.2.2. Аналіз зносу і відновлення основних фондів 19 3.2.3. Аналіз ефективності використання основних фондів 21 Висновки та пропозиції 30 Список використаних джерел 33

Висновок

Сукупність засобів праці, якими розпоряджається підприємство, складає його основні фонди.

Основні фонди підприємства повинні забезпечити належні матеріальні умови для здійснення господарської діяльності торговельного підприємства, зберігання необхідного обсягу товарних запасів, проведення транспортних, розвантажувально-навантажувальних, фасувальних та інших підготовчих операцій, пов'язаних з отриманням та реалізацією товарів, виконанням виробничих функцій, наданням послуг, праці та відпочинку робітникам підприємства, підвищенням продуктивності їхньої праці та ефективності господарювання всього підприємства. Рішенню цих завдань сприяє цілеспрямована робота з формування обсягу та складу основних фондів, створення режиму та умов їх експлуатації, підтримки у робочому стані та вибору політики амортизації.

Необхідною передумовою удосконалення формування, використання та відтворення основних фондів торговельного підприємства є проведення аналізу їх сучасного стану та ефективності використання.

Підсумки проведеного аналізу ТОВ “Мир” свідчать про зростання загального обсягу як основних фондів, так і товарообороту. Причому якщо показник товарообороту зростав постійно, то вартість основних засобів у 2006 році знизилася на 14,1%. В цілому ж можна сказати, що відбувається випереджаюче зростання товарообороту над зростанням вартості основних засобів. Це є позитивним явищем, яке свідчить про ефективне використання основних засобів.

Що стосується структури основних засобів, то вона в аналізованому періоді (2005 - 2007 рр.) значно змінювалася. Так, зросла частка виробничих фондів (на 63,9% за 2 роки), активна частина ОФ збільшилася за 2 роки на 73,7%. Темпи їх приросту значно випереджали відповідне зростання невиробничих фондів (скоротилися за 2 роки на 23,3%) та пасивні частини основних засобів (збільшилися у 2007 році у порівнянні з 2005 роком на 16,2%). Такі зрушення свідчать про загальне скорочення невиробничих фондів та зростання активної частки основних засобів, тобто постійне покращення технічного оснащення господарської діяльності ТОВ “Мир”.

Знос основних засобів зростає, хоча і повільно (на 0,18 за 2 роки). Відповідно зменшується придатність ОФ (на 0,17 за 2 роки). Позитивним явищем є зростання за аналізований період коефіцієнту оновлення ОФ – на 0,03, однак загальна швидкість оновлення зменшилась у 2007 році у порівнянні з 2005 р. на 0,27, хоча в цілому залишається на доброму рівні – 2,86 у 2007 році.

В цілому можна сказати, що ТОВ “Мир” проводить політику постійного оновлення ОФ, збільшуючи обсяги придбання основних засобів.

Проведений аналіз узагальнюючих показників свідчить, що показник фондовіддача має тенденцію до зростання, причому у 2007 році він зріс на 0,39 у порівнянні із 2005 роком, тобто майже на одну третину. Позитивним явищем також є зростання прибутковості основних фондів до 33,4% у 2007 році, тобто на 4,3% більше, ніж у 2005 році. Висока питома вага витрат на утримання ОФ доходами від діяльності підприємства у 2005 році пояснюється тим, що за результатами цього року увесь прибуток у сумі 183,3 тис. грн. пішов на збільшення основних засобів. Без цієї суми аналізований показник дорівнював би 11,4 %. В цілому аналогічні показники за 2006 та 2007 рік мають тенденцію до зменшення, що свідчить про випереджаюче зростання доходів над зростанням основних фондів.

В практиці роботи підприємств застосовується також метод інтегральної оцінки, який дозволяє надати узагальнюючу оцінку ефективності використання основних фондів підприємства.

По аналізуємому підприємству ТОВ “Мир” значення цього показника дорівнювало у 2006 році Кєф = 1,07, у 2007 році Кєф = 1,15. Можна сказати, що спостерігається зростання ефективності використання основних фондів.

Позитивним явищем також є зростання, зафіксоване по товаровіддачі торговельної площі – зросла на 1,51 грн./м2 за 2 роки, віддача складської площі збільшилася на 6,45 грн./м2 за 2 роки (з 2005 по 2007 рік).

В цілому підсумки проведеного аналізу основних засобів говорять про ефективне використання основних фондів у діяльності ТОВ “Мир”. Значущість зростання усіх аналізованих показників підвищується на фоні загального зростання товарообороту аналізованого підприємства. Дані аналізу підтверджують те, що ТОВ “Мир” вступило в фазу розширення власної діяльності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення