Дипломна робота «Система пенсійного забезпечення в Україні: сучасний стан та перспективи вдосконалення», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 25.02.2008 16:33 · від sanjok2020 · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І. Соціально-економічна сутність та необхідність пенсійного забезпечення.7 1.1. Теоретичні аспекти загальнообов'язкового державного пенсійного страхування 7 1.2. Становлення і розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні 32 Розділ ІІ. Проблеми формування і використання коштів пенсійного забезпечення в Україні 52 2.1. Аналіз діючої системи формування доходів Пенсійного фонду України та можливості їх росту 52 2.2. Аналіз стану використання коштів Пенсійного фонду України 68 2.3. Аналіз функціонування недержавного пенсійного забезпечення 81 2.4. Фінансовий контроль за формуванням і використанням коштів Пенсійного фонду України.93 Розділ ІІІ. Шляхи вдосконалення і перспективи реформування пенсійного забезпечення в Україні 106 Висновки.132 Список використаних джерел.137 Додатки 140

Висновок

Проводячи державну політику різні країни приділяють пильнішу увагу проблемам людей похилого віку. Не є в цьому питанні винятком і наша держава. Пріоритетним завданням соціальної політики в Україні сьогодні є підвищення рівня життя громадян на основі зростання економічного потенціалу держави.

Стратегічним завданням держави є підвищення матеріального добробуту і створення пристойних умов життя людей, забезпечення зайнятості населення; гарантування конституційних прав громадян на працю, соціальний захист, освіту, охорону здоров”я, житло; переорієнтація соціальної політики на сім”ю, забезпечення прав і соціальних гарантій, що призначаються сім”ї; надання підтримки соціально найвразливішим верствам населення; поліпшення демографічної ситуації тощо.

Пенсійна реформа, що розпочалася в 2004 році запровадженням Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, передбачає: суттєве збільшення доходів осіб пенсійного віку, забезпечення максимальної залежності пенсійних виплат від персоніфікованих страхових внесків застрахованих осіб; посилення стимулів до праці та детінізації заробітної плати і зайнятості, а також заохочення застрахованих осіб до заощаджень на старість; диверсифікацію джерел фінансування пенсій шляхом поєднання внесків на соціальне страхування та обов’язкових і добровільних накопичувань.

На сьогодні в Україні система пенсійного забезпечення складається з трьох рівнів.

Перший рівень - солідарна система пенсійного страхування, що базується на засадах субсидування та здійснення пенсійних виплат за рахунок коштів Пенсійного фонду.

Другий рівень - накопичувальна система, яка функціонуватиме на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді.

Третій рівень - система недержавного пенсійного забезпечення, яка грунтуватиметься на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат, передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення.

В останні роки в Україні зростає частина пенсіонерів у загальній кількості населення. Спостерігається тенденція “старіння нації”, а відповідно настане той час, коли пенсіонерів не буде кому утримувати. Тобто не буде необхідної кількості працездатного населення, яке б із своєї заробітної плати сплачувало страхові внески в сумі достатній для забезпечення виплати пенсій пенсіонерам. У Верховній Раді вже неодноразово поставало питання підвищення пенсійного віку, що як вважають народні депутати, є найкращим способом поліпшити пенсійне забезпечення.

Багато громадян досягають того віку, коли вони вже неможуть продовжувати трудову діяльність, щоб забезпечити своє існування. Через це пенсійні системи мають надавати послуги двох типів. По-перше, це створення надійних і привабливих умов для заощадження коштів з метою самозабезпечення у пенсійному віці, а по-друге – гарантування громадянам похилого віку такого рівня життя, який був би не нижчим за прийнятий в країні мінімальний стандарт ( незалежно від того, чи була у них можливість заощаджувати кошти протягом трудової діяльності).

Соціальна держава зобов”язана надати певну підтримку нужденній особі, щоб не переобтяжувати Державний бюджет. Держава насамперед має створити майбутнім непрацездатним членам суспільства такі умови, щоб вони свого часу могли мати достатній дохід і в такий спосіб заробити собі і на пенсію. А безпосередньо опікуватися вона зобов”язана лише тими, хто не зміг заробити пенсію відповідного рівня, або ж взагалі не міг працювати (надавати соціальну пенсію). В ринкових відносинах на державу не покладається обов”язок утримувати всіх непрацездатних; кожен сам працює на власну пенсію.

Таким чином, за результатами проведеного дослідження при написанні дипломної роботи можна зробити наступні висновки.

З 1 січня 2004 року в Україні запроваджено реформовану солідарну пенсійну систему та добровільну накопичу вальну систему через недержавне пенсійне забезпечення. На відміну від інших країн, де проводилась пенсійна реформа, в Україні за нормами нового пенсійного законодавства було перераховано раніше призначені пенсії. При цьому гарантувалося збереження розміру раніше призначених пенсій і застосування всіх пільг при обчисленні стажу роботи, передбачених раніше діючим законодавством. Запроваджено нову формулу обчислення пенсії, яка передбачає розширення періоду врахування заробітку при призначенні їх розмірів та зарахування до страхового стажу лише тих періодів, за які сплачено страхові внески до Пенсійного фонду. Розмір пенсії конкретній особі визначається диференційовано з урахуванням стажу роботи і заробітку, при цьому знято обмеження пенсії максимальним розміром (обмежується заробіток, з якого сплачуються страхові внески), збережено всі пільги при обчисленні стажу роботи, передбачені раніше діючим законодавством. Середній розмір пенсійних виплат на 01.01.2005 р. по Україні склав 316,23 грн. або збільшився (в порівнянні з січнем 2004 року – 182,24 грн.) в 1,74 рази. Середній розмір пенсійних виплат на 01.01.2006р. по Ужгородському районі складав суму у розмірі 372,69 грн. на одну особу. За аналогічний період 2007р. цей показник зріс на 60,03грн, і становив 432,72 грн.

Загальна чисельність пенсіонерів усіх категорій, яка знаходилась на обліку в органах ПФУ на 1 січня 2005р. становила 13 489 716 осіб, а на 01.04. цей показник зменшився на 60 428 осіб.

По Ужгородському району на 01.01.2007р. на обліку в Пенсійному фонді знаходиться 16 414 пенсіонерів. Кількість працюючих складає 19 718 чол. Порівняно з 2006р. у 2007р. на 53 одиниці зменшилася кількість осіб пенсійного віку, проте на 392 одиниці зросла кількість зайнятих.

Проаналізувавши дохідну та видаткову частину бюджету Пенсійного фонду в Ужгородському районі за 2004-2006рр., необхідно відмітити:

1. Протягом останнього періоду надходження до Пенсійного фонду були збільшенні за рахунок власних коштів, які на 31,2% зросли у 2006р порівняно з 2004р., та на 7,15% - порівняно з 2005р. Обов”язкові внески підприємств майже вдвічі збільшилися у порівнянні із 2004 та 2005рр. разом взятими, тоді як у 2005р. вони зросли лиш на 37,4% проти 2004р. Майже у 5.5 разів зросли кошти загального фонду Державного бюджету України, тоді як надходження коштів від спеціального фонду Державного бюджету України у 2005 р. у порівнянні з 2004р. зменшились на 26.4 %. Протягом року постійно здійснювалися поступлення із фондів соціального страхування. Зменшення надходжень поступили від платників фіксованого сільськогосподарського податку (26,5%), а також майже на 60% знизилися надходження з Державного бюджету проти 2005р., тоді як порівняно з 2004р., вони зросли на 114,7%.

У 2007р. майже на 40% більше передбачено власних надходжень у порівнянні з минулим роком. Понад 24% зростуть надходження за рахунок коштів держбюджету. На 3,4% або на 35,4 млн. грн. більше власних доходів передбачається у 2008р. у порівнянні з 2007р., та на 230 млн. грн., або на 27% більше проти 2006р.

2. У видатковій частині бюджету ПФУ за аналогічний період вимальовується така картина: частка видатків за рахунок власних надходжень у 2006р. складає понад 50%. Порівняно з минулим періодом їх питома вага зросла на 13,8%, тоді як у 2004р. до попереднього року – на 98,9%. Виплата пенсій відповідно до закону про пенсійне страхування у 2006р. у порівнянні з 2004р. становить 141,3%, а у 2005р. – 13,9%. Зросли видатки на виплату надбавок до пенсій призначених за різними пенсійними програмами - у 2006р порівняно з 2004р. збільшилися на 403 594грн., а порівняно з 2005р. – на 194080 грн.

При аналізі дохідної та видаткової частини бюджету ПФУ окрему увагу виділено питанню здійснення фінансового контролю у сфері пенсійного забезпечення. Станом на 1 січня 2007р. загальна сума боргу до ПФУ в Ужгородському районі складає 1546,8 грн., що на 16% більше проти минулого періоду. За 2006р. органами ПФУ було застосовано фінансових санкцій у розмірі 382673грн., в тому числі оскаржено 94 918грн, відповідно до сплати передано в загальній сумі понад 280 тис. грн. На 823 грн. застосовано штрафних санкцій згідно Закону України ”Про порядок погашення зобов”язань платників податків”. Всього за 2006р. органами державної виконавчої служби розглянуто 35 адміністративних правопорушень, що на 10 більше проти минулого року, і застосовано штрафів на суму 4998 грн., з яких сплачено 4186 грн. (що на 1089 грн. більше проти 2005р.).

Підсумовуючи результати проведеного аналізу протягом перехідного періоду слід відмітити, що з кожним роком тенденція до покращення функціонування діючої пенсійної системи набирає все більш позитивних обертів. Як бачимо, з початку 2005р. значно почали розвиватися недержавні пенсійні фонди, основною діяльністю яких є накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами та здійснення пенсійних виплат. Але поки що, їх розвиток досить повільний, тому на цьому етапі становлення системи недержавного пенсійного забезпечення Україні необхідно звернути увагу на позитивні сторони функціонування такої системи у зарубіжних країнах. Перш за все, необхідно розширити формування інвестиційного портфелю фонду з метою забезпечення найбільшого інвестиційного прибутку.

За прогнозними показниками уже на кінець 2007р. українські недержавні пенсійні фонди оперуватимуть активами обсягом 10 млрд. грн. – це майже вдвічі більше від розміру іноземних інвестицій у вітчизняні підприємства за 2003р. До кінці 2009р. загальний обсяг пенсійних активів перевищить 30 млрд. грн. Тому, враховуючи перспективи на майбутнє, розвиток ринку недержавних пенсійних фондів в Україні має стати одним із стратегічних інвестиційних джерел, спрямованих на підтримку економічного зростання загалом по Україні.

Отже, чинна пенсійна система України у правовому, організаційному, економічному та соціальному відношеннях потребує принципових змін, які зробили б її адекватною умовам перехідного періоду та соціально-орієнтованої ринкової економіки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення

  • Загальна побудова обліку зборів на соціальне страхування — Сопко В.В.