Курсова робота «Cанаційний аудит - як метод успішної санації», 2007 рік

З предмету Контроль, аудит, ревізія · додано 24.01.2008 19:58 · від Miracle · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи санаційного аудиту як умова успішної санації 1.1. Економічний зміст санації та основі завдання санаційного аудиту 1.2. Порядок визначення санаційної спроможності підприємства 1.3. Методи та програма проведення санаційного аудиту Розділ 2. Аналіз та оцінка санаційного аудиту підприємства на прикладі ВАТ “ІнГЗК” 2.1. Фінансово-економічна характеристика діяльності ВАТ “ІнГЗК” 2.2. Оцінка фінансового стану підприємства за допомогою коефіцієнтів 2004-2006 рр 2.3. Складання акту аудиторської перевірки ВАТ “ІнГЗК” Розділ 3. Санаційний аудит як метод стабілізації діяльності підприємства по виходу з кризи ВАТ “ІнГЗК” 3.1. Напрямки стабілізації підприємства по виходу з кризи 3.2. Експертна оцінка запланованих санаційних заходів Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

В курсової роботі на тему: "Санаційний аудит – як метод успішної санації". Був зроблений санаційний аудит фінансових показників, були розглянуті сутність та особливість санаційного аудиту, та санаційна спроможності, методика аудиту, та причини сильних і слабких сторін підприємства.

З переходом економіки до ринкових відносин, підвищується самостійність підприємств, їх економічна і юридична відповідальність. Нові умови жадають від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і керування виробництвом. Значно збільшує роль санації, за допомогою якого виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, улаштовуються плани й управлінські рішення, здійснюються контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, підрозділів і працівників.

Особливе місце в процесі санації належить заходам фінансово-економічного характеру, які відображають фінансові відносини, що виникають у процесі мобілізації та використання внутрішніх і зовнішніх фінансових джерел оздоровлення підприємств. Джерелами фінансування санації можуть бути кошти, залучені на умовах позики чи на умовах власності; на поворотній або безповоротній основі.

На підставі проведеного в курсової роботі аналізу можна зробити наступні висновки

- збільшенням короткострокових пасивів на 272804 тис.грн. або на 66,8% за рахунок збільшення кредиторської заборгованості на 199525 тис.грн внаслідок приросту дебіторської заборгованості;

- збільшення поточної заборгованості по довгостроковим зобов’язанням та короткостроковим банківським кредитам внаслідок збільшення обсягів кредитування, використання інструментів фінансового лізинга та товарного кредиту для реалізації програми реконструкції та відновлення виробничих фондів;

- зниженням заборгованості по довгостроковим зобов’язанням на 38994 тис.грн або на 58,8%;

- збільшенням власного капітала на 65060 тис.грн або на 8,7% в основному за рахунок збільшення статутного капіталу.

В результаті проведеного аналізу слід зробити висновок, що керівництву підприємства потрібно вжити заходів по скороченню кредиторської забгованості.

Так як кредиторська заборгованість на підприємстві в основному складається з забргованості за товари відвантажені, строк оплати за які ще не настав, керівництву підприємства можна рекомендувати скорочення строків платежу, що обумовлені в договорах. Це дасть змогу скоротити період очикування погашення кредиторської заборгованості та зменшення її абсолютної величини.

Як показав аудит фінансових показників виробничого підприємства ВАТ "ІнГЗК”, дане підприємство успішно працює на ринку міста Кривий Ріг і Дніпропетровської області, воно є конкурентним, а також у розглянутому періоду склали аудитори акт аудиторського перевірки. Підприємство знаходиться на території виробництва видобутку залізних руд, існують широке можливості по висновку контрактів з більш вигідними постачальниками.

У цілкому можна говорити, що підприємство має значний економічний потенціал і перспективи, а для поліпшення діяльності, у першу чергу, необхідно налагодити стабільність підприємства по виходу з кризи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення