Курсова робота «Бюджетний дефіцит», 2006 рік

З предмету Фінанси · додано 22.01.2009 21:56 · від Таня · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1.Теоретична основа дослідження сутності бюджетного дефіциту. 1.1. Визначення, причини виникнення, види та наслідки бюджетного Дефіциту. 1.2. Бюджетний дефіцит та грошова маса. 1.3. Проблема дефіцитності бюджету та шляхи її подолання. 2. Аналіз структури бюджетного дефіциту. 2.1. Методологічні аспекти визначення бюджетного дефіциту. 2.2. Бюджетний дефіцит і державний борг. 2.3. Дефіцит бюджету в Україні 90-х років та заходи щодо його подолання. 3. Розробка заходів спрямованих на усунення бюджетного дефіциту. Висновки Список використаної літератури

Висновок

Для написання даної курсової роботи було використано літературні джерела вітчизняних та зарубіжних авторів, газети, журнали, навчальні посібники.

В курсовій використовувалися методи аналізу, порівняння, алгебраїчні та графічні способи дослідження, за допомогою яких ми розглянули питання бюджетного дефіциту, дослідили та проаналізували його складові. Було зроблено наступні висновки:

Сам по собі бюджетний дефіцит – явище не страшне, дефіцит можна навіть назвати природним та закономірним для економіки будь – якої держави, але все на світі має свою межу. Бюджетний дефіцит до об’єму валового внутрішнього продукту країни може становити не більше 3 %, якщо ж перевищення видаткової частини над доходною більше 3%, то це є ознакою певних диспропорцій в економіці держави. Розмір бюджетного дефіциту, який перевищує 5% валового внутрішнього продукту, призводить до різкого зниження інвестиційної активності, що переростає в подальшому в різні форми кризових явищ.

Уряд має контролювати розмір бюджетного дефіциту. Інакше останній сам по собі чинитиме дестабілізуючий вплив на соціально-економічний розвиток країни.

Дуже важливо для економістів визначити з якою формою та видом дефіциту бюджету вони мають справу. Щоб знайти методи боротьби з ним.

Наслідком бюджетного дефіциту може стати ефект «витіснення», який веде до скорочуються інвестиції у приватний сектор та падіння доходів громадян.

Влада держави повинна дуже прискіпливо ставитися до грошової маси, бо один не вірний рух відносно грошей і в економічній системі може розкрутитися інфляційна спіраль, далі, їй на зміну прийде гіперінфляція, почнуться стагфляційні процеси, і економіка опиниться у стані застою виробництва, тобто найгіршої фази економічного циклу. Саме в такій ситуації опинилася Україна через надмірну грошову емісію – не вірно обраний шлях боротьби з інфляцією, за допомогою якого в нашій державі почалась гіперінфляція, дефіцит бюджету прийшов до свого піку, а саме, у 1995 році він становив майже 25% ВВП країни ( у повоєнні роки в державах Європи цей показник ледь доходив до 10% ВВП), від надвеликої дефіцитності бюджету страждало все населення України.

В програму конкретних заходів по скороченню бюджетного дефіциту слід включити і послідовно проводити в життя такі заході, які, з однієї сторони стимулювали б притік грошових засобів в бюджетний фонд країни, а з іншої - сприяли б скороченню державних витрат.

Бюджетний дефіцит негативно впливає на економіку, зокрема стимулюючи інфляційні процеси. Він є гальмом економічного зростання держави, не кажучи вже про його негативні соціальні наслідки. Однак у науковій літературі зустрічаються твердження, що дефіцит бюджету може мати позитивний вплив на пожвавлення економічного життя. З цим можна погодитися тільки частково, тому що не сам дефіцит може сприяти економічній активності, а джерела його фінансування.

З одного боку бюджетний дефіцит — небажане для держави явище: його фінансування на основі грошової емісії гарантовано веде до інфляції, за допомогою неемісійних коштів — до зростання державного боргу. З іншого боку, він може бути пов’язаний із необхідністю здійснення великих державних вкладень у розвиток економіки, і тоді дефіцит не є відображенням кризових процесів, а скоріше стає наслідком прагнення держави забезпечити прогресивні зрушення в державі.

Необхідно вживати заходів щодо зниження частки державного споживання у структурі ВВП, зменшення податкового навантаження, посилення захисту платників податків, максимального спрощення процедури оподаткування. Результативність бюджетної політики має визначатися, не лише виконанням запланованих показників за доходами і видатками, а й конкретними досягненнями у соціальній сфері та економіці в цілому.

Для подолання бюджетного дефіциту необхідно “лікування” самої економіки, тому що без забезпечення динамізму в її розвитку і реально відчутної ефективності неможливо домогтися фінансової стійкості країни, які б прогресивні міри не застосовувалися при цьому.

Отже, бюджетний дефіцит–дуже важливе питання макроекономіки, теорії фінансів, та інших наук, що вивчають дану проблему

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення