Курсова робота «Вплив розвитку малих підприємств на наповнення доходної частини бюджету», 2007 рік

З предмету Регулювання економіки · додано 11.02.2008 12:10 · від sveta · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1.Малі підприємства: суть, організація та розвиток в Україні 1.1. Сутність та значення малих підприємств для розвитку економіки 1.2. Розвиток малих підприємств в Україні 2. Аналіз функціонування малих підприємств Дніпропетровської області 2.1. Стан розвитку малих підприємств 2.2. Державна підтримка малого бізнесу в регіоні 3. Проблеми розвитку малих підприємств та шляхи їх вирішення 3.1. Актуальні проблеми розвитку господарської діяльності 3.2. Стимулювання діяльності підприємств через систему оподаткування Висновки Список використаної літератури

Висновок

Малі підприємства – досить поширена й ефективна форма господарювання. Вони мають багато таких рис, які не можуть бути притаманні великим підприємствам. Саме мале підприємство здатнє найоперативніше реагувати на кон`юнктуру ринку і таким чином надавати ринковій економіці необхідної гнучкості.

Для Дніпропетровської області це особливо актуально: наявність у більшості міст підприємств-гігантів, що займають переважні позиції з випуску продукції, за чисельністю зайнятого населення, з податкових виплат до бюджетів різних рівнів, приводить до істотної залежності як економіки, так і соціальної сфери від успішності їхньої діяльності. У той же час у місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування фактично відсутні реальні механізми впливу на результати діяльності містоутворюючих підприємств. У підсумку навіть незначні коливання фінансового стану цих підприємств значно впливають на зміну дохідної частини місцевого бюджету, ставлять під удар виконання соціальних програм, проведення реформи житлово-комунального господарства, енергозбереження тощо.

Щоб уникнути такої залежності, необхідно, щоб економіка почала розвиватися незалежно від діяльності великих підприємств. А це під силу лише малому підприємництву.

Успішний розвиток малого підприємництва можливий лише при забезпеченні йому сприятливих соціальних, правових, організаційних і економічних умов, котрі формуються у рамках системи підтримки розвитку малого підприємництва і програмно-цільових методів вирішення проблем.

Недосконала законодавча база щодо державної підтримки малого підприємництва, непослідовність у ставленні до підприємців з боку місцевих органів влади та несприятливе регуляторне середовище негативно впливали на якість економічного зростання підприємництва та призвели до регіональної диспропорційності його розвитку, внаслідок чого більше половини малих підприємств України зосереджено у семи регіонах.

Результати проведеного дослідження показали, що основними проблемами, що залишаються невирішеними як на державному так і на регіональному рівні, і гальмують розвиток малих підприємств є:

• недосконалість законодавства як з питань розвитку малого бізнесу, так і підприємництва в цілому;

• неврегульованість та невідповідність податкової системи, що змушує деяких суб’єктів малого підприємництва йти у тіньову економіку;

• недостатня державна фінансово-кредитна і майнова підтримка малих підприємств;

• відсутність дійового механізму реалізації державної політики щодо підтримки малого бізнесу;

• недосконалість системи обліку та статистичної звітності малих підприємств;

• обмеженість інформаційного та консультативного забезпечення;

• недосконалість системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для підприємницької діяльності;

• відсутність стимулів для інвестицій.

Одним з найважливіших напрямків реалізації економічних реформ як в області, так і в державі, повинно стати створення сприятливого середовища для функціонування малого підприємництва.

Аналіз підходів до оподаткування малого бізнесу в різних країнах показав, що податкова політика є дієвим важелем регулювання діяльності підприємств малого бізнесу в розвинутих країнах. Застосування її засобів – встановлення оптимального співвідношення прямих та непрямих податків, тимчасове звільнення від сплати податків знову створених суб'єктів, застосування пільгових податкових ставок, виключень визначеного переліку сум з оподатковуваного доходу та інші – допомагає досить ефективно вирішувати проблеми цілеспрямованого розвитку малого підприємництва.

Створення нової законодавчої бази в сфері оподаткування повинно віддзеркалювати традиції існуючої податкової системи та відповідати світовим тенденціям розвитку податкових систем. В Україні необхідно формувати податкову політику, направлену на побудову стабільної та зрозумілої системи оподаткування, зменшення податкового тягаря і забезпечення збалансованості інтересів держави та інтересів суб’єктів господарювання.

Результатом застосування норм та положень, які запроваджуються внаслідок податкової реформи, буде стимулювання господарюючих суб’єктів до зниження частки збиткових виробництв, а також до підвищення прибутковості виробництва – основного чинника, що забезпечує умови для саморозвитку, активізації інвестиційної діяльності. Реалізація визначених завдань реформування податкової системи та прийняття Податкового кодексу України дозволить створити основи для стабілізації економіко-політичної ситуації, сформувати умови для ефективної реалізації бюджетної політики в державі, що в кінцевому результаті спричинить зростання національного багатства України і добробуту її громадян.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення