Курсова робота «Економіка виробничо-господарських процесів», 2005 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 09.01.2009 23:50 · від Yura007 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

1. Вступ 2. Вихідні дані 3. Виробнича програма підприємства 3.1. Виробнича програма та її виконання 3.2. Чисельність працюючих та фонд заробітної плати 3.3. Середньорічна вартість основних фондів 3.4. Складання кошторису витрат 3.5. Складання калькуляції витрат на виготовлення виробів 3.6. Розрахунок нормативу оборотних засобів 3.7. Визначення гуртової та відпускної ціни виробів 4. Фінансово-економічні показники 4.1. Розрахунок точки беззбитковості 4.2. Визначення основних фінансово-економічних показників 4.3. Розрахунок показників ефективності використання ресурсів 4.4. Індивідуальне завдання 5. Розвиток підприємства 5.1. Визначення показників ефективності інвестицій у проекти розвитку підприємства 5.2. Визначення оптимальної ціни виробів 6. Висновки 7. Використана література 8. Додатки

Висновок

В даному проекті було проведено фінансово-економічний аналіз підприємства.

Ми обрали три види виробів, які виготовляє наше підприємство, а саме вироби Й, Ш та Ю. Використовуючи вихідні дані ми аналізувати виробничо-господарські процеси, які відбувались на підприємстві. Перейдемо до фінансово-економічних показників. Гуртові ціни виробів Й, Ш та Ю становлять відповідно 82,17; 1323,57 та 1737,4 грн.

Товарна та реалізована продукція (без ПДВ) становить відповідно 29196,102 та 29017,58 тис. грн., прибуток від реалізації товарної продукції – 4904,9 тис. грн..

Загальний прибуток становить 5421,59 тис. грн.., а от чистий – 3689,89 тис. грн..

Проаналізуємо рентабельність продукції. Вона складає відповідно 20,22 та 20,19 за плановими та фактичними показниками. Відсоток виконання становить 99,85.

Загальна рентабельність виробництва становить 46,83 та 45,99 за планом та фактом відповідно. Відсоток виконання – 98,21

Серед запропонованих трьох варіантів інвестицій найкращим виявився другий варіант. У даному варіанті термін окупності інвестицій у проекти становить 2,5 роки, індекс доходності даного проекту – 1,6, а чиста теперішня вартість – 973,18. За умов спрямування на інвестування цього проекту всієї суми залишкового прибутку (2634,44 тис. грн..) та амортизації (1153,55 тис. грн) дефіцит власних коштів на його здійснення становив би 2920,99 тис. грн.. Так як збори акціонерів вирішили спрямувати 50% залишкового прибутку на матеріальне заохочення та інші поточні потреби, то для здійснення даного проекту необхідно залучити 1603,77 тис. грн. банківських кредитів.

Потрібен більш ґрунтовніший аналіз фінансово-економічного стану підприємства. Необхідно підсумувати всі результати аналізу і зробити більш точніший діагноз фінансового стану, а також прогноз на перспективу розвитку та виживання підприємства. Особливо необхідним є конкретний захід, котрий дозволити зміцнити фінансове становище. Передусім цей захід повинен бути спрямований на збільшення виробництва і реалізації продукції, підвищення її якості та конкурентоспроможності, зниження собівартості, ріст прибутку та рентабельності, пришвидшення обороту капіталу та більш повніше ефективне використання виробничого потенціалу підприємства, а також оцінку своїх можливостей та вибір стратегії розвитку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення