Курсова робота «Фінансовий і податковий облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 10.01.2009 12:42 · від Юлія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ і. Теоретичні основи обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції 1.1. Нормативно-законодавча база з обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції 1.2. Теоретичні основи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції 1.2.1. Групування та склад витрат 1.2.2. Правила ведення податкового обліку витрат на виробництво 1.2.3. Групування витрат виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) за статтями калькуляції 1.2.4. Групування та облік витрат виробництва за елементами 1.2.5. Методи калькулювання собівартості продукції Розділ іі. Характеристика ват «кзбн «росинка» та організація обліку на ньому 2.1. Історична довідка 2.2. Аналіз основних техніко-економічних показників ВАТ"КЗБН"Росинка". Оцінка майнового стану, ліквідності, фінансової стійкості та стабільності 2.2.1. Аналіз основних техніко-економічних показників ВАТ"КЗБН"Росинка" 2.2.2. Оцінка майнового стану підприємства. 2.2.3. Оцінка ліквідності та платоспроможності 2.2.4. Оцінка фінансової стійкості та стабільності підприємства 2.3. Організація обліку на ВАТ «КЗБН «Росинка» та його облікова політика 2.3.1. Облік основних засобів 2.3.2. Облік нематеріальних активів 2.3.3. Облік запасів 2.3.4. Облік МШП і малоцінних необоротних активів 2.3.5. Облік готової продукції 2.3.6. Облік грошових коштів 2.3.7. Облік оплати праці 2.3.8. Облік капіталу Розділ ііі. Організація обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції на ват«кзбн«росинка» 3.1. Аналітичний облік витрат на виробництво на ВАТ«КЗБН«Росинка» 3.2. Синтетичний облік витрат на виробництво на ВАТ«КЗБН«Росинка» 3.3. Калькулювання собівартості продукції на ВАТ«КЗБН«Росинка» 3.4. Взаємозв`язок обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції з фінансовою звітністю на ВАТ«КЗБН«Росинка» Висновок Список літератури

Висновок

Собівартість продукції є дуже важливим узагальнюючим показником, що характеризує якісний бік роботи підприємства і відбиває всі результати його виробничої та господарсько-фінансової діяльності.

Метою обліку собівартості продукції є своєчасне, повне і достовірне визначення фактичних витрат, пов`язаних з виробництвом продукції, а також контроль за використанням матеріальних, трудових і грошових ресурсів та інших витрат.

Дані обліку витрат на виробництво продукції використовуються для визначення результатів діяльності структурних підрозділів і підприємства в цілому, фактичної ефективності організаційно-технічних заходів, спрямованих на розвиток та вдосконалення виробництва, для планово-економічних та аналітичних розрахунків.

Підчас написання курсової роботи я детально ознайомилася з первинною документацією, яка відображає витрати на виробництво продукції ВАТ«КЗБН«Росинка», оволоділа практичними навичками складання калькуляції собівартості продукції на підприємстві, ознайомилася з правилами ведення податкового обліку витрат на виробництво.

Провівши аналіз витрат на виробництво продукції ВАТ«КЗБН«Росинка» та зробивши калькуляцію, з`ясували, що собівартість одного далу в звітному році, порівняно з базовим зросла на 15 копійок. Цей показник є невтішним, не дивлячись на те, що в відсотковому вираженні це підвищення складає 0,74%. Аналізуючи статті витрат, бачимо, що витрати на сировину і допоміжні матеріали зросли незначно, і їх динаміка, враховуючи зростання кількості випущеної продукції вплинула найбільш позитивно на собівартість виробленої продукції. Найбільш негативний вплив на собівартість справило зростання зарплати всього персоналу, яке за звітний рік склало 46,46%, а відповідно зросли і відрахування на соціальні заходи. Досить прийнятним є зростання витрат на утримання і експлуатацію устаткування, яке склало за звітний рік 17,62%. Також варто було б переглянути загально виробничі витрати, які в звітному році зросли на 32,53%. Порівнюючи показник виробничої собівартості, який зріс на 10,62% за 2007 рік, та показник повної виробничої собівартості, який зріс на 14,68%, робимо висновок, що велику роль у повній виробничій собівартості відіграють саме невиробничі витрати, серед яких зростання за поточний рік зазнали витрати на збут продукції на 25,55%. Ці витрати зросли через підвищення цін на пальне у 2007 році. Так само адміністративні витрати зросли на 29,42%, але найбільшого зростання зазнала сукупність всіх інших операційних витрат, які зросли на 33,55%.

Зрозуміло, що в умовах інфляції неможливо стримати зростання витрат на виробництво, а відповідно і ринкової ціни на власну продукцію, що призводить до необхідності підтримки власного бренду як конкурентноздатного. Це вимагає залучення додаткових витрат на маркетингову діяльність, що знову ж таки підвищує виробничу собівартість продукції. Виходом з даної ситуації є розробка і впровадження нових видів продукції, які потенційно мали б успіх на ринку, впровадження більш прогресивного та продуктивного обладнання на виробництві. І, як то не прикро, але стримування зростання заробітної плати працівникам, бо, як ми побачили, саме зростання витрат на оплату праці справило найбільш негативний вплив на собівартість виготовленої продукції за звітний рік.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення