Дипломна робота «Організація методики обліку розахунків за обов'язковим соціальним державним страхуванням», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 15.01.2009 10:32 · від aleksand_k · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розліл І. Економічна суть обов’язкового державного соціального страхування. 1.1. Види обов’язкового державного соціального страхування в Україні. 1.2. Нормативно – правова база по обліку розрахунків за обов’язковим державним соціальним страхуванням. 1.3. Міжнародний досвід розрахунків за обов’язковим державним соціальним страхуванням. 1.4. Техніко – економічна характеристика базового підприємства. Розділ 2. Організація і методика обліку та контролю розрахунків за обов’язковим державним соціальним страхування на ДП «Києво – Святошинське УЕГГ». 2.1. Суть первинного, поточного та підсумкового обліку розрахунків за обов’язковим соціальним страхування. 2.2. Організація і методика обліку розрахунків з пенсійним фондом та контроль за сплатою. 2.3. Організація і методика обліку розрахунків з фондом соціального страхування на випадок безробіття. 2.4. Організація і методика обліку розрахунків з фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання. 2.5. Організація і методика обліку розрахунків з фондом соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності Розділ 3. Пропозиції щодо вдосконалення та поліпшення обліку та контролю розрахунків за обов’язковим страхуванням. 3.1. Інформаційні системи з обліку та контролю розрахунків за обов’язковим державним соціальним страхуванням. 3.2. Пропозиції щодо вдосконалення обліку розрахунків за обов’язковим соціальним страхуванням. Висновки Список використаної літератури

Висновок

На сучасному етапі законодавство про соціальне страхування страждає всіма класичними хворобами, характерними для більшості нововведень. Мало того, зміст нових законів, м’яко кажучи, непрозорий, незрозуміло навіть, з якого часу вони застосовуються і як врегульовані з іншими актами законодавства. Підзаконні акти приймаються з запізненням; бухгалтери не в змозі їх засвоїти.

Протягом останніх років ми не раз були свідками того, як зневажалися інтереси підприємств і громадян заради тимчасових інтересів держави. Скільки разів законам або іншим нормативно-правовим актам надається неправомірні норми їх впровадження і виконання.

Основними джерелами коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування є внески роботодавців і застрахованих осіб. Бюджетні та інші джерела коштів, необхідні для здійснення загальнообов’язкового державного соціального страхування, передбачаються відповідними законами з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Фонд соціального страхування є найбільшим за обсягами коштів та напрямками фінансування видатків.

В данній дипломній роботі досліджено розрахунки за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

На даному підприємстві облік розрахунків з фондами соц. страхування проводився вчасно і заборгованості по сплаті внесків не було, заробітна плата виплачувалась вчасно.

Наша система оподаткування потребує постійного і значного вдосконалення. Це вдосконалення я вбачаю в запроваджені єдиного податку з доходів громадян. При запроваджені єдино податку на Пенсійний фонд буде покладено повноваження з ведення єдиного реєстру платників і персоніфікованої бази даних по всіх платниках, доступ до якої матимуть фонди соціального страхування. Отже, буде створено Державний реєстр платників єдиного соціального внеску і введено карту соціального страхування, яка передбачає збереження і використання індивідуальної інформації про отримання застрахованими особами прав у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування. Ці права імітуються у встановленому законодавством порядку у вигляді пластикової або іншого виду картки. Фонди соціального страхування не ліквідовуються і продовжуватимуть виконувати законодавчо визначені функції, крім функції збору страхових внесків.

Підводячи підсумки можна сказати, що займатись бізнесом, проводити діяльність та творити в нашій країні справа не для слабких. Адже системою розвитку ринкових економічних і соціальних завдань. Та чого варте лише законодавство, яке змінює правила гри занадто часто і завжди несподівано.

Однак, ми творці нашої долі, а значить і нашої держави - саме такої, яка захистить надбання народу і стан економічних важелів управління ресурсами у кожній сфері діяльності.

На нинішньому вирішальному стані реформ, коли основним мотивом соціально-економічної політики на зростання добробуту народу необхідне значне посилення в цілісності, узгодженості і стабільності правового середовища нової ідеології - злагодженої соціальної сфери держави.

Дослідження теоретичних засад загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в соціально-політичному вимірі дало можливість визначити його як один із інституційних механізмів в системі соціальної політики. Сама ж соціальна політика спрямована на розвиток і гармонізацію соціальних відносин, перш за все соціально-трудових, між соціальними групами, соціальними прошарками суспільства, у центрі яких - людина, її добробут і соціальний захист. В вузькому розумінні соціальна політика виступає як соціальний захист, спрямований на забезпечення життя, здоров’я і добробуту населення за конкретних економічних умов. Об’єктивна необхідність соціального захисту витікає з наявності соціальних ризиків як визнаних суспільством подій в житті людини, настання яких містить ймовірність втрати або обмеження економічної самостійності та соціального благополуччя людини.

Запровадження накопичувальної системи є нагальним завданням при реформуванні державного пенсійного страхування, яку, як засвідчив аналіз, супроводжуватимуть цілий ряд ризиків в процесі функціонування на ринках капіталів задля отримання інвестиційного доходу і отримання прибутку на користь застрахованих осіб. До таких ризиків відносяться системні, агентські, портфельні, фінансові, інвестиційні, політичні, демографічні і моральні ризики. Обмеження різних видів ризиків може відбуватись як через встановлення державою регуляторних правил поведінки для пенсійних фондів і інших суб’єктів фінансового ринку, так і шляхом забезпечення державних гарантій, особливо в умовах початку пенсійної реформи, щоб підтримати довіру до нововведень.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення

  • Загальна побудова обліку зборів на соціальне страхування — Сопко В.В.