Дипломна робота «Автоматизація операцій на рахунках у банку», 2007 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 02.02.2008 18:51 · від asaxu · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Науково теоретичні основи автоматизації обліку банківських операцій 1.1. Грошові кошти підприємств та їх характеристика 1.2. Сучасний стан питань автоматизації обліку банківських операцій Розділ 2. Аналіз умов господарювання та характеристика організації обліку банківських операцій в ПСП «Мрія» 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 2.2. Облікова політика та організація первинного обліку банківських операцій 2.3. Синтетичний та аналітичний облік. банківських операцій Розділ 3. Впровадження автоматизації обліку банківських операцій в ПСП «Мрія» Піщанського району Вінницької області. 3.1. Підготовка впровадження управлінських інформаційних систем 3.2. Створення інформаційної бази 3.3. Формування вихідної інформації, її використання та розрахунок економічного ефекту впровадження автоматизації обліку Розділ 4. Охорона праці Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки

Висновок

Проведені дослідження автоматизації операцій на рахунках грошових коштів в банку в приватно-орендному підприємстві «Мрія» селе Городище Піщанського району Вінницької області дають підстави зробити такі висновки:

1) Приватно-орендне підприємство "Мрія" має сприятливі природно-кліматичні умови для сільськогосподарського виробництва. На 1.01.2007 р. підприємство мало 2022 га сільськогосподарських угідь, в тому числі 2022 га ріллі. Підприємство повністю забезпечене ресурсами, має достатню кількість основних засобів Виробничий напрямок в приватно-орендному підприємстві "Мрія" - зерновий з розвинутим м’ясним скотарством.

2) Бухгалтерський облік в приватно-орендному підприємстві «Мрія» ведеться за традиційною журнально-ордерною формою, синтетичний і аналітичний облік здійснюється згідно вимог до них. Аналітичний облік виробництва ведеться у Виробничому звіті, який складається у довільній формі.

3) Для ведення банківських операцій підприємство має відповідний рахунок який відкритий у банку. Через нього здійснюється основні безготівкові розрахунки

4) На підприємстві для обліку банківських операцій використовується рахунок 31 «Рахунки у банку»,основним документом по якому здійснюється пререрахування грошових коштів з рахунку в банку підприємства є платіжне доручення.

5) Ведення обліку в ПСП «Мрія» має ряд недоліків, які стосуються як первинного, так і зведеного обліку, а саме:

- Обробка документів на паперових носіях вимагає затрат великої кількості часу, який можна було б використовувати на інші більш важливі моменти в обліку ;

- постійно потрібно закупляти бланки первинних та зведенених документів, на які постійно у підприємства не вистачає коштів;

- у типових формах первинних та зведених документів відведено велику кількість зайвих реквізитів, які не потребують обов’язкового заповнення, тому потрібно скорочувати і спрощувати первинну документацію ;

- працівника виробничих підрозділів ПСП «Мрія» не мають належної освіти, спеціальності, які б знали методологію і техніку обліку, тому вони навчилися складати документи довільної форми, зручної для них, де записи роблять на пустографках.

- Діюча облікова система є громіздкою, документально перевантаженої з одного боку, та недостатньо інформативної з іншого

3) Пропонована автоматизація операцій на рахунках грошових коштів в банку є складовим елементом загальної автоматизації обліку підприємства.

4) Автоматизація облікової роботи підприємства дозволить більш ефективно контролювати грошові потоки підприємства, підвищити інформативність обліку та удосконалити ууправління підприємством.

5) Як показує практика впровадження на українських підприємствах, віддачу від інвестицій в систему автоматизації обліку отримують за рахунок]:

• наскрізного і вчасного оперативно-виробничого планування та обліку виробництва, що дозволяє на 20—30 % знизити втрати безпосередньо в цехах;

• зниження рівня запасів на складах — на 20—25 % (через 5—6 міс після запуску КСБО)

• уникнення необлікованих недостач — 3—5 % від рівня запасів;

• зниження необґрунтованої видачі матеріалів у цехи — на 10—15 %;

• зниження витрат допоміжних матеріалів на 20—30 %;

• зниження собівартості продукції за рахунок скорочення цехових та загальногосподарських витрат — на 3—5 %;

• зниження дебіторської заборгованості за рахунок її всебічного, персоніфікованого контролю — на десятки процентів;

• уникнення необґрунтованих знижок при відвантаженні товару — 3—5 % відвантажень.

Для зменшення ризику автоматизованого оброблення даних потрібно:

- покласти відповідальність на працівників за використовувані ресурси (фізичні засоби, інформаційні масиви, лінії зв'язку, документацію тощо);

- забезпечувати постійну перевірку якості заходів захисту ;

- використовувати криптографію;

- користувачам відповідати за застосування за призначенням наданої їм інформації;

- внести до файлу «запис-живця» (назву неіснуючого підприємства, зайву літеру у прізвищі покупця тощо) для виявлення протизаконного використання інформації;

- контролювати знищення непотрібної інформації;

- забезпечити правову охорону заходів захисту даних (переслідування порушників порядку користування інформацією, установленого підприємством);

- класифікувати інформацію за її значенням (наприклад, секретні дані про комерційну діяльність, секретні дані про виробничу діяльність, секретна інформація про персонал, секретна бухгалтерська інформація тощо);

- ознайомити персонал підприємства з проблемами захисту даних та з потребою виконувати заходи захисту інформації;

- фізично захистити важливі форми та бланки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення