Курсова робота «Аналіз і оцінка привабливості взаємовідносин клієнта і банка», 2007 рік

З предмету Фінанси · додано 19.01.2009 13:33 · від Юлия · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Аналіз й оцінка привабливості взаємин клієнта й банка 1.1. Аналіз й оцінка кредитних операцій. Кредитний ризик 1.2. Кредитний механізм. Процес кредитування й кредитна політика 2. Практична частина Аналіз фінансового стану ТОВ "Домотехніка" 2.1. Техніко-економічна характеристика ТОВ "Домотехніка" 2.2. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 2.3. Аналіз та оцінка платоспроможності ТОВ "Домотехніка" 3. Шляхи оптимзації фінансового стану, підвищення фінансової стійкості та платоспроможності ТОВ "Домотехніка" 3.1. Обгрунтування планування розміру активів підприємства та джерел їх формування Список використаної літератури Додатки

Висновок

Оскільки запаси товарно-матеріальних цінностей, що плануються, забезпечують реальний приріст операційної діяльності, основна увага при розробці таких заходів приділяється забезпеченню скорочення обсягу дебіторської заборгованості і особливо - збільшенню обсягу кредиторської заборгованості підприємства. Оптимізований з урахуванням цих заходів обсяг поточного фінансування активів служить основою вибору конкретних джерел фінансових коштів, що інвестуються в ці активи.

При визначенні структури цього фінансування виділяють наступні групи, джерел:

- власний капітал підприємства;

- довгостроковий фінансовий кредит;

- короткостроковий фінансовий кредит;

- товарний (комерційний) кредит;

- внутрішня кредиторська заборгованість підприємства.

Обсяг фінансування оборотних активів ТОВ "Домотехніка" за рахунок товарного кредиту постачальників та внутрішньої кредиторської заборгованості у 2007 році дорівнює 4346,0 тис. грн.

Відсутність достатньої кількості грошових коштів на 1.01.2007 року та агресивний підхід до фінансування активів дають можливість зробити висновок, що за рахунок власного і довгострокового позикового капіталу формуватиметься лише невелика частка постійної їх частини, в той час як за рахунок короткострокового позикового капіталу - вся змінна частина, тобто покриватимуться поточні фінансові потреби підприємства.

Участь власного і довгострокового позикового капіталу в фінансуванні активів визначається виходячи з цілей залучень довгострокового фінансового кредиту.

Результати розробленої політики формування і політики фінансування оборотних активів отримують своє відображення в зведеному плановому документі - балансі формування і фінансування активів підприємства.

Цей баланс дозволяє пов'язати заплановану загальну суму активів з обсягом фінансових коштів, що планується залучати з різних джерел для забезпечення їх формування. Заходи щодо підвищення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.

З-поміж багатьох різних заходів, які сприяють підвищенню платоспроможності й підтримуванню ефективної господарської діяльності виділяють, зокрема, такі:

- інвентаризація активів підприємства;

- оптимізація дебіторської заборгованості, зниження витрат підприємства;

- продаж незавершеного будівництва;

- обгрунтування необхідної чисельності персоналу;

- продаж зайвого устаткування, матеріалів і залишків товарів;

- реструктуризація боргів перетворенням короткострокової заборгованості в довгострокові позики або іпотеки;

- запровадження прогресивної технології та автоматизації виробництва;

- удосконалення організації праці;

- проведення капітального ремонту, модернізації основних фондів, заміни застарілого устаткування.

Якщо підприємство отримує прибуток і є при цьому неплатоспроможним, треба проаналізувати використання прибутку.

Крім радикальних напрямів підвищення рівня платоспроможності підприємства потрібно проводити пошук внутрішніх резервів по збільшенню прибутковості діяльності і досягненню беззбиткової роботи за рахунок:

- більш повного використання виробничої потужності підприємства,

- підвищення якості і конкурентоздатності товарів,

- зниження їх собівартості,

- раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів,

- скорочення непродуктивних витрат і втрат [29, с. 102].

Основну увагу при цьому необхідно приділити питанням ресурсозберігання:

- впровадження прогресивних норм, нормативів і ресурсосберігаючих технологій,

- використання вторинної сировини,

- організації дійєвого обліку і контролю за використанням ресурсів,

- вивчення і впровадження передового досвіду в здійсненні режиму економії, матеріального і морального стимулювання працівників за економію ресурсів і скорочення непродуктивних витрат і втрат. Велику допомогу у виявленні резервів поліпшення платоспроможності

підприємства може надати маркетинговий аналіз по вивченню попиту і пропозиції, ринків збуту і формування на цій основі оптимального асортименту і структури виробництва і реалізації продукції підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення