Курсова робота «Фінансова діяльність акціонерного товариства (на матеріалах ВАТ "Вікторія")», 2008 рік

З предмету Аналіз господарської діяльності · додано 16.01.2009 14:45 · від Левченко І.Ю. · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи діяльності акціонерних товариств 1.1. Сутність акціонерних товариств та їх види 1.2. Порядок формування статутного капіталу 1.3. Структура власного капіталу акціонерного товариства 1.4. Емісійна політика акціонерних товариств Розділ 2. Аналіз фінансової діяльності акціонерних товариств на прикладі підприємства ват «вікторія» 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства ВАТ «Вікторія» 2.2. Аналіз структури капіталу та його динаміки на ВАТ «Вікторія» 2.3. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства ВАТ «Вікторія» 2.4. Аналіз прибутковості ВАТ «Вікторія» 2.5. Аналіз дивідендної політики ВАТ «Вікторія» Розділ 3. Напрямки вдосконалення фінансової діяльності ват «вікторія» 3.1. Вдосконалення розрахунку фонду дивідендів за різними методиками на підприємстві ВАТ «Вікторія» 3.2. Обґрунтування збільшення власного капіталу акціонерного товариства «Вікторія» Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

На основі проведеного аналізу, можна зробити такі висновки. Метою діяльності підприємства ВАТ «Вікторія» є отримання прибутку від виробництва товарів широкого вжитку, у тому числі продовольчими і непродовольчими товарами. Але в звітному періоді дане підприємство у зв'язку із збільшенням собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) отримало валовий прибуток зменшений на 348,5 тис. грн., що негативно вплинуло на рівень рентабельності капіталу, який зменшився на 7,8%, а також негативно вплинуло на загальну економічну і комерційну рентабельність, і рентабельність господарської діяльності даного підприємства.

Відбулося значне збільшення позикового капіталу, що призвело до посилення фінансової залежності підприємства ВАТ «Вікторія». На 77,0% зменшилися грошові кошти даного підприємства.

На кінець звітного періоду фінансова ефективність підприємства ВАТ «Вікторія» погіршилась, але в цьому періоді середньоспискова чисельність працюючих на підприємстві збільшилась на 156 чоловік, що говорить про розширення виробництва на цьому підприємстві, але незважаючи на посилення фінансової залежності підприємство залишається доволі стабільним. Коефіцієнт окупності чистого доходу збільшився, що забезпечує високі доходи працівникам і власникам підприємства, а дебіторська заборгованість підприємства ВАТ «Вікторія» перевищує кредиторську заборгованість і, навіть, суму позикового капіталу, в тому числі продовольчими та непродовольчими товарами. Продукція, яка виготовляється підприємством, реалізується як на території України, так і за її межами.

Виробництво товарів широкого вжитку здійснюється у двох основних виробничих цехах підприємства. Крім основних виробничих цехів у виробничій структурі підприємства є такі допоміжні цехи:

 цех електропостачання,

 котельний цех,

 цех водопостачання і каналізації,

 газокомпресорний цех,

 ремонтно-механічний цех та ін.

Роздрібна торгівля товарами широкого вжитку власного виробництва та придбаними провадиться у двох магазинах продовольчих та непродовольчих товарів.

Станом на 31.12.2007 р. на підприємстві працювало 1442 чоловіки, із них виробничого персоналу 1246 чоловік. У порівнянні із 2006 р. Середньоспискова чисельність збільшилась на 156 чоловік.

Облік активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій протягом 2001 р. проводився за методами та принципами ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 - XIV, відповідних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Плану рахунків та Інструкції до його застосування на підставі затвердженого підприємством наказу «Про облікову політику».

Фінансова звітність складена у національній валюті України - гривні.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали