Дипломна робота «Удосконалення форм і систем оплати праці на промисловому підприємстві (на прикладі ВАТ „Ізоляція”)», 2006 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 07.01.2009 21:05 · від anita · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Теоретичні аспекти удосконалення діяльності підприємства 1.1. Роль мотивації і стимулювання на ринку праці, як елементу процесу керування персоналом 1.2. Напрями удосконалення систем оплати праці 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності на ВАТ „Ізоляція” і розробка рекомендацій по її удосконаленню 2.1. Коротка характеристика підприємства 2.2. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства 2.2.1. Аналіз виробництва і реалізації продукції 2.2.2. Аналіз використання основних засобів 2.2.3. Аналіз фінансових показників 2.2.4. Аналіз трудових ресурсів 2.3. Рекомендації по удосконаленню мотивації і системи оплати праці на підприємстві 2.3.1. Пропозиції і розробка удосконаленої системи оплати праці на підприємстві 2.3.2. Оцінка ефекту від впровадження запропонованих заходів Висновки Використана література

Висновок

Дефіцит енергетичних ресурсів в країні загострив проблему зниження питомого споживання енергії як у виробництві промислової і сільськогосподарської продукції, так і в житлово-комунальному господарстві. На сьогодні, коли вартість енергоресурсів і їх питома вага в собівартості продукції велика і великий їх обсяг (більше 50%) імпортується, питання енергозбереження стало складовою часткою задачі забезпечення енергетичної, а, отже, і державної незалежності України (1,2)

Досвід розвинутих країн, що пережили енергетичну кризу в 70-х роках минулого століття свідчить про те, що вони тільки за рахунок умілого і достатнього застосування ефективних матеріалів теплоізоляції зуміли добитися значного скорочення витрати енергоресурсів, знизили їх споживання майже на 15%.

Застосування ефективної теплової ізоляції тільки на електростанціях дає можливість економити понад 2т умовного палива в рік з 1 кв. м ізольованої поверхні. Раціональне використання 1т високоякісних матеріалів теплоізоляцій забезпечує економію 120 т умовного палива в рік. Застосування тепловиробів знижує вагу і матеріаломісткість будівельних конструкцій, підвищує надійність роботи теплових і холодильних агрегатів, забезпечує ведення високо- і низькотемпературних технологічних процесів в промислових апаратах, створює умови для нормальної роботи атомної і космічної техніки і, що слід особливо відзначити, - вони оберігають людину від згубних дій, як низьких, так і високих температур в промислових і цивільних будівлях

Перехід до ринкових відносин, вимагає матеріали теплоізоляції високої якості, тривалого терміну експлуатації і низької ціни.

Відгукуючись на вимоги ринку, мінераловатяна промисловість знаходиться у стадії технічного переозброєння, метою якого є інтенсифікація виробництва за рахунок переходу на нові прогресивні способи отримання розплаву і переробки його у вироби, що є основою підвищення якості продукції і зниження її вартості до рівня світових стандартів і цін.

Однією з умов високопродуктивного функціонування підприємства є активна інноваційна діяльність, упровадження інформаційних технологій, що забезпечують оперативну реакцію на динамічну кон'юнктуру ринку, ухвалення оптимальних управлінських рішень і їх підтримку, економію матеріальних, людських і енергетичних ресурсів, підвищення безпеки робіт.

В даній роботі, виконаної на базі ВАТ «Ізоляція», як інноваційні рекомендації по удосконаленню виробничої діяльності підприємства запропоновано впровадження удосконаленої системи оплати праці.

Метою роботи з'являється виявлення «вузьких» місць і обґрунтування інноваційних рекомендацій по удосконаленню діяльності підприємства.

Для реалізації цієї мети в даній роботі вирішуються наступні задачі:

- розглядаються теоретичні аспекти мотивації і стимулювання на ринку праці;

- напрями удосконалення систем оплати праці;

- здійснюється аналіз стану виробництва теплоізоляційних матеріалів на Україні;

- здійснюється аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ «Ізоляція»;

- розробляються рекомендації по удосконаленню діяльності ВАТ «Ізоляція»

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення