Курсова робота «Юридична відповідальність», 2007 рік

З предмету Право · додано 21.01.2009 08:08 · від Hammer · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

1. Вступ; 2. Юридична відповідальність: а) визначення; б) мета; в) коли настає; г) цілі юридичної відповідальності; ґ) обставини які пом’якшують відповідальність. 3. Кримінальна відповідальність: а) чим характерна; б) підстави відповідальності; в) підстави для звільнення від кримінальної відповідальності. 4. Адміністративна відповідальність: а) ознаки; б) коли настає відповідальність і засоби впливу; в) підстави звільнення від адміністративної відповідальності. 5. Цивільно-правова відповідальність: а) особливості; б) види відповідальності; в) підстави виникнення; г) особливості цивільно-правової відповідальності; ґ) звільнення від відповідальності; 6. Дисциплінарна відповідальність: а) причини дисциплінарної відповідальності б) порядок застосування і зняття дисциплінарних стягнень. в) звільнення від дисциплінарної відповідальності. 7. Матеріальна відповідальність: а) види матеріальної відповідальності; б) порядок покриття шкоди; в) матеріальна відповідальність підприємств за заподіяну шкоду працівникам. 8. Конституційна відповідальність: а) коли настає конституційна відповідальність; б) конституційне правопорушення; в) особливості конституційної відповідальності; 9. Висновки.

Висновок

Особливе значення при дослідженні юридичної відповідальності мають внутрішні генетичні зв’язки. Їх наявність особливо чітко виявляється, коли предметом аналізу є окремі види відповідальності. Так, цивільно-правова відповідальність, як класичний вид відповідальності в системі права, впливає на інститути відповідальності галузей права, які входять у цивілістичну групу в результаті відділення від цивільного права таких галузей, як трудове, сімейне та інші, були запозичені як відносини, так і відповідні засоби їх охорони у вигляді матеріальної відповідальності.

Тісний зв'язок існує також між кримінальною й адміністративною відповідальністю. Це пов’язано з близькістю їх природи і завдань, які цими галузями права вирішуються. На відміну від внутрішньо-організаційного характеру дисциплінарної відповідальності кримінальна й адміністративна відповідальності реалізуються за допомогою зовнішньо-владного примусу. Заходи відповідальності застосовуються до порушників які не перебувають у службовому підпорядкуванні правозастосовчих органів.

Генетичний зв'язок кримінальної та адміністративної відповідальності простежується у процесі проведення порівняльного аналізу загальної частини кодексу про адміністративні правопорушення і загальної частини кримінального кодексу України. Багато положень кодексу про адміністративні правопорушення є досить близькими за своїм змістом до відповідних положень кримінального кодексу України. Це стосується певних форм вини, необхідної оборони, крайньої необхідності, обставин, що пом’якшують і обтяжують відповідальність, тощо. Така близькість кримінальної та адміністративної відповідальності пов’язана із системою відносин ( які породжуються правопорушенням, що відрізняються в основному лише за ступенем суспільної небезпеки), які зумовлюються факторами економічного, політичного, ідеологічного й особистого характеру.[15]

Всі види юридичної відповідальності мають предметну та юридичну спільність, а тому складають якісно однорідну правову тканину.

По-перше, всі норми відповідальності мають однакову структуру, яка, як правило, складається з гіпотези, що вказує на умови дії правової нормами, диспозиції, що описує правопорушення та санкції і визначає вид та розмір покарання.

По-друге, всі норми, що передбачають юридичну відповідальність регулюють один і той же тип відносин, що виникає на підставі правопорушення.

По-третє, вказані відносини регулюються єдиним методом – методом покарання правопорушника.

По-четверте, застосування норм юридичної відповідальності ґрунтується на загальних принципах.

По-п`яте, єдність мети інституту юридичної відповідальності.

По-шосте, застосування юридичних санкцій забезпечується переважно державним примусом (в поєднанні з переконанням).

Таким чином, всі види юридичної відповідальності вирішують одні й ті ж завдання, виконують одні й ті ж функції, мають єдину кінцеву мету, а саме: ліквідація правопорушень у суспільстві.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?