Дипломна робота «Інформаційно-аналітична робота в органах державної виконавчої влади», 2008 рік

З предмету Політика, політологія · додано 17.02.2008 13:57 · від renemi · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Поняття інформаційно-аналітичної діяльності в державному управлінні та формування інформаційно-аналітичної служби в органах державної виконавчої влади України 8 1.1. Сучасне поняття та передумови розвитку інформаційно - аналітичної діяльності 8 1.2. Становлення інформаційно-аналітичної служби в Україні 12 1.3. Правове регулювання інформаційного забезпечення органів державної виконавчої влади України 22 Розділ 2. Аналіз формування та функціонування інтегрованої інформаційно-аналітичної системи органів державної влади України 26 2.1. Основи державної політики щодо створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи 26 2.2. Принципи створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи 28 2.3. Основні завдання та напрямки інформатизації інтегрованої інформаційно-аналітичної системи 32 2.4. Архітектура інтегрованої інформаційно-аналітичної системи та аспекти інтеграції інформаційно-аналітичної системи 36 Розділ 3. Шляхи розвитку інформаційно-аналітичної діяльності органів державної виконавчої влади України 40 3.1. Інформаційні служби органів державної влади 40 3.2. Форми і порядок висвітлення діяльності органів державної влади в Україні 44 3.3. Умови реалізація інформаційно обслуговування в органах державної виконавчої влади України 49 3.4. Шляхи розвитку інформаційно-аналітичної діяльності органів державної виконавчої влади України 53 Висновки 58 Список використаних джерел 61

Висновок

Одержані наукові результати в сукупності дозволили розв’язати наукове завдання, що має важлива значення для розвитку інформаційно-аналітичної діяльності в органах державної виконавчої влади України, а саме визначено і науково обґрунтовано шляхи підвищення ефективності інформаційно-аналітичної діяльності, організації і управління структурними підрозділами інформаційних служб органів державної виконавчої влади і накреслено основні напрямки її оптимізації. Вирішення даного завдання здійснено шляхом глибокого аналізу теоретико-методологічних засад інформаційно–аналітичної діяльності та фактичного стану діяльності цих служб і обґрунтування практичних рекомендацій щодо активізації їх діяльності та збільшення їх впливу на діяльність органів виконавчої влади.

На підставі проведеного аналізу сучасного стану інформаційно-аналітичної діяльності органів держаної виконавчої влади України можна зробити висновок, що на сьогодні рівень інформаційно-аналітичної діяльності органів державної виконавчої влади є незадовільним, це зумовлено низкою факторів таких як невпорядкованістю інформаційних відносин, що простежуються у стосунках органів державної влади при організації інформаційної взаємодії. Відсутністю локальної мережі між місцевими органами державної виконавчої влади України, єдиного інформаційно-телекомутаційного вузла обміну і обробки інформації. Недостатнім оснащенням місцевих органів виконавчої влади програмно-технічними засобами та нераціональне їх використання, низьким рівнем фахівців з інформаційно-комп’ютерного забезпечення у районних структурах місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Відсутністю аналітичної бази, систематизованого і вичерпного інформаційного фонду з потужним довідковим апаратом, мереж телекомунікацій, що дозволяють використовувати фонди зовнішніх організацій;

Незадовільний рівень інформаційно-аналітичної діяльності державних структур, зумовлений низкою об’єктивних чинників, а саме масштабністю і закритістю цих систем для динамічних змін у складі структур державного управління, неточністю і неповнотою інформації, з якою працюють органи державної влади, породжувані недостатністю як ресурсів для її одержання, так і взаємодії органів державної влади України між собою. Не встановлено обмеження реального часу, протягом якого повинні бути прийняті управлінські рішення незалежно від складності вирішуваних питань і обсягів оброблюваної інформації.

Недосконалістю нормативно-правової бази, яка виникла внаслідок відставанням засобів правового регулювання від потреб життя, для забезпечення однакового тлумачення норм і правил управління;

З метою подолання негативного впливу зазначених чинників і забезпечення ефективної роботу органів державної влади України у сфері інформаційно-аналітичної діяльності, рекомендується вирішити наступні питання:

1. Впровадження корпоративної електронної пошти в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Поступово, але неухильно документообіг повинен переноситися з паперового на електронні носії, що є необхідною умовою впровадження засобів автоматизації. Разом із узаконенням електронного підпису це дасть можливість реально здійснити ідеї без паперової інформатики і значно підвищити ефективність систем управління. Повинна бути побудована міжрегіональна інформаційно-телекомунікаційна система, яка об'єднає високошвидкісні та звичайні канали зв'язку, розподільні та локальні мережі різного рівня та призначення, дасть змогу реалізувати широкий спектр інформаційних технологій, забезпечить оперативну і надійну взаємодію всіх рівнів управління при розв'язанні завдань стратегічного державного, міжгалузевого та регіонального рівнів, а також надасть на ринкових умовах широкий спектр інформаційних послуг населенню, державним і комерційним організаціям, зарубіжним користувачам.

2. Впровадження накопичення та обробки інформації на місцевих рівнях. Основними джерелами інформації для проведення аналітичних досліджень є: результати фундаментальних досліджень; матеріали, підготовлені різними аналітичними підрозділами і службами; дані державних і недержавних (комерційних) інформаційних ресурсів; оперативна інформація засобів масової інформації тощо. Треба забезпечити активну і взаємовигідну співпрацю різних аналітичних центрів та інформаційних служб органів державної виконавчої влади України. Створюючи єдиний інформаційний простір, необхідно об’єднати існуючі інформаційні системи та бази даних всіх рівнів державного управління і передбачити доступ до вже діючих загальнодержавних ресурсів:

- державних статистичних стандартів і класифікаторів;

- єдиного державного реєстру підприємств і організацій як основи обліку суб’єктів сфери господарювання усіх форм власності;

- державного реєстру населення, платників податків, власників землі та землекористувачів, нерухомого майна тощо.

Також у рамках єдиного інформаційного простору в першочерговому порядку слід сформувати загально державний або хоча б на регіональних рівнях інформаційний реєстр, який містив би дані про організації - власників державних, недержавних і змішаних інформаційних ресурсів, а також за видами інформаційної продукції та послуг.

3. Розробити та забезпечити впровадження систем захисту електронної інформації органів влади. Для цього необхідно органам державної виконавчої влади спільно з науковцями розробити технічні завдання з розроблення та запровадження нормативно-методичних матеріалів, створення інформаційно-аналітичних систем та їх елементів за напрямами функціонування органів державної влади (локальних обчислювальних мереж, програмно-технічних комплексів, баз даних тощо).

4. Розробити та запровадити автоматизований аналіз справ у різних ділянках державної активності. Стрижнем інформаційної інфраструктури повинна стати єдина інформаційно-аналітична система органів державної влади. Найважливішими наслідками інформатизації, які визначають успіх у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку, є побудова сучасної системи державного управління, розвиток телекомунікаційного середовища, створення потужних інформаційних ресурсів, розвиток пріоритетних напрямів економіки та соціальної сфери.

У результаті виконання цих завдань, з одного боку, буде підвищено рівень державного управління та оперативної взаємодії органів державної влади між собою, а з іншого – зроблено крок до демократизації діяльності органів державної влади за рахунок збереження реалізації прав громадян на доступ до інформації і забезпечення надання ефективних і зручних у використанні послуг громадянам, організації інтерактивного зв’язку громадян з органами державної виконавчої влади.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення