Дипломна робота «Шляхи та резерви підвищення ефективності продукції рослинництва», 2005 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 28.01.2008 01:11 · від buluy · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Наукові основи організації та економічна ефективність виробництва продукції цукрових буряків 1.1. Основні принципи організації виробництва цукрових буряків 1.2. Суть економічної ефективності, її показники та методика їх визначення Розділ 2. Стан організації та економічної ефективності виробництва продукції цукрових буряків в ПОСП „Україна” Чуднівського району Житомирської області 2.1. Природно-економічна характеристика ПОСП „Україна” Чуднівського району Житомирської області 2.2. Динаміка посівних площ та валовий збір цукрових буряків 2.3. Організація праці та її оплати в ПОСП "Україна" 2.4. Система реалізації продукції цукрових буряків в ПОСП "Україна" 2.5. Економічна ефективність виробництва продукції цукрових буряків в ПОСП ”Україна” Чуднівського району Житомирської області Розділ 3. Резерви підвищення економічної ефективності виробництва цукрових буряків в ПОСП "Україна" Чуднівського району Житомирської області 3.1. Організаційно-технологічні фактори підвищення урожайності цукрових буряків 3.2. Впровадження комплексної механізації та інтенсивної ресурсозберігаючої технології виробництва цукрових буряків. 49.3.3. Вдосконалення організації оплати праці та покращення якості насіння цукрових буряків 56. Розділ 4. Соціально-екологічні аспекти досліджуваної проблеми Розділ 5. Охорона праці в ПОСП "Україна 5.1. Нормативне забезпечення охорони праці на підприємстві 5.2. Стан охорони праці в ПОСП "Україна" Висновки і пропозиції Список використаної літератури 83

Висновок

Одне з найважливіших завдань у бурякоцукровому виробництві - раціональна організація приймання, зберігання та переробки коренів. І тут не обійтися без широкого використання наукових розробок і передового виробничого досвіду. Характерною особливістю сучасного стану розвитку аграрного сектора економіки, в тому числі і буряковиробництва як однієї з приорітетніших його галузей, є посилення залежності виробників цукросировини від переробних підприємств, які зберігають, переробляють і реалізують сільськогосподарську продукцію.

Результативність діяльності бурякоцукрового підкомплексу АПК зумовлюється ступенем досконалості міжгалузевих економічних відносин у суспільному виробництві, що складається між самостійними приватними підприємствами виробників сировини з одного боку і приватними переробниками - з іншого.

Саме недосконалість економічних, фінансових і організаційно-господарських систем управління у взаємовідносинах між виробниками цукросировини і переробними підприємствами - основна причина спаду не тільки обсягів виробництва, а й зниження економічної ефективності його функціонування. Для поліпшення і забезпечення стабільного зростання продуктивності бурякоцукрового виробництва необхідно створити нормальні економічні умови для поєднання інтересів в усіх його ланках.

Сучасний стан бурякоцукрового виробництва в країні характеризується різким спадом виробництва, недоліками в матеріально-технічному забезпеченні, різким погіршенням платоспроможності товаровиробників, відсутністю раціональних організаційно-економічних форм господарювання. Темпи розвитку сільськогосподарського виробництва багато в чому залежить від вирішення такої важливої проблеми, як якість продукції.

Рівень якості цукросировини впливає не тільки на кількісні показники буряків, але й на економічну ефективність виробництва. Тому проблема стимулювання якості коренеплодів має важливе значення для підвищення економіки бурякосійних господарств. Навіть не значне підвищення цукристості коренів дає значний економічний ефект сільськогосподарським підприємствам і в цілому державі.

Отже, підвищення урожайності та якості цукросировини є вираженням закономірності економії суспільної праці і обов'язковою умовою зростання економічної ефективності та конкурентоспроможності бурякоцукрового виробництва.

Багаторічні наукові дослідження довели: чим менша урожайність, тим вища цукристість. Крім того, останнім часом поліпшилась селекційна робота, виведено нові високопродуктивні, високоцукристі (20%) гібриди, тобто створено нові види продукції з високоякісними показниками. Це дає імпульс для удосконалення виробництва, використання досягнень науково-технічного прогресу, а відповідно, росту його ефективності. Тому діалектичний взаємозв'язок між якістю продукції і рівнем виробництва - важливе джерело розвитку економічної ефективності бурякосійних господарств.

Одним з найефективніших засобів відновлення та розвитку цукробурякового виробництва є залучення зарубіжних інвесторів, насамперед за рахунок створення спільних підприємств. При цьому виникають умови для застосування ефективної технології або окремих технологічних елементів вирощування та збирання цукрових буряків

Нині бурякосійні господарства і переробні підприємства перебувають у. скрутному становищі. За останні роки удвічі зменшилось виробництво цукросировини. В агропідприємств не має коштів для розвитку бурякосіяння, а заводам бракує необхідної кількості сировини для забезпечення виробничої потужності протягом 90-100 днів цукроваріння.

Одним, з прикладів є господарство в Чуднівському районі Житомирської області, де явно виражені проблеми, характерні для багатьох бурякосійних підприємств в Україні.

На основі проведених в ПОСП „Україна" досліджень, можна зробити наступні висновки:

1. ПОСП „Україна" за своїми розмірами відноситься до середніх господарств, оскільки обсяги валової продукції за останні три роки були на рівні: у 2002 році - 740,0 тис. грн.; у 2003 році - 796,0 тис. грн.; у 2004 році - 720,0 тис. грн.

2. Господарство має сприятливі грунтово-кліматичні умови для ведення сільськогосподарського виробництва. Виробничий напрямок господарства - зерново-буряковий з вирощуванням фабричних коренів цукрових буряків.

З.В результаті господарської діяльності. 2002 і 2003 р.р. були для господарства збитковими і не рентабельними, а в 2004 році ситуація значно покращилась, розмір прибутку становив 62 тис. грн., рівень рентабельності 6,7%. Одна з причин низьких результатів у минулих роках - поглиблення економічної кризи всього народного господарства України, інша - низький рівень господарювання в самому підприємстві.

4. Вирощування екологічно чистих цукрових буряків відіграє важливу роль в економіці ПОСП „Україна". Тому їх посівна площа збільшується і в 2004 році становила 180 га. Урожайність цукрових буряків протягом трьох останніх років підвищувалася і у 2004 році становила 174 ц/га.

5. Обсяг виробництва цукрових буряків в 2004 році у порівнянні з 2002

роком збільшився і в 2004 році становив 31320ц.

6. В структурі грошових надходжень по господарству питома вага віднесена реалізації цукрових буряків в 2004 році в порівнянні з 2002 роком збільшилась на 3,2% і становила 31,9%.

7. В господарстві не дотримуються вимог технології виробництва цукрових буряків, що є однією з причин низької ефективності їх виробництва, зокрема не вносяться добрива та гербіциди в достатній кількості, догляд за посівами зводиться до ручної прополки, збирання врожаю проводиться не досконалою технікою, а за часту і вручну, що негативно впливає на якість продукції.

На мою думку, для того щоб покращити ситуацію, яка склалася в галузі буряківництва даного господарства доцільним було б запровадження інтенсивної ресурсозберігаючої технології виробництва цукрових буряків, яка передбачає:

1. Підвищення урожайності цукрових буряків за рахунок:

- використання нових високоефективних сортів насіння (за даними експертів в Житомирській області на ґрунтах достатнього зволоження ефективно використовувати сорт Білоцерківський однонасінний 45);

- розміщення цукрових буряків у сівозміні після найкращих попередників;

- внесення органічних і мінеральних добрив в науково обґрунтованих дозах в таких співвідношеннях поживних речовин, яких потребують рослини;

- дотримання вимог інтенсивної ресурсозберігаючої технології;

- дотримання строків проведення агротехнічних заходів, зокрема формування густоти;

- ліквідація втрат при збиранні цукрових буряків.

2. Зниження затрат праці за рахунок:

- підвищення рівня механізації робіт, зокрема: необхідно виключити ручну працю при боротьбі з бур'янами та формуванні густоти насаджень цукрових буряків.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення