Звіт з практики «Звіт з економічної практики на базі Томашпільского відділення Крижопольскої МДПІ», 2007 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 21.02.2008 19:02 · від brodetsky@mail.ru · Додати в закладки
15 грн Вартість завантаження

Зміст

1. Організаційна структура ДПІ. 2. Облік платників податків. 3. Масово-роз`яснювальна робота серед платників податків. 4. Адміністрування непрямих податків. 4.1. Адміністрування ПДВ. 4.2. Адміністрування акцизного збору. 5. Адмінісрування прямих податків з юридичних осіб. 5.1. Адмінісрування податку на прибуток підприємств 5.2. Особливості адміністрування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності юридичних осіб. 5.3. Адміністрування плати за землю. 6. Адміністрування екологічних та рксурсних платежів. 7. Адміністрування місцевих податків і зборів 8. Організація податкового аудиту та валютного контролю. 9. Адміністрування податків з фізичних осіб. 10. Облік надходжень податків і зборів. 11. Ознайомлення з АРМ, які функціонують в ДПІ. 12. Прогнозно-аналітична робота податкових органів. 13. Стягнення податкової заборгованості. 14. Модернізація державної податкової служби України.

Висновок

На етапі становлення податкової системи України в умовах розвитку ринкових відносин первісно сформувалася централізована вертикальна система податкових органів із чіткою стабілізацією за видами податків. Така організаційна структура податкових органів України є об’єктивною необхідністю в період розробки та вдосконалення податкового законодавства країни, створення методологічної бази його реалізації на практиці та налагодження механізму нарахування та сплати податків.

Незважаючи на те, що процес розвитку і удосконалення податкової системи триває, первісна організаційна структура податкових органів виконує свої завдання щодо надходження податків до бюджету. Так до Томашпільського відділення Ямпільської МДПІ за 2004 рік надійшло 151218,200 тис. грн податкових платежів, що у порівнянні з минулим роком збільшилось на 3582,6 тис. грн. Зокрема збільшились суми надходжень до бюджету таких податків як ПДВ, порівняно з 1998 роком рівень надходження до бюджету зріс на 19%, надходження податку на доходи з громадян і податку на прибуток підприємств збільшились відповідно на 15,3% і 21,8%.. Такі різкі коливання сум податкових надходжень до бюджету відбуваються у зв’язку з існуванням великої кількості проблем щодо системи оподаткування. Зараз кожний вид податку влаштовує одних платників і зовсім не влаштовує інших. Саме тому необхідне встановлення оптимальної структури системи оподаткування, яка максимально влаштовувала б усіх платників.

Сучасна діюча система оподаткування є не зовсім досконалою і не повністю відповідає вимогам часу. Сьогодні ще існують неузгодженості та протиріччя окремих норм податкових законів, їх нестабільність, безсистемне надання пільг та перекручуваня суті окремих видів податків, тому податковий тиск на платників податків сьогодні вже необхідно знижувати.

Необхідність реформування податкової служби, підвищення ефективності її діяльності обумовлені значним збільшенням суб'єктів підприємництва, що потребує переходу до світових цивілізованих норм в оподаткуванні, все більшою концентрацією оподатковуваних оборотів у фізичних осіб при домінуючому раніше оподаткуванні підприємств, а також необхідністю створення єдиного інформаційного простору для державного контролю за товарно-грошовими потоками в країні. Тому на даний час назріла гостра необхідність невідкладного реформування податкової системи, створення цілісного, узгодженого, стабільного та раціонального податкового законодавства.

Саме це й обумовлює необхідність створення єдиного податкового закону – Податкового кодексу. Основними напрямами на що в першу чергу спрямовується дія Податкового кодексу є:

послаблення податкового навантаження на платників податків за рахунок зниження ставки податку на прибуток підприємств до 20%;

зробити цей податок нейтральним по відношенню до всіх категорій платників податків шляхом скасування багатьох пільг та винятків в оподаткуванні;

спростити адміністрування податку на прибуток підприємств та інших податків.

Спрощенню податку на прибуток сприятиме перехід від щоквартального подання декларації по цьому податку до її подання раз на рік у поєднанні зі щомісячними авансовими платежами, які дозволять забезпечити рівномірні надходження податку до бюджету. Однак для підприємств, що мають від’ємне значення об’єкта оподаткування за попередній рік, а також для новостворених підприємств протягом першого року їх діяльності зберігається щоквартальне подання декларації по податку на прибуток і щоквартальна сплата податку.

Основними напрямками становлення податкової служби є: вдосконалення правової бази діяльності державної податкової служби; запровадження сучасних комп’ютерних технологій податкового контролю; розробку і запровадження спеціальних методик визначення передбачуваних доходів платників за їх способом життя.

Для налагодження партнерських відносин між державою та платниками податків, формування високої податкової культури населення та підтримки зусиль органів податкової служби необхідно проводити роз’яснювальну роботу з платниками податків на консультаціях, семінарах, під час зустрічей посадових осіб органів ДПС із платниками податків. В державних податкових інспекціях в певній мірі вже проходять відповідні заходи, що сприяють покращенню відношень платників до державних службовців.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 15 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?