Дипломна робота «Удосконалення організації, нормування та оплати праці менеджерів та спеціалістів в ВАТ “Кредмаш”», 2003 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 22.01.2008 21:45 · від Artem8 · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ І. Техніко-економічна характеристика ВАТ “Кредмаш” 1.1. Загальна характеристика та історія виникнення ВАТ “Кредмаш” 1.2. Загальна характеристика випускаємої продукції ВАТ “Кредмаш” 1.3. Характеристика збутової діяльності ВАТ “Кредмаш” 1.4. Конкуренти основної продукції; участь в тендрах 1.5. Характеристика виробничого процесу 1.6. Динаміка техніко-економічних показників роботи ВАТ “Кредмаш” Розділ ІІ. Техніко-економічний аналіз ВАТ “Кредмаш” 2.1. Аналіз виконання виробничої програми 2.2. Аналіз якості продукції ВАТ “Кредмаш” 2.3. Аналіз реалізації продукції 2.4. Аналіз собівартості товарної продукції 2.5. Аналіз праці та заробітної плати 2.5.1. Показники і методи вимірювання продуктивності праці 2.5.2. Політика оплати праці на підприємстві ВАТ “Кредмаш” 2.5.3. Фактори і резерви підвищення продуктивності праці 2.6. Використання виробничих потужностей та основних фондів 2.7. Аналіз ліквідності 2.8. Аналіз фінансових результатів діяльності ВАТ “Кредмаш” Розділ ІІІ. Удосконалення організаційної роботи менеджерів та спеціалістів ВАТ “Кредмаш” 3.1. Існуюча організаційна структура структура ВАТ “Кредмаш” 3.2. Удосконалення організаційної структури управління 3.3. Проектування раціональних робочих місць та умов праці менеджерів та спеціалістів 3.2.1. Класифікація та планування робочих місць 3.2.2. Оснащеність робочих місць управлінського персоналу 3.4. Проектування інформаційних зв’язків та інформаційного забезпечення 3.5. Організація впровадження проектних рішень 3.6. Розрахунок економічної ефективності Розділ ІV. Охорона праці на ВАТ “Кредмаш” 4.1. Задачі охорони праці на підприємстві 4.2. Аналіз умов праці на ВАТ “Кредмаш” 4.3. Заходи по забезпеченню нормальних та безпечних умов праці 4.4. Пожежна безпека

Висновок

В 2002 році збереглася тенденція до нарощування об'ємів продажів основної продукції АСУ, що значною мірою пов'язане з активізацією економіки РФ і розвитком державної програми дорожнього будівництва. Основний експорт продукції склав в РФ більше 180 млн. рос. рублів. Істотно збільшилися продажі в р. Казахстан, де так само з боку держави надається велика увага будівництву доріг. Ожвавився попит в країнах Середньої Азії (Узбекистан, Туркменістан, Киргизія), Грузія, Вірменія, Молдавія, Болгарія. Зберігається очікування по виконанню контрактів з Іраком, Єгиптом, Індією.

Слід зазначити, що реалізація запасних частин до АСА могла бути істотно вище при поліпшенні системи обробки заявок і створенні накопичувальних складів на видалених територіях РФ, розширенні дилерської мережі.

Не покращала ситуація по колісній техніці, продажі носять одиничний характер. Ринок колісної техніки відрізняється високим ступенем насиченості конкурентною продукцією і вимогами, що посилюються, по сертифікації.

В 2002 році відбулися значні зміни в митному законодавстві РФ, що привело до ускладнення і дорожчання ввезення нашої продукції безпосереднім споживачам.

Зберігається інтерес багатьох споживачів до придбання недорогих пересувних (транспортабельних) мобільних установок і установок продуктивністю 80.100 т/час.

Аналізуючи звітний період можна зробити оцінку по поліпшенню діяльності в рекламній компанії, що напряму зв'язане з виділенням з бюджету для цих цілей (витрати на розробку і тиражування рекламних проспектів, витрати на оплату за участь і відвідини у всіх спеціалізованих виставках, витрати на розміщення реклами в пресі, інші витрати на проведення різних маркетингових заходів).

Так само був проведений цілеспрямований пошук і відкриття нових джерел доходів для нашого підприємства. Це такі як розширення номенклатури асфальтозмішувальних установок, що випускається. На сьогоднішній день є потенційні споживачі мобільних асфальтозмішувальних установок і асфальтозмішувальних установок продуктивністю 200 –300 т/час.

Аналізуючи діяльність нашого підприємства з покупцями можна зробити висновок, що у нас відсутнє єдине положення про гнучку систему взаємостосунків з діловими партнерами. Це такі як: упровадження строгої обов'язковості при виконанні замовлень, зниження цін на свою продукцію для постійних ділових партнерів, проведення конструктивних ділових переговорів з метою пошуку взаємних інтересів (регіональні семінари на діючих АБЗ з потенційними споживачами).

Проаналізувавши технічні і якісні характеристики, кращого аналогового устаткування є на ринку, стає виразно ясно не конкурентоспроможності наших асфальтосмесительных установок за якістю дорожньої техніки і запчастин за ціною. Наявність рекламаційних актів за якістю дає клієнтам можливість указувати на низьку якість продукції, що веде за собою негативні наслідки для подальшої діяльності з цим клієнтом і веде до різкого падіння ділової репутації підприємства.

Вивчивши ринок автоцистерн стає виразно ясно не конкурентоспроможність нашого устаткування за цінами. Пропонований раніше метод цінової стратегії, коли в цілях залучення замовників встановлюються тимчасова міра - дуже низькі ціни, не був взятий до уваги. На сьогоднішній день це залишається основною мірою яка повинна бути взятою до уваги, навіть не приносячи прибутку дасть можливість прискорити оборотність фінансових коштів, розморожування основних засобів, забезпечить роботою і з/платой що беруть участь у виробництві людей.

У зв'язку із збільшенням програми продукції для ВАТ «Кредмаш», що випускається, все більше значення на сьогоднішній день придбаває ефективна система збуту, здатна задовольнити потреби дорожньо-будівельних організацій країн СНД і підготувати фундамент для виходу на ринок контрольованого конкурентами. Наш досвід підказує, що сьогодні від цього у великій мірі залежить зростання продажів, положення підприємства на споживацькому ринку і перспективи майбутнього зростання.

Не задоволеність ефективної роботи ділерів привело до скорочення їх кількості, залишаючи найефективніших і сильних.

З аналізу роботи ділерів видно, що самостійно ми вирішуємо задачі на З0...40% ефективно, ніж ділери. Це указує на погану їх технічну оснащеність і технічний рівень.

За наслідками докладів ділерів можна зробити висновок, що на сьогоднішній день є недоліки в роботі стимулювання збуту продукції, що напряму пов'язано з перетином функцій роботи відділу збуту і ФЗЕЗіМ. Вирішувати цю проблему необхідно міняючи організаційну структуру відділу збуту і ФЗЕЗіМ. У зв'язку з тим, що круг споживачів продукції вироблюваної нашим підприємством обмежений, розподіл відділу збуту і маркетингу недоцільний. Принцип і об'єм роботи у відділі збуту не вимагає індивідуальних комунікацій з клієнтом, у зв'язку з цим залишити за відділом збуту тільки «технічні функції»: оформлення відвантажувальних документів, організація відвантаження і доставки продукції, контроль якості і комплектності відвантажуваної продукції.

Пропонована структурна схема дозволить удосконалити роботу з клієнтами.

Функції підрозділів полягають в:

Відділ збуту: оформлення відвантажувальних документів; відвантаження і організація доставки продукції; контроль комплектності відвантажуваної продукції.

Договірне бюро: роботи з клієнтами по реалізації продукції; технічна консультація по реалізовуваній продукції; заключення договорів.

Бюро реклами: розробка медіапланів; участь в рекламних компаніях; організація робіт по підтримку іміджу підприємства.

Бюро розвитку: аналіз споживацьких переваг; контакти із споживачами з метою визначення перспективних напрямів розвитку підприємства; організація розробок нових зразків продукції, модернізація існуючої продукції; аналіз конкурентів; контроль якості продукції, що випускається; на основі отриманої інформації визначення недоліків в продукції і пропозиція варіантів їх усунення; пропозиції по новій продукції.

Аналітичне бюро: обробка інформації від договірного бюро про поточні об'єми продажів; розробка плану про об'єми реалізації продукції на місяць, квартал, рік; розробка бюджету, організація і проведення маркетингових досліджень; прогнозування збуту.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення