Курсова робота «Якість послуг та шляхи її підвищення», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 23.02.2008 00:58 · від albertik88 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Теоретичні аспекти впливу якості послуг на ефективність діяльності 6 1.1. Поняття якості послуг 6 1.2. Оцінка якості послуг 10 1.3. Методика розрахунку впливу якості послуг на ефективність діяльності підприємства 12 2. Оцінка якості послуг на прикладі ЗАТ „ Миргородкурорт” 15 2.1. Загальна характеристика ЗАТ „Миргородкурорт” 15 2.2. Основні показники діяльності ЗАТ „Миргородкурорт” 18 2.3. Оцінка якості послуг ЗАТ „ Миргородкурорт ” на ринку України 21 3. Шляхи вдосконалення якості послуг ЗАТ „ Миргородкурорт” 24 Висновки 27 Список використаних джерел 29

Висновок

Підвищення якостi послуг є найважливiшим чинником підвищення рівня обслуговування туристiв — це основа для пiдвищення ціни. З iншої сторони, якiсть — це комплексне поняття, що всебiчно характеризує ефективнiсть дiяльностi санаторно-курортного підприємства, його управління. Воно дуже тісно пов’язано з витратами підприємства на виробництво послуги. Розумне спiввiдношення пiдвищення цiни i додаткових витрат, пов’язаних з цим, ― дуже актуальна проблема для курортного бiзнесу.

Проведений аналiз свiдчить про те, що витрати на якiсть можуть бути тiльки частиною прибутку або у цьому випадку зниження загальних витрат на виробництво i просування послуг буде сприяти зростанню прибутку, а політика курорту буде з самого початку націлена на високу якість послуг. Однак брак може виникнути на будь-якому мiсцi. Тому його необхідно враховувати й уникати.

Готельний ринок диференційований, що дає можливість конкурувати не тiльки за рахунок якостi наданих послуг, але i за рахунок цiн, диференцiйованого асортименту, викликаного розмаїтiстю груп споживачiв i властивих їм потреб. При цьому постiйно вiдбубаються змiни потреб у кожнiй групi: споживачi стають бiльш вимогливими до рiвня якостi i запропонованої цiни за наданi послуги, як i до їх асортименту. Ринок курортних послуг знаходиться пiд впливом ряду факторiв зовнiщнього i внутрiшнього середовища, що впливають на кiлькiсть i якiсть споживачiв послуг i якi, у кiнцевому результатi, позначаються на величинi доходу курортів і готелів від обслуговування туристiв тощо.

На сьогодні одним з основних складнощів для українських курортів є створення системи якостi, що дозволяє забезпечити надання конкурентоздатних послуг. Система якостi важлива при проведеннi переговорiв iз закордонними турегентами i туроператорами, що вважають обов’язковою умовою наявнiсть на курорті системи якостi i сертифiката на цю систему, виданого авторитетним сертифiкацiйним органом. Споживач бажає бути впевненим, що якiсть послуг і продукції, яка пропонується, буде стабільною і стiйкою.

Основнi пропозиції i напрямки розвитку курортного бiзнесу:

- підвищення якостi i збiльшення кiлькостi пропонованих послуг;

- зниження цiн;

- пошук нових потокiв туристiв i розвиток альтернативних видiв туризму – це основна передумова збільшення потоку туристів;

- удосконалювання нормативно-правової бази в галузях туризму відповідно до мiжнародних норм i правил;

- ефективна реклама.

Для досягнення стiйкого i тривалого успіху в курортній областi необхiдно постiйно здiйснювати аналiз того, наскiльки відповідає дiяльність фiрми очiкуванням споживачiв.

Коли результати дiяльностi курорту вiдповiдають або наближаються до очiкувань споживачiв, підвищується імовiрнiсть збiльшення кiлькостi клiєнтiв, прискорюється продаж i збiльшується його обсяг. Недооцiнка факторiв призводить у кiнцевому рахунку до ряду проблем. Найбiльш розповсюдженими е: зниження попиту на наданi послуги, зменшення валового доходу тощо. Використання iнформації лише з бухгалтерських документiв недостатньо. У цьому випадку неможливо визначити ті сигнали, які дозволяють виявити тенденцiї наближення до кризових ситуацій.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення