Дипломна робота «Порядок відображення господарських операцій на автотранспортних підприємствах», 2007 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 12.01.2009 09:31 · від redaktor · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Загальнотеоретичні передумови організації обліку витрат і надання послуг автотранспортом. 1.1. Автотранспорт: основні поняття та завдання обліку 1.2Економічний зміст і класифікація витрат на виробництво 1.3Організація вантажоперевезень і документування робіт та послуг на автотранспортних підприємствах Розділ 2. Облік і контроль витрат на автотранспортному підприємстві. 2.1. Облік витрат на придбання автотранспортних засобів 2.2. Облік вибуття автотранспортних засобів 2.3. Облік витрат, пов'язаних з експлуатацією автомобільного транспорту на підприємстві 2.4. Первинний облік роботи тракторів, комбайнів та інших самохідних машин 2.5. Бухгалтерський облік витрат машино-тракторного парку 2.6. Калькуляція вантажних перевезень 2.7. Комп'ютеризація обліку витрат 2.8. Контроль і бюджетування витрат роботи автотранспортних підприємств Розділ 3. Облік і аналіз доходів та фінансових результатів роботи автотранспорту. 3.1. Організація обліку доходів і формування фінансових результатів діяльності підприємства 3.2. Організація аналізу витрат, доходів і результатів діяльності 3.3. Організація фінансової звітності роботи автотранспортних підприємств Висновки та пропозиції Список використаних джерел

Висновок

В даний час сільське господарство, як ніяка інша галузь має потребу в інвестуванні і фінансовій підтримці з боку держави. Однак в останні роки капітальних вкладень у виробничу сферу, й особливо в сільське господарство, практично немає. Тому можливості сільськогосподарських підприємств по переоснащенню і реконструкції виробництва дуже незначні. Розвиток ринкових відносин в Україні викликав значні зміни у відносинах власності і господарювання в АПК та в його автотранспортній ланці. На базі автопарків спеціалізованих ремонтно-транспортних підприємств та міжгосподарських підприємств в результаті ринкового реформування створилися транспортні підприємства, машино-технологічні станції та парк автомобілів сільськогосподарських кооперативів, агрофірм, а також фермерів та окремих приватних власників.

Але на відміну від інших галузей, на транспорті склалися досить сприятливі умови для практичного створення ринку автотранспортних послуг в аграрній сфері. По-перше, існує організаційно-структурна основа транспортної системи АПК, яка в цілому відповідає вимогам ринку з погляду створення конкурентного середовища в галузі, оскільки, крім розповсюдженої мережі автотранспортних підприємств різних форм власності – у кожнім сілльськім районі є транспортні підрозділи організацій агропромислового комплексу. По-друге, різку зростання цін на паливно-мастильні матеріали і, отже, підвищення собівартості автопослуг, з одного боку, скасування єдиних тарифів на транспортні роботи і надання автопідприємствам можливості самим установлювати ціни, з іншого боку, стимулюють дію ринкових регуляторів у транспортній ланці АПК.

Автомобільний транспорт настільки міцно увійшов у наше життя, що практично кожне підприємство має на балансі автомобіль, орендує його або користується послугами автоперевезень інших підприємств.

Для автотранспортних підприємств послуги з перевезення вантажів і пасажирів є основними видами діяльності. Але економічна ситуація, що склалась в Україні, не сприяє розвитку автомобільного транспорту. З ряду об’єктивних та суб’єктивних причин парк автотранспортних підприємств занепадає. Практично забезпечуючи право на пільги громадян, які користуються транспортом, і не отримуючи з бюджету відшкодування фактичних витрат, пов'язаних з наданням таких пільг, автотранспортні підприємства стають заложниками економічних проблем держави. У результаті кількість автотранспортних підприємств скорочується з кожним днем.

На зміну їм приходять підприємства, що використовують невеликий автомобільний парк, необхідний для перевезень власних вантажів, які одночасно можуть надавати і, як правило, одноразово надають послуги з перевезення стороннім організаціям та фізичним особам.

Крім того, „нішу", що утворилась, успішно заповнюють підприємства різних форм власності і приватні підприємці, одним з видів діяльності яких є надання послуг з перевезення автомобільним транспортом. Ця реорганізація ринку автомобільних послуг знайшла відображення у Правилах перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджені наказом Міністерства транспорту України №363.

На основі проведеного дослідження та вивчення діючої теорії і практики обліку, аналізу і контролю витрат та доходів при надані послуг та калькулювання собівартості можна зробити такі узагальнення і сформулювати окремі висновки щодо удосконалення обліку витрат та доходів, калькулювання собівартості послуг та здійснення аналізу собівартості.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали