Курсова робота «Зовнішньоекономічні операції між українськими та німецькими суб'єктами підприємницької діяльності (на прикладі імпорту стільців)», 2008 рік

З предмету ЗЕД · додано 05.01.2009 18:48 · від a.s.fimichev · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Дослідницько-аналітичний розділ 6 1.1. Загальна характеристика країни 6 1.2. Характеристика політичного стану 7 1.3. Аналіз соціально-економічних процесів 9 1.4. Німеччина у міжнародних організаціях 10 1.5. Зовнішньоекономічна діяльність країни 12 1.6. Аналіз зовнішньоекономічних відносин України та Німеччини 13 1.7. Обгрунтування вибору товару та зовнішньоекономічного партнеру 15 Проектний розділ 17 2.1. Складання плану проведення імпортної операції 17 2.1.1. Маркетингове дослідження ринку 17 2.1.2. Вибір форм та методів роботи на ринку 19 2.1.3. Розробка організаційних та комерційних заходів 20 2.1.4. Проведення ринкової кампанії 21 2.1.5. Підготовка до укладання контракту 21 2.1.6. Укладання контракту 22 2.1.7. Організація контролю та виконання контракту 24 2.2. Розробка організаційної структури підприємства 25 2.3. Розробка системи мотивації персоналу 27 2.4. Складання кошторису витрат 28 2.5. Визначення ефективності операції 31 2.6. Розробка проекту договору 32 Висновки 40 Перелік посилань 43

Висновок

Як свідчить аналіз, для України Німеччина є сьогодні і буде залишатися в майбутньому не тільки важливим політичним, але і головним торгово-економічним партнером: вона з 1997 р. займає перше місце на Заході і друге у світі (після РФ) по обсягу торгівлі з нашою країною, а також почесне місце по обсягу прямих інвестицій у нашу економіку. Об'єктивно народногосподарські комплекси України і Німеччини можуть доповнювати один одного, а подальше об′єднання зусиль - обернутися солідним економічним ростом. Розвиток відносин України з ФРН відповідає національним інтересам нашої країни. Їхній конструктивний характер і заангажованність у напрямку стабільного партнерства покликані стати діючим фактором рішення практичних задач: завершення ринкових перетворень у нашій країні, більш успішного здійснення курсу на інтеграцію в європейські і трансатлантичні структури: забезпечення реальної економічної віддачі від зовнішньополітичної діяльності в цьому напрямку.

Під час написання курсової роботи була розроблена та проведена імпортна операція на поставку до України стільців побутового призначення з країни-виробника, Німеччини. Доцільність вибору товару обгрунтовується досить низькою конкуренцією цього виду товару відповідної якості на ринку України.

Під час роботи над проектом були досягнуті основні завдання цієї курсової роботи, а саме:

- були проаналізовані зовнішньоекономічні та торговельні відносин між Україною та Німеччиною;

- був складений плану проведення імпортної операції;

- були розроблені організаційна структура підприємства та система мотивації персоналу;

- був складений кошторис витрат на проведення імпортої операції;

- визначено ефективність, прибутковість та доцільність проведення операції;

- а також наприкінці роботи було складено проект договору на поставку стільців.

З можливих виробників стільців був обраний саме “Horstmann Group”, з-за того що ця компанія відповідає усім вимогам якості та міжнародним стандартам, продукція класу цієї фірми користується великим попитом на Україні, але місцеві виробники не в змозі задовольняти цей попит. Також однією з причин обрання саме цього контрагенту, була відносно невелика відстань від Німеччини до України, що набуває особливого значення з-за невеликої партії поставки, що збільшує відносну долю транспортних витрат. Підтвердженням цієї інформації було подальше проведення маркетингового дослідження ринку, що показало доцільність імпорту до України стільців саме цього виробника.

Що стосується транспортних умов перевезення товару, то товар буде поставлятися автомобільним транспортом (у одній вантажній фурі), на умовах DAF Яворів (по Інкотермс - 2000) згідно до контракту. Такі умови поставки є прийнятними для обох сторін.

Також в курсовій роботі Були запропоновані організаційні заходи, для того, щоб розпочати діяльність та доставити першу партію товару. В якості просування продукції фірма планує кожного тижня друкувати рекламу у періодичній пресі та розмістити у всіх буклетах з продукцією посилання на сайт у мережі Іnternet та на власний сайт української компанії.

Основними способами ведення переговорів було обрано: листування; особисті зустрічі; використання технічних засобів (телефон, телетайп, факс). Після того, як фірма домовилась з виробником про згоду на заключення контракту починаються переговори. Попередні комерційні переговори є звичайним етапом узгодження умов контракту. Переговори здійснюються на рівні керівництва контрагентів. Останній етап безпосереднього співробітництва

двох фірм– це виконання сторонами взятих на себе забов′язань, а саме з боку української компанії – це сплата встановленої ціни.

В ході написання курсової роботи була запропонована організаційна структура українського підприємства, що дозволить ефективно керувати зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, що також забезпечується тим що у фірміі працюють висококваліфіковані кадри, весь керуючий персонал фірми має вищу освіту й стаж роботи, а основний персонал має або вищу, або спеціальну освіту. Майже всі працівники були у відрядженнях до Європи з метою підвищення своєї кваліфікації.

Мотивація на підприємстві в цілому та безпосередньо у відділі, який займається зовнішньоекономічною діяльністю необхідна для ефективного виконання прийнятих рішень і запланованих завдань. У працівників зовнішньоекономічного відділу практикується змішана форма стимулювання.

У розділі визначення кошторису витрат були розраховані такі митні платежі, що сплачують при перетинанні митного кордрну: митний збір, мито ПДВ. Їх загальна сума склала 60 609,6 грн.

Після проведення операції була визначена ефективність операції. Як показали розрахунки рентабельність цієї операції дорівнює 25,92 %, що свідчить про ефективність та прибутковість цієї угоди.

В результаті проведеного аналізу був запропонований проект контракту на проведення вищевикладеної потенційної угоди, що складений у відповідності до стандартів прийнятих у міжнародній практиці та включає всі необхідні для запобігання невизначеності при проведені операції підпункти.

Враховуючи ситуацію на ринку України, а саме значний рівень попиту на якісні стільці фірмі необхідно піднімати обсяги поставок до України, а також розширювати асортимент продукції за рахунок інших видів стільців.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення