Курсова робота «Антимонопольні правоохоронні засоби», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 22.01.2008 08:30 · від Svarga · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика антимонопольного конкурентного законодавства 7 1.1. Законодавство у сфері антимонопольного регулювання 7 1.2. Загальна характеристика та правове регулювання Антимонопольного комітету 16 Розділ 2. Організація роботи антимонопольного комітету 19 2.1. Правовий статус антимонопольного комітету 19 2.2. Структура та повноваження антимонопольного комітету 24 Розділ 3. Антимонопольні органи іноземних країн 31 3.1. Захист економічної конкуренції у США і Франції 31 3.2. Шляхи вдосконалення антимонопольних засобів в України 39 Висновки 44 Перелік використаної літератури 48

Висновок

Проаналізувавши вищесказане в даній курсовій роботі, можна зробити висновок, що в антимонопольне право є однією з найбільш суперечливих, але в той же час однією з найбільш цікавих тем. Серед причин появи монополій вказуються різні передумови. Деякі вважають, що це був об’єктивний процес, інші твердять, що їх було створено штучно. На сучасному етапі розвитку людства виникли три шляхи утворення монополістичних об’єднань: концентрація виробництва і капіталу, централізація того самого виробництва і того ж таки капіталу, та диверсифікація. Ці шляхи виникали послідовно на кожному етапі прогресивного розвитку суспільства і кожен з них мав та має свій механізм дії та застосування.

Монополія має як позитивні, так і негативні наслідки. Одним з найголовніших таких негативних наслідків є придушення конкуренції, без якої неможливе нормальне існування ринку.

Звідси випливає необхідність антимонопольного регулювання. Головні методи антимонопольного регулювання можуть бути здійснені в першу чергу через законодавство.

Ключовим способам такого регулювання є впровадження антимонопольного законодавства.

Система антимонопольного законодавства України включає Закони України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності», «Про Антимонопольний комітет України», який встановлює мету та завдання діяльності Антимонопольного комітету України, його підпорядкованість, повноваження, склад, структуру, повноваження органів Антимонопольного комітету України, правові засади взаємодії Антимонопольного комітету України з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, інші питання діяльності Антимонопольного комітету України.

«Про захист від недобросовісної конкуренції», постанову КМУ від 11 листопада 1994 р. №765 - встановлює загальне визначення недобросовісної конкуренції та відкритий перелік правопорушень у вигляді недобросовісної конкуренції, відповідальність за недобросовісну конкуренцію та правові засади захисту від недобросовісної конкуренції.

«Про запровадження механізму запобігання монополізації товарних ринків» у редакції постанови КМУ від 26 травня 1997 р. №499, Правила розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства України, затверджені розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 р. №5 у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 р. №169-р, Положення про контроль за економічною концентрацією, затвердженого розпорядженням АМК України від 25 травня 1998 р. №134-р та ряд інших.

А також Закон України «Про захист економічної конкуренції», який встановлює визначення основних термінів законодавства про захист економічної конкуренції, перелік та ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, випадки, у яких необхідно отримання дозволу Антимонопольного комітету України на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання, порядок розгляду заяв, справ про узгоджені дії, концентрацію, процесуальні засади розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, порядок виконання рішень органів Антимонопольного комітету України, підстави для їх перевірки, перегляду, оскарження до суду.

Основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики України, яка здійснюється за наступними напрямами:

• здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції;

• контроль за концентрацією та узгодженими діями суб’єктів господарювання;

• контроль за регулюванням цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб’єктами природних монополій;

З березня 2006 року Антимонопольний комітет України здійснює функції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

Розглянувши антимонопольне законодавство іноземних країн, на прикладі США і Франції, зробили висновки про необхідність застосування міжнародного досвіду в Україні щодо покращення антимонопольного регулювання.

Процеси інтеграції України у європейську та світову економіку, підвищення відкритості національного ринку визначають актуальність проблеми розширення міжнародних зв'язків у сфері захисту і розвитку конкуренції. Зокрема, на сучасному етапі постають питання:

• вивчення та запровадження «кращої практики» економічно розвинених країн;

• запобігання економічному віддаленню від України ряду країн Центральної та Східної Європи у зв'язку з їх вступом до ЄС та НАТО;

• узгодження дій з конкурентними органами країн СНД;

• поглиблення стосунків з міжнародними економічними організаціями.

Цілком придатним засобом для цього вбачається посилення міжнародних контактів у сфері конкурентної політики, яке реально забезпечувало б гармонізацію та балансування інтересів різних країн.

Основні завдання міжнародної діяльності Антимонопольного комітету України на сучасному етапі визначаються такими напрямами:

1) Міжнародне співробітництво України у галузі конкуренції.

На теперішній час таке співробітництво здійснюється за трьома основними напрямами:

• Співробітництво на підставі двосторонніх угод;

• Багатостороннє співробітництво у галузі конкурентної політики;

• Взаємодія з міжнародними організаціями які займаються питаннями розвитку і захисту конкуренції;

2) Євроінтеграційна діяльність та забезпечення вступу до СОТ.

Головна мета інтеграції України до ЄС в сфері конкурентної політики та законодавства - це створення відповідних економічних передумов для набуття Україною повноправного членства у ЄС. Базовим документом, що визначає засади економічної інтеграції України до ЄС є Угода про партнерство та співробітництво між Європейськими Співтовариствами та Україною (УПС).

3) Залучення міжнародної технічної допомоги.

У 2006 році Антимонопольний комітет серед перших долучився до використання інструменту Європейської Комісії під назвою TAIEX. Цей інструмент передбачає швидке надання консультативної допомоги щодо питань, які потребують нагального вирішення по так званій спрощеній процедурі без проходження етапів, необхідних для звичайних проектів технічної допомоги.

Європейською комісією погоджено дві заявки Антимонопольного комітету щодо надання консультативної допомоги у формі семінару з питань державних закупівель та мінімізації негативного впливу державної допомоги на конкуренцію.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали