Курсова робота «Управління дебіторською заборгованістю на прикладі ВАТ „Тернопільський комбінат по виробництву шляхово-будівельних матеріалів”», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 21.01.2009 20:15 · від Boichak · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи сутності та управління дебіторською заборгованістю. 1.1. Економічна сутність дебіторської заборгованості. Кредитна політика підприємтсва. 1.2. Система управління та контролю дебіторської заборгованості підприємства. 1.3. Етапи і завдання управління дебіторською заборгованістю. Розділ 2. Оцінка управління дебіторською заборгованістю на прикладі ват „тернопільський комбінат по виробництву шляхово-будівельних матеріалів”. 2.1. Аналіз структури та величини дебіторської заборгованості. 2.2. Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості. Коефіцієнт сумнівності. 2.3. Використання інструментів аналізу ліквідності підприємства. Розділ 3. Шляхи покращення управління дебіторською заборгованістю на підприємстві. 3.1. Засади здійснення ефективної політики управління дебіторською заборгованістю. 3.2. Форми управління дебіторською заборгованістю. Факторинг та форфейтинг. Висновки Список використаних джерел

Висновок

На основі проведеного у роботі наукового дослідження теоретичних та методичних засад сутності, класифікації та управління дебіторською заборгованістю як складовою фінансового менеджменту оборотних активів підприємства, методів аналізу та контролю за станом дебіторської заборгованості та її рефінансування, а також практичного аспекту управління дебіторською заборгованістю на підприємстві зроблені наступні висновки:

1.З’ясовано економічну сутність та значення дебіторської заборгованості, управління якою є одним з найбільш складних і суперечливих питань фінансового менеджменту в Україні, що пов’язано з існуванням проблеми неплатежів, адже дебіторська заборгованість призводить до позапланового перерозподілу засобів між підприємствами. Вона викликає погіршення фінансового стану підприємства, оскільки ускладнює здатність маневрувати оборотними коштами через тимчасове вилучення їх з обороту.

2.Показано роль кредитної політики в управлінні дебіторською заборгованістю. Кредитна політика повинна враховувати стратегічні цілі, ситуацію, що склалася на ринку, становище компанії на ринку та особливості каналів дистрибуції.

3.З’ясовано значення впровадження системи управління та контролю за дебіторською заборгованістю, що забезпечить фінансового менеджера можливостями отримувати всебічний аналіз про склад заборгованості, контролювати стан заборгованості, отримувати своєчасні попередження про недостатнє надходження грошових коштів від дебіторів, надавати інформацію керівництву про стан заборгованості для висновку про ступінь ризику й необхідність прийняття оперативних рішень і відповідних дій, а також оперативно застосувати методи реструктуризації заборгованості.

4.Сформульовано основну мету управління дебіторською заборгованістю – мінімізація її обсягу та строків інкасації боргу, розроблено алгоритм управління дебіторською заборгованістю.

5.На прикладі ВАТ „Тернопільський комбінат по виробництву шляхово-будівельних матеріалів” визначено методичний підхід щодо аналізу дебіторської заборгованості як інструменту покращення фінансового стану підприємства, його ліквідності та платоспроможності. Обгрунтовано проведення аналізу дебіторської заборгованості за складом та структурою, визначено причини та наслідки її динаміки. Також здійснено аналіз за ознакою терміну утворення заборгованості, що дозволить порівняти терміни кредитування, запропоновано критерії для оцінки дебіторів, складено їх рейтинг, що дозволить якісно та правильно оцінювати вартість кредитування підприємств-боржників.

6.Обгрунтовано необхідність застосування нових, більш раціональних методів управління та рефінансування дебіторської заборгованості, використовувати інструменти фондового ринку, які стали доступними в умовах ринкової економіки, чільне місце серед яких займають факторинг та форфейтинг.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення