Курсова робота «Управління капіталом підприємства», 2007 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 25.01.2008 14:20 · від AID · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І. Капітал – економічна база створення і розвитку підприємства 6 1.1. Економічна сутність капіталу підприємства 6 1.2. Систематизація видів капіталу за основними класифікаційними ознаками 7 1.3. Основні принципи формування капіталу підприємства 10 Розділ ІІ. Аніліз капіталу підприємства 16 2.1. Характеристика досліджуваного об’єкта 16 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 19 2.3. Аналіз структури капіталу підприємства 24 Розділ ІІІ. Оптимізація структури капіталу 32 3.1. Основні етапи процесу оптимізації структури капіталу підприємства 32 Висновки 38 Список використаних джерел 40 Відсутні додатки

Висновок

Під час виконання даної роботи ми переконалися, що капітал підприємства є наріжним каменем розвитку системи підприємництва. З його допомогою можна стимулювати або стримувати розвиток будь-якого суб'єкта господарювання. Ефективність діяльності останнього значною мірою залежить від рівня розвитку та вдосконалення системи управління капіталом. Управління капіталом суб'єктів господарювання тісно пов'язане із прийняттям управлінських рішень, оскільки його величина та динаміка є важливими критеріями при встановленні їх оптимальності. Капітал завжди виступає необхідним атрибутом діяльності - від моменту створення підприємства до його ліквідації або реорганізації. Важливою характеристикою будь-якого підприємства є ефективність його управлінської системи, У процесі проведеного нами теоретичного дослідження було визначено наступне:

1. з урахуванням існуючих підходів до тлумачення поняття «капітал», поданих в економічній літературі, та його характерних ознак, капітал підприємства трактуватимемо як сукупність економічних благ у грошовій, матеріальній та нематеріальній формах, які залучаються в економічний процес діяльності суб'єкта господарювання з метою їх відтворення та отримання доходу;

2. капітал підприємства характеризується багатоманітністю образів, в яких він виступає. При цьому найважливішим вважається його поділ на власний і позиковий - у процесі формування та основний і оборотний – у процесі використання.

3. як власні, так і позикові джерела капіталу мають переваги і недоліки. Підприємство, яке використовує тільки власний капітал, має високу фінансову стійкість, але обмежує свій розвиток, не використовуючи можливості приросту прибутку на позиковий капітал. При частковому ж використанні позикового капіталу виникає ризик погіршення фінансового стану підприємства, але виникає можливість приросту розширення обсягів господарської діяльності підприємства, підвищення його ринкової вартості. 4. управління капіталом передбачає вплив на його обсяг і структуру, а також джерела формування з метою підвищення ефективності його використання. Налагоджений механізм управління капіталом передбачає:

- чітку постановку цілей і завдань управління капіталом, а також контроль за їх дотриманням у плановому періоді; удосконалення методики визначення і аналізу ефективності використання усіх видів капіталу;

- розробку напрямків оптимізації процесу управління капіталом, а також їх аналізу і впровадження; розробку методики оперативного управління високоліквідними оборотними активами;

- розробку загальної стратегії управління капіталом; використання у процесі управління економічних методів і моделей, зокрема при аналізі і плануванні;

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення