Курсова робота «Механізми адаптації та вибір стратегії підприємства в умовах сучасної економіки України.», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 14.01.2009 23:15 · від Анна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 1. Сучасні аспекти управління підприємством 4 2. Адаптація підприємства до сучасних умов 6 2.1. Механізми управління підприємством у сучасних умовах. 6 2.2. Методи адаптації підприємств до сучасних умов. 8 2.3. Оцінка вибору оптимальної структури управління підприємством. 10 3. Методи та механізми стратегій підприємства 13 3.1. Характеристика стратегій 13 3.2. Стратегії ведення бізнесу в сучасних умовах 15 3.3. Стратегічне управління 20 3.4. Стратегічне планування на підприємствах україни 23 3.5. Вибір фінансової стратегії. 28 3.6. Вибір маркетингової стратегії 28 4. Адаптація підприємства в умовах сучасної економіки на прикладі ват "запоріжсталь" 32 4.1. Фінансовий стан та стратегічне планування на ват "запоріжсталь" 32 4.2. Керування підприємством в умовах кризи 36 4.3. Реструктуризація підприємства як засіб адаптації до вимог сучасного стану економіки 37 Висновки 40 Перелік використаних джерел 42 Додаток 1 45 Додаток 2 46 Додаток 3 47 Додаток 4 48 Додаток 5 49

Висновок

Для здійснення соціально-економічних реформ, зменшення гальмування темпів виробництва і забезпечення його подальшим розвитком питанням виключної важливості стає кардинальна реорганізація системи управління на рівні підприємств. Без вміння швидко реагувати на зміни внутрішнього середовища на основі традиційних, не відповідаючих світовим тенденціям та рівню систем внутрішньофірмового управління неможливо забезпечити адаптацію підприємств до ринкових умов господарювання, досягнути успіху в бізнесі, зберегти конкурентноздатність продукції при мінливих умовах внутрішнього середовища і коньюнктури ринку

Складні процеси становлення ринкових відносин в Україні мають свої особливості на рівні підприємств, становище якого у ринковій економіці докорінно змінюється. Будучи економічно самостійним і повністю відповідаю-чи за результати своєї діяльності, підприємство повинно сформувати таку систему менеджменту, яка забезпечила б йому високу ефективність роботи, конкурентноздатність і стійке становище на ринку.

Останніми роками вже досить багато написано про стратегії, адаптацію підприємств до ринкових відносин та управління. У західній та східній теорії управління стратегічна діяльність визнана, як окремий, перспектив-ний предмет дослідження. В умовах України теорія і практика стратегічної діяльності та управління нею ще не зайняли належного місця. Потреби освоєння та застосування дослідження методів адаптації підприємств в умовах їх діяльності в сучасному економічному стані коливаються від ствердження про неможливість використання досвіду зарубіжних корпорацій на українських підприємствах, до дуже обережного погодження з тим, що окремі елементи стратегічного управління, певно, будуть корисними в недалекому майбутньому. Усе це відбиває крайній песимізм щодо цього питання.

Ідеї стратегічного управління поступово поширюються через різні джерела інформації та опановуються деякими організаціями. Однак знання щодо стратегічного управління ще не набули практичного застосування в повному обсязі. І головне тут – відсутність здібностей думати та керувати стратегічно. Натомість безліч часу витрачається на пошуки панацеї від скрутного становища підприємства.

На мій погляд, треба проаналізувати умови виникнення та поширення стратегічного планування, а згодом і стратегічного управління в різних країнах і порівняти ці процеси з поточною ситуацією, що склалася в Україні і знайти цільові орієнтири, що є вирішальними для успіху підприємства, ідентифікувати їх, виробити критерії та вжити заходів щодо їхнього досягнення – саме в цьому й полягає стратегічне управління.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення