Курсова робота «Інвестиційні ризики, їхні види й оцінка», 2006 рік

З предмету Гроші та кредит · додано 20.01.2009 21:40 · від Соколова Юлия · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Реферат Вступс.4-5 1. Інвестиційні ризики. Аналіз інвестиційних ризиків 1.1. Поняття фактора „бета” 2. Ризики інвестиційного проектування: види та оцінка рівнів 2.1. Рівні ризиків інвестиційних проектів 2.2. Оцінка рівнів ризиків 3. Ризики та способи їх зниження при реалізації інвестиційних проектів 4. Кількісна оцінка інвестиційних ризиків Висновки Перелік посилань 5. Практична задача №1 6. Практична задача №2

Висновок

В економіці діють багато законів і закономірностей, які необхідно сприймати як аксіоми. Поряд з ними, внаслідок дії великої кількості неврахованих факторів, ми стикаємось з непередбачуваністю економічних явищ, які за своєю сутністю призводять до певного ризику. Слід особливо підкреслити, що ситуації, при яких відсутній ризик, виникають в економіці надзвичайно рідко.Велика кількість випадкових факторів, які зумовлюють економічний ризик, хоча певною мірою прогнозовані й контрольовані, однак від них позбутися ми не можемо. Отже, навіть, з першого погляду, дуже ефективні вирішення цих проблем зумовлюють дуже великі втрати, коли не враховують ризик.[7, 34].

Для успішного залучення інвестиційних ресурсів у розвиток підприємств в Україні на нинішньому етапі становлення держави необхідно створити привабливий інвестиційний клімат, а також вдосконалити аналітичний апарат інвестиційних проектів. Вірогідно, що саме обгрунтована кількісна і якісна оцінка інвестиційних ризиків, а також ефективне управління ними визначатимуть успішність розробки та реалізації інвестиційних проектів. А це, в цілому, забезпечить високу інвестиційну активність України, сприятиме зростанню зацікавленості у розвитку співробітництва з нею у сфері промислового виробництва, зруйнує межі використання нашої держави лише як сировинної бази.[3, 189].

Метою інвестування є одержання користі. Звичайно для вимірювання користі використовується доход та прибуток. Імовірність досягнення мети залежить від правильності оцінки ризику, повноти та точності його розрахунку.

Таким чином, у ринковій економіці кожному підприємству при виборі інвестиційного проекту необхідно вміти оцінювати ризик. У світовій практиці існує декілька способів вимірювання ризику. Найбільш поширеними з них є статистичний, експертний та комбінований.[4,194]

Вирішено науково-практичну задачу обліку невизначеності і прогнозування розміру ризику при формуванні договірних відносин між учасниками інвестиційного проекту (вибір умов контракту як організаційно-економічних механізм управління ризиками інвестиційного проекту на підприємствах). Вирішення цього завдання дозволяє підвищити ефективність прийняття рішень щодо управління і регулювання інвестиційним проектом і зводити до мінімуму розриви між плановими і фактичними значеннями фінансово-економічних показників інвестиційного проекту. [12,123-124].

Розглянуто основні методи аналізу й оцінки ризику інвестиційного проекту. Аналіз показав, що відсутнє єдине загальноприйняте визначення поняття „ризик”; не розроблено придатну для теорії і практики формалізацію, що дозволяє коректно обчислювати узагальнений показник ризику; відсутні науково обгрунтовані рекомендації щодо визначення прийнятності певного рівня ризику в конкретній ситуації; не розроблено нормативно-правову концепцію, що дозволяє формувати норми і правила, які базуються на кількісних оцінках ризику; всі існуючі моделі оцінки ризику значною мірою базуються на використанні статистичних даних.

Удосконалено систему виявлення і класифікації факторів ризику інвестиційного проекту, що враховує всі можливі об’єктивні і суб’єктивні причини виникнення ризикових ситуацій у майбутньому при реалізації інвестиційного проекту, тобто систематизовано і визначено фактори ризику для конкретного інвестиційного проекту за основними класифікаційними ознаками.

Розроблено метод оцінки управлінських рішень за ступенем ризику реалізації інвестиційного проекту виходячи з його вартості і тривалості, який полягає у визначенні за допомогою нормального стандартного розподілу обмеженої сфери очікуваних результатів, імовірності досягнення результату і можливих збитків з появою ризикових ситуацій у майбутньому при реалізації інвестиційних проектів.

Розроблено механізм управління ризиками інвестиційного проекту, що являє собою послідовність прийняття рішень щодо реалізації інвестиційного проекту, яка включає аналой і оцінку можливих управлінських рішень, оцінку імовірності досягнення результату і на основі кількісної оцінки ризику визначення умов контракту між учасниками інвестиційного проекту.[10,14-17]

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення