Дипломна робота «Трудові відносини», 2004 рік

З предмету Право · додано 23.10.2008 16:45 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Поняття і загальна характеристика трудових відносин 6.1.1. Поняття трудових відносин. 6 1.2. Умови виникнення трудових відносин 12 1.3. Підстави виникнення та зміст трудових відносин 15 1.4. Державна служба як форма трудової діяльності 22 Розділ 2. Підстави виникнення трудових відносин державного службовця 33.2.1. Договір про державну службу як окремий вид трудового договору 33 2.2. Умови прийняття на державну службу 37 РОЗДІЛ 3. Законодавче регулювання державної служби. Основні функції, права, обов’язки та відповідальність державних службовців 56. Висновки 81 Список використаної літератури 84

Висновок

Державна служба — врегульована законодавством професійна діяльність осіб, що обіймають посади в державних органах та їх апараті з практичного виконання завдань і функцій держави і одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

Службовими особами є службовці державних органів, організацій, органів управління державними підприємствами, органів місцевого самоврядування, комерційних організацій, що своїми діями створюють юридичні акти або спроможні породжувати, змінювати чи припиняти конкретні правовідносини.

Службовець — учасник подвійних правовідносин:

— трудових, що залежать від професійного особистого становища, трудових прав і обов'язків, від процесу праці;

— адміністративних, що залежать від виконання служби, управлінських функцій (відносин влади).

Державний службовець — працівник державної організації, установи, підприємства, що в установленому законом порядку здійснює трудові функції на професійних засадах на основі трудового договору (контракту), що одержує заробітну плату з державних коштів відповідно до займаної посади і підкоряється службовій дисципліні.

Застосування досягнень сучасної вітчизняної та зарубіжної методології до аналізу теоретичних парадигм трудового права й законодавства про державну службу в їх органічній взаємодії, систематизація наукової літератури стосовно поставлених у дослідженні завдань, дозволили поглибити розуміння правової природи трудових правовідносин на державній службі й розкрити особливості їх виникнення.

Основні наукові і практичні результати роботи можна відобразити у наступних положеннях:

- розбудова правової держави і реформування національного законодавства вимагають дотримання міжнародних правових норм у регулюванні трудових відносин на державній службі. Ратифікація Україною Конвенції Міжнародної Організації Праці 1978 року №151 “Про трудові відносини на державній службі” є необхідною умовою забезпечення демократичних принципів діяльності органів державної служби;

- концептуальний аналіз міжнародно-правових норм, вітчизняного трудового законодавства та законодавства про державну службу надав змогу визначити, що державна служба є комплексним правовим інститутом, який інтегрує у собі як норми трудового, так і норми адміністративного права, а правовідносини, які виникають на державній службі необхідно називати службово-трудовими;

- в парадигмі досліджуваної проблеми у Кодексі законів про працю та Законі України “Про державну службу” необхідно передбачити норми, які б визначали державних службовців як окрему категорію працівників, правовий статус яких, окрім трудового законодавства, визначається спеціальними нормативними актами;

- особливостями виникнення трудових правовідносин з державними службовцями є проходження претендентами конкурсу, стажування та перебування у кадровому резерві, які за своєю правовою природою доцільно розглядати з кількох точок зору: як гарантію вільного доступу громадян до органів державної служби; гарантію забезпечення органів державної служби висококваліфікованими фахівцями; комплексні правовідносини, що мають свій предмет, суб’єкти, об’єкт, зміст; як умову виникнення трудових правовідносин з державними службовцями; як юридичну процедуру, що структурована за певними етапами;

- правове значення рішення конкурсної комісії, за дослідженням автора, полягає у тому, що воно має для керівника рекомендаційний, а не обов’язковий характер.

Особливість службово-трудових правовідносин зумовлюється змістом праці державних службовців, яка полягає у реалізації ними організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій у межах компетенції державних органів і виникненні управлінських правовідносин.

Варто внести пропозицію доповнити Кодекс законів про працю України нормами, які б визначали державних службовців як окрему категорію працівників, права і обов`язки яких, окрім трудового законодавства, встановлюються спеціальними нормативними актами.

Умовами виникнення трудових правовідносин з державними службовцями є конкурс, стажування, кадровий резерв, а підставами – трудовий договір (контракт), вибори, призначення.

Конкурс, стажування та кадровий резерв державної служби необхідно розглядати, по-перше, як окремі правовідносини; по-друге, як умову виникнення трудових правовідносин з державними службовцями; по-третє, як гарантію забезпечення органу державної служби висококваліфікованими фахівцями; по-четверте, як гарантію реалізації права громадян на рівний доступ до державної служби; по-п’яте, як юридичну процедуру, що структурована за певними етапами.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення