Курсова робота «Методологія аналізу фінансової звітності підприємства», 2008 рік

З предмету Аналіз господарської діяльності · додано 16.01.2009 10:03 · від Тетяна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Теоретичні основи методології аналізу фінансової звітності підприємства (фзп) 1.1. ФЗП як інформаційна база аналізу 1.2. Метод фінансового аналізу та його спеціальні прийоми 1.3. Основні типи моделей, використовувані у фінансовому аналізі 2. Методологія аналізу фінансової звітності підприємства 2.1. Методологія аналізу балансу підприємства 2.2. Методологія аналізу Звіту про фінансові результати діяльності підприємства 2.3. Методологія аналізу Звіту про рух грошових коштів підприємства 2.4. Методологія аналізу Звіту про власний капітал підприємства 3. Питання вдосконалення методології аналізу фінансової звітності підприємства в умовах впровадження в практику програмного забезпечення Висновок Список використаних джерел Додатки

Висновок

Провівши аналіз фінансової звітності підприємства ми можемо зробити висновки.

Вартість майна підприємства збільшилася на 9,86 %, що може говорити про розширення підприємством господарського обороту, що в цілому є позитивною характеристикою. У структурі сукупних активів підприємства найбільшу питому вагу займають необоротні активи (88,45 %). Підприємство має "важку" структуру активів. Це свідчить про значні накладні витрати і високу чутливість до зміни виторгу. Вартість оборотних активів підприємства зросла на 324,1 тис. грн. (темп росту склав 321,23%). При цьому збільшилася на 7,6 процентних пункту частка оборотних активів у структурі активів підприємства. Це може говорити про розширення виробництва.

За аналізує мий рік сума оборотних активів збільшилась на 324,1 тис.грн. Що сталося в результаті збільшення запасів на 11,3 тис.грн., збільшення суми одержаних векселів на 10 тис.грн., збільшення суми дебіторської заборгованості на 249,5 тис.грн., а також збільшення коштів та їх еквівалентів на 536,3 тис.грн.

Основним джерелом формування майна підприємства є власний капітал. На початок року його частка в структурі пасивів складала 98,39 %. На кінець звітного періоду частка власного капіталу в структурі пасивів незначно зменшилася (на 7,07 %) і склала 91,32%. Така структура джерел формування майна є ознакою високої фінансової стійкості підприємства. Частка статутного капіталу знизилася на 1,9 процентних пункту (з 98,67% до 96,76%). У той же час збільшилася частка додаткового на 0,52 п.п, резервного капіталу на 0,54 і нерозподіленого прибутку на 0,86 (з 1,33% до 2,19%). Такі зміни свідчать про ефективну роботу підприємства.

Чистий прибуток підприємства в звітному періоді в порівнянні з базисним (попереднім) збільшилася на 7,6 тис. грн. або на 17,82 % і склала 52,6 тис. грн. Цей приріст цілком обумовлений зростанням прибутку від звичайної діяльності. Зокрема, темп зростання прибутку від операційної діяльності в звітному періоді в порівнянні з базисним склав 125 %. Фінансові результати від надзвичайних подій не зробили впливу на прибуток ні в базисному, ні в звітному періодах.

Показники рентабельності капіталу знаходяться на досить низькому рівні. Позитивним є їхній ріст у динаміку. Заради росту рентабельності власного капіталу підприємству приходиться жертвувати своєю фінансовою незалежністю (у цьому випадку розмір власного капіталу діє разнонаправлено у відношенні інансової незалежності і рентабельності капіталу підприємства). У цьому зв'язку слід зазначити, що для підприємства дуже важливим є вибір оптимального положення, рівноважної крапки між фінансовою автономією і рентабельністю власного капіталу.

Спостерігається зниження показника валової рентабельності виробництва і чистої рентабельності виробництва на 12,5 і 3,65 п.п. відповідно. Це свідчить про те, що темпи росту валового і чистого прибутку, відповідно, відстають від темпів росту собівартості продукції. Що, у свою чергу, може свідчити про те, що підприємством отримані збитки від фінансового й інвестиційного прибутку або ж збільшенні частки податку на прибуток у структурі виторгу (збільшенні податкового преса).

У попередньому році якість керування підприємства характеризувалося як добре. У продовж року структура грошових потоків підприємства трохи погіршилася, і в звітному періоді якість керування підприємством уже характеризувалося як нормальне. Це було викликано тим, що в звітному періоді через недостатність коштів від операційної діяльності підприємству довелося залучити довгострокові кредити в сумі 150 тис. грн.

Таким чином, підприємству необхідно прагнути збільшувати розміри грошових потоків від операційної діяльності. Тому що основною причиною їхнього скорочення є ріст суми дебіторської заборгованості, то можна порадити вжити заходів по скороченню дебіторської заборгованості.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення