Курсова робота «Організація зовнішньоекономічної діяльності ВАТ БРОВАР», 2008 рік

З предмету ЗЕД · додано 12.01.2009 16:43 · від ліля · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ I. Принципи, суб’єкти та види зовнішньоекономічної діяльності. 1.1. Принципи зовнішньоекономічної діяльності. 1.2. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. 1.3. Види зовнішньоекономічної діяльності II. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 2.1. Суть, мета і принципи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 2.2. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 2.3. Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. III. Дослідження організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства ВАТ «Бровар». 3.1. Загальна характеристика діяльності підприємства ВАТ «Бровар» 3.2. Аналіз фінансових показників діяльності досліджуваного підприємства 3.3. Організація зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві ВАТ «Бровар». Висновки Використана література Відсутні додатки

Висновок

Отже, підприємство на зовнішньому ринку - це якісно нове явище для української економіки. Вихід на зовнішній ринок самостійних господарюючих суб'єктів повинен сприяти пристосуванню економіки до системи світо-господарських відносин, до формування економіки відкритого типу.

Організація ЗЕД - дуже складна і клопітка робота. Вона вимагає уважного опрацювання таких питань як коньюктура ринку, потенціальні покупці і продавці, встановлення ділових контактів з ними, проведених переговорів, підписання угод і т.д.

Тому, для ефективного керівництва ЗЕД на рівні підприємства, необхідна адекватна до умов його роботи структура управління.

Організаційно-виробнича структура відображає побудову системи, якою управляють, структура управління - системи, яка управляє, а організаційна структура підприємства - побудову і взаємозв'язок обидвох даних систем.

Так, структура управління ЗЕД відображає побудову системи управління в даній сфері, тобто органи, служби, апарат, що здійснює управління ЗЕД.

Для організації ЗЕД необхідна ринкова стратегія. Ринкова стратегія підприємства передбачає зіставлення всіх альтернативних варіантів у сфері зовнішньоекономічної діяльності й обґрунтування оптимального рішення.

Процес вироблення ринкової стратегії підприємства охоплює такі етапи:

І. Аналіз усіх сторін зовнішньоекономічної діяльності підприємства. При цьому необхідно

II. Аналіз ринку майбутнього (аналіз попиту і пропозиції). Фірмі важливо визначити, яким буде ринок у найближчому майбутньому, у якому напрямку цей ринок розвиватиметься і чого чекають споживачі від підприємства в майбутньому.

III. Аналіз можливостей підприємства

IV. Аналіз бюджетно-податкової політики

V. Вплив тенденцій у світовій економіці

VI. Розроблення довгострокової стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Прагнення дістати прибуток більший, ніж усередині країни, спонукає підприємства виходити на міжнародний ринок. Незважаючи на присутність чинника непевності в новому середовищі (нові конкуренти, мінлива ринкова кон'юнктура, коливання валютних курсів, політична нестабільність та ін.), підприємство прагне нарощувати свою присутність на світовому ринку.

Планування ринкової стратегії здійснюється фірмою на трьох різних рівнях:

- Глобальний рівень.;

- Стратегічний рівень;

- Фактичний рівень.

Планування стратегії підприємства має на меті насамперед попередити несприятливий вплив зовнішніх чинників. Найважливішою його функцією є прогнозування майбутнього. Визначаючи бажані і можливі орієнтири своєї майбутньої діяльності на світовому ринку, фірма зменшує можливість непередбаченої дії основних чинників, що діють на світовому ринку.

Отже, дуже важливо достатньо зважено визначити цілі, щоб не допустити втягування підприємства в програшні ситуації.

Після цього пріоритет варто віддати зіставленню потреб та наявних ресурсів. Насамперед необхідно, щоб робітники підприємства були безпосередньо заінтересовані в участі в міжнародній діяльності.

Таким чином, планування стратегії підприємства не є наслідком лише складних ситуацій на ринку й в управлінні. Воно визначається насамперед заінтересованістю підприємства в зовнішньоекономічній діяльності.

Планування ринкової стратегії залежить також від рівня інтернаціоналізації підприємства.

Отже, підприємству доцільно було б використовувати свій фінансовий потенціал і виробничі потужності для виробництва високоякісного пастеризованого пива, термін придатності якого буде довшим, що дозволить заводу транспортувати його не лише на українські ринки збуту, а й на міжнародні.

Підприємство володіє транспортними засобами, технічні можливості яких дозволяють транспортувати продукцію на далекі дистанції. Вихід на нові ринки збуту призведе до розширення виробництва, що притягуватиме іноземних інвесторів.

Правлінню підприємства слід задуматись над розширенням ринків збуту не лише пива, а й мінеральної та солодкої води, квасу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення