Курсова робота «Зростання ефективності виробничого потенціалу СП Україна», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 19.01.2009 15:10 · від kozimenko_olia · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ і. Теоретичні аспекти формування виробничого потенціалу підприємства 5 1.1. Поняття, види та класифікація ресурсів. 5 1.1. Поняття виробничого потенціалу підприємства. 7 1.3. Показники ефективності використання виробничого потенціалу 13 Розділ іі. Сучасний стан використання виробничого потенціалу сп «україна» 19 2.1. Природні, екологічні та економічні умови виробництва. Розміри, виробнича структура підприємства. 19 2.2. Ефективність використання земельних ресурсів, основних засобів та ефективність управління виробництвом26 2.3. Забезпеченість та ефективність використання трудових ресурсів.31 Розділ ііі. Шляхи підвищення виробничого потенціалу підприємства сп «україна» 36 3.1. Основні шляхи економічної оцінки та резерви підвищення ефективності використання природно-ресурсного потенціалу підприємств 36 3.2. Розробка пропозицій по раціоналізації виробничої, організаційної, управлінської структури підприємства та напрями раціонального використання трудового потенціалу 42 3.3. Резерви підвищення виробничого потенціалу підприємства Сп «україна». 47 Висновки та пропозиції. 50 Список використаної літератури 52 Додатки

Висновок

1. Провівши дослідження природних, екологічних та економічних умов виробництва, розміри та виробничу структура підприємства СП «Україна» слід зазначити наступне: СП «Україна» знаходиться в с. Курне Червоноармійського району Житомирської області. Загальна земельна площа складає 3842 га, в тому числі, ріллі – 576,3 га; сіножаті 384,2 га; пасовища 352,7 га. Багаторічні насадження складають 922,1 га, в тому числі, сади і ягідники 268,9 га; хмільники 345,8 га; присадибні ділянки 384,2 га; площа лісу 317,4 га.

Середньорічна чисельність працівників СП «Україна» зросла з з 758 чол. в 2005 р. до 781 чол. у 2007 р. тобто на 3,03%. На що 1 січня 2008 р. всього ВРХ склало 6748 гол., в тому числі, корів – 3037 гол.; свиней – 2362 гол.; овець 67 гол. На 1 січні 2008 р. грошові надходження від всієї товарної продукції склали 116458,70 тис. грн., в тому числі: грошові надходження в рослинництві склали 52406,42 тис. грн..; грошові надходження в тваринництві склали 52406,42 тис. грн..

2. Провівши дослідження основних економічних результатів виробництва за період 2005-2007 р. слід відмітити, що виробництво рослинництва зросло з 4680,ц. до 7763 ц., тобто збільшилось на 66% і у 2006 році склало: зерна – 1863,1 ц.; картоплі – 931,6 ц.; овочів – 853,9 ц.; цукрових буряків – 698,7 ц.; хмелю – 1009,2 ц.; льононасіння – 1164,5 ц.; льоноволокно – 698,7 ц. плодів і ягід – 543,4 ц. За період 2005-2007 р. виробництво тваринництва зросло з 3162 ц. до 5240 ц., тобто збільшилось на 65% і у 2007 році склало: ВРХ – 6748 гол.; свиней – 2362 гол.; молока – 4912 ц.; яєць – 690 тис. шт.; вовни – 7,2 ц. На СП «Україна» вироблено валової продукції (в порівняльних цінах 2004 р., тис. грн..) у 2005 р. - 70278,70 тис. грн., 116458,70 тис. грн. у 2007 р., тобто відбулось зростання валової продукції на 66 %; валовий дохід за цей період зріс на 69% з 8751,40 тис. грн. у 2005 р. до 14767,80 тис. грн. у 2007 р. чистий прибуток зріс на 69% з 4540,89 тис. грн.. у 2005 р. до 7662,66 тис. грн.. у 2007 р. рентабельність склала 12,45% у 2005 р. і 12,68% у 2007 р.; фондовіддача становила 27,73 коп. на 1 грн. у 2005 р. та 27,96 коп. на 1 грн. у 2007 р..

Таким чином, провівши організаційно-економічну характеристику СП «Україна» Червоноармійського району слід відмітити що дане підприємство веде успішне фінансово-господарську діяльність, має зростання всіх фінансово-економічних показників.

3. Проаналізувавши організаційну структуру СП «Україна» слід відмітити, що вона складається з: відділок № 1; відділок № 2; допоміжні та обслуговуючі підрозділи; культурно-побутові заклади. Таким чином організаційна структура підприємства (ОСП) має 3 рівня. Особливістю організаційної структури управління являється її лаконічність та компактність, малочисельність керівних посад: на 781 працівників 34 чоловіки – управлінський персонал (адміністрація підприємства та цехів), 71 чоловік – спеціалісти Всього на керівних посадах 105 чоловік – це лише 11% до всіх працюючих.

4. Розглянувши та проаналізувавши структуру управління в СП «Україна» Червоноармійського району перш за все відмітимо, що це територіальна триступенева структура управління. По-друге відмітимо що це лінійно-функціональна організаційна структура управління. Окрім того слід відмітити, що перевагами даної структури управління є чіткі функціональні зв’язки на різних рівнях управління; звільнення лінійного менеджера від перевантаження інформацією та виконання невластивих його посаді функцій. Серед недоліків даної структури управління слід відмітити недостатньо чіткі межі відповідальності працівників та тенденцію до централізації.

5. СП «УКРАЇНА» має значні резерви для підвищення виробничого потенціалу підприємства, а саме – 6542,29 тис. грн.

6. Для підвищення ефективності використання трудового потенціалу пропоную: ефективно використовувати інтелектуальні, організаторські, творчі здібностей працівників на основі покращення змісту праці, її гуманізації, виключення монотонності та беззмістовності праці; забезпечити безпеку та надійність виробничих процесів; забезпечити нормальні умови праці, раціональні режими праці та відпочинку; визначати потенціал працівника, чітко встановлювати його характеристики, які безпосередньо або опосередковано впливають на ефективність праці.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення