Курсова робота «Іноваційна діяльність підприємства», 2006 рік

З предмету Іноваційний менеджмент · додано 18.01.2009 20:56 · від vladaley · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Інноваційний процес: сутність, структура, етапи 1.1. Інноваційний процес, структура, фактори впливу 1.2. Впровадження нових технологій на ринок 1.3. Етапи інноваційного процесу Розділ 2. Особливості управління інноваційними процесами 2.1. Механізм управління інноваційними процесами 2.2. Методологія управління інноваційними проектами Розділ 3. Аналіз практики управління інноваційними процесами на прикладі тов "золоте зерно" Висновки Список використаних джерел і літератури Додатки

Висновок

В умовах глобалізації національний економічний розвиток залежить від здатності ефективно використовувати не тільки традиційні, але й, особливо, інтернаціоналізовані ресурси і фактори виробництва постіндустріального суспільства. Це, в свою чергу, забезпечується за умов реалізації моделей відкритої економіки, адаптованих до внутрішніх особливостей та зовнішнього еволюціонізуючого середовища. Міжнародне інвестування відіграє при цьому провідну роль, формуючи канали передачі фінансових і матеріальних ресурсів, науково-технологічних і організаційно-економічних інновацій на новітній інформаційній основі.

Світовий досвід свідчить, що управління інноваційними проектами стало стандартом поведінки у практичній діяльності компаній на зовнішньому ринку, тому вивчення різноманітних аспектів менеджменту інноваційних проектів представляє великий практичний інтерес.

У країнах з розвинутою ринковою економікою проектний менеджмент набув широкого розповсюдження як еталонний у здійсненні найрізноманітніших проектів – від будівництва побутового об’єкта до розробки космічних програм. Саме це визначає актуальність його використання у вітчизняній практиці.

Управління інноваційним проектом має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів дотримання розрахункової й інвестиційної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних й інвестиційних коштів для виконання міжнародного підприємницького проектів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства, що неможливо без дослідження ефективності його менеджменту.

Інноваційний проект - це сукупність дій і завдань, що внаслідок їх унікальності й неповторності має такі відмітні ознаки:

• чіткі цілі, що досягаються одночасним виконанням певних тех-нічних, економічних та інших вимог;

• внутрішні та зовнішні взаємозв'язки завдань, робіт, операцій і ресурсів, що потребують чіткої координації у процесі реалізації проекту;

• визначені терміни початку й завершення проекту та обмеженість ресурсів;

• визначений ступінь унікальності проекту та умов його здійснення.

В курсовій роботі для аналізу ефективності управління інноваційним проектом використовувалися дані діючого підприємства товариства з обмеженою відповідальністю "Золоте Зерно". Узагальнюючи розрахунки проведені в третьому розділі курсової роботи дійшли висновку:

• проект окупається при всіх розглянутих сценаріях перебігу подій;

• проект не потребує капітальних вкладень;

• проект має строк окупності менше пів року при заданих умовах;

• рентабельність проекту складає 178%, тобто, підприємство отримує 1,78 грн. на кожну вкладену гривню;

• коефіцієнт вигоди-витрати складе – 2,51;

• чистий приведений прибуток по проекту при базовому сценарії перебігу подій складе - 488787,5627 грн.

Найбільш чутливим проект є до зміни величини доходів по проекту, на другому місці зміна витрат по проекту. Від зміни дисконтної ставки проект майже не залежить.

Успіх будь-якої організації залежить від успіху проектів, які вона реалізовує. Саме інноваційні процеси являють собою ті спрямовані зусилля, завдяки яким виникають нові або вдосконалені продукти й послуги, нові технологічні процеси, нові організаційні структури, збільшується обсяг продажів, зменшується вартість, поліпшується якість. При успішній реалізації проектів підвищується задоволеність споживачів, розширюється сфера бізнесу. Завдяки мистецькому управлінню інноваційними проектами можливе збереження конкурентноздатності в складному й динамічному світі сучасного бізнесу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення