Курсова робота «Вплив дефіциту бюджету на економічний розвиток країни», 2007 рік

З предмету Політична економіка · додано 12.01.2009 10:15 · від Kompot · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1.Економічна природа бюджетного дефіциту, його види та форми 2.Основні інструменти скорочення бюджетного дефіциту 3.Вплив дефіциту бюджету на економічний розвиток країни 4.Аналіз розподілу дефіциту бюджету в Україні 5.Шляхи скорочення бюджетного дефіциту в Україні Висновки Список використаних джерел

Висновок

Отже, в роботі було розглянуто стан фінансової політики держави у сфері формування та управління дефіцитом бюджету та аналіз його впливу на економічний розвиток держави.

Виходячи з мети роботи, в процесі дослідження були визначені наступні завдання: визначено сутність та причини дефіциту бюджету, виявлено основні інструменти скорочення бюджетного дефіциту, досліджено яким чином дефіцит бюджету впливає на економічний розвиток країни; визначити зміни розподілу бюджетного дефіциту в Україні.

В процесі роботи було визначено, що:

Основною причиною виникнення бюджетного дефіциту є відставання темпів зростання бюджетних доходів порівняно зі зростанням бюджетних видатків. В Україні бюджетний дефіцит зумовлений такими негативними явищами: різким зниженням ефективності виробництва, що супроводжувалось скороченням обсягів валового внутрішнього продукту; значним зростанням та нераціональною структурою бюджетних видатків; наявністю значного тіньового сектора в економіці і низькою податковою дисципліною; недосконалістю і частими змінами законодавства.

Ці та ряд інших причин сприяли дестабілізації економіки, зниженню доходів бюджету, нарощуванню інфляційних процесів, зростанню цін на товари та послуги, що в свою чергу призвело до зниження матеріального добробуту населення. Підтримування запланованих показників дефіциту відбувалось переважно завдяки регулюванню готівки в обігу без необхідних структурних перетворень у господарському комплексі, що спричинило масове накопичення бюджетної заборгованості. А відтак зростав прихований бюджетний дефіцит (з урахуванням соціальних зобов'язань держави і заборгованості уряду підприємствам).

Після жорсткої бюджетної політики, яка здійснювалася протягом 2000–2003 років, у 2004 і 2005 роках відбулося її суттєве пом’якшення. Тенденції бюджетної політики 2005 року визначалися необхідністю виконання соціальних гарантій, задекларованих у попередньому році. Незважаючи на це, при зменшенні економічної активності вдалося втримати дефіцит Зведеного бюджету України у розмірі 1,8% до ВВП. Встановлений правилами Євросоюзу ліміт зобов'язує держави-члени утримувати бюджетний дефіцит на рівні, що не перевищує 3% від ВВП.

Прихильники концепції дефіцитного фінансування бюджетних видатків виходять із того, що бюджетний дефіцит не є деструктивним фактором. Для національної економіки він не становить загрози, так як всі видатки, в тому числі і ті, що перевищують доходи, здійснюються на території даної держави і сприяють зростанню добробуту країни. Якщо дефіцит буде зосереджений у бюджеті розвитку, то в цьому разі зростання дефіцитного фінансування спроможне привести до інвестиційного та інноваційного зростання. Крім того, дефіцит бюджету, відповідно до теорії дефіцитного фінансування, означає збільшення доходів суб'єктів господарювання і населення, що стимулює зростання купівельної спроможності, продуктивності праці і розширення національного виробництва. Це, у свою чергу, веде до зростання податкових надходжень.

Економісти неокласичного напрямку дотримуються протилежної позиції. На їхню думку, хронічні дефіцити неминуче вимагатимуть більш високих податків у майбутньому, що рівнозначно перекладанню поточного економічного тягаря на майбутні покоління. Для фінансування дефіциту повинні залучатись емісія грошей і позики, що веде до розладу грошово-кредитної системи, девальвації національної валюти, зростання внутрішнього і зовнішнього боргу держави.

У проблемі дефіциту бюджету головне не його наявність і розмір (у певних умовах це якраз може бути одним з інструментів успішної соціально-економічної політики), головне - спосіб фінансування дефіциту. Проблема дефіциту бюджету в нормальній економіці - це не стільки проблема безпосереднього його впливу, скільки проблема негативного впливу державного боргу і витрат по його обслуговуванню.

Незважаючи на активне позичкове фінансування української економіки загалом рівень її боргового навантаження залишається порівняно невисоким. Так, якщо співвідношення державного боргу та ВВП склало у 2005 р. для України лише 18 %, аналогічний показник для США становив 63 %, країн єврозони – 70,6 %, в тому числі Греції, Бельгії, Італії – понад 100 %, Японії – 155 %. Водночас обтяжливість цього навантаження для бюджету в Україні є значно більш високою через більш високу вартість позичкових ресурсів.

Подальші кроки по вдосконаленню фіскальної політики з метою зростання її ефективності та дієвості в першу чергу будуть полягати в формуванні стратегії політики на середньо - та довгострокову перспективу. Стратегічний погляд дозволятиме здійснювати повноцінну оцінку дефіцитності бюджету, визначати ризики та можливі наслідки тих чи інших альтернативних варіантів політики.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення