Дипломна робота «Управління зовннішньоекономічною діяльністью промислових підприємств», 2004 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 21.01.2008 22:10 · від Vladimir_K · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Сучасні тенденції та особливості управління зовнішньоекономічною діяльністью промислових підприємств 1.1. Основні принципи зовннішньоекономічної діяльністі 1.2. Регулювання та чинники зовннішньоекономічною діяльністью в умовах сучасної ринкової економіки 1.3. Організаційна структура управління зовннішньоекономічною діяльністью промислових підприємств 1.4. Тенденції та суперечності зовннішньоекономічної діяльністі підприємств Розділ 2. Практика управління зовннішньоекономічною діяльністью промислових підприємств (на прикладі ВАТ "Технологія") 2.1. Характеристика підприємства та основних показників його діяльності 2.2. Аналіз системи управління зовннішньоекономічною діяльністью 2.3. Вплив зовнішніх факторів на прийняття рішень та результативність управління ЗЕД підприємства 2.4. Основні фактори успішного функціонування системи управління ЗЕД ВАТ "Технологія" Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління зовннішньоекономічною діяльністью на підприємстві ВАТ "Технологія" 3.1. Заходи спрямовані на поліпшення управління зовннішньоекономічною діяльністью та оцінка їх ефективності 3.2. Модель системи управління та розрахунок її економічної доцільності Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

В поданій дипломній роботі було розглянуто управління зовннішньоекономічною діяльністью промислових підприємств (на прикладі ват "ТЕХНОЛОГІЯ").

Тема роботи є актуальною оскільки розробка систем менеджменту і вироблення стратегій є зараз основним пунктом успішної роботи підприємства як у національних границях так і з виходом за на зовнішній ринок.

Загальновизнаним є положення про те, що в умовах розвитого ринку розробка і застосування стратегій управління - одна з найважливіших функцій керівників вищої ланки. Одна з основних задач менеджменту ЗЕД - установлення максимальної можливості планомірності і пропорційності в діяльності фірми, зменшення невизначеності і ризику в господарській діяльності і забезпечення концентрації ресурсів на обраних пріоритетних напрямках.

У ході проведеної роботи були вивчені сучасні тенденції та особливості управління зовннішньоекономічною діяльністью промислових підприємств;

Проаналізовані аспекти регулювання та чинники зовннішньоекономічною діяльністью в умовах сучасної ринкової економіки;

Проаналізовані існуючи організаційні структури управління зовннішньоекономічною діяльністью промислових підприємств;

Розглянуті існуючи тенденції та суперечності зовннішньоекономічної діяльністі підприємств.

Проаналізована техніко-економічна характеристика фірми ВАТ "ТЕХНОЛОГІЯ", Основні фактори успішного функціонування системи управління ЗЕД ВАТ "Технологія";

Розроблена модель управління фірми ВАТ "ТЕХНОЛОГІЯ" та проведен розрахунок її економічної доцільності і розроблені заходи які спрямовані на розробку стратегії і розвиток партнерських відносин між фірмами.

У процесі вивчення зовнішньоекономічної стратегічної програми фірми ВАТ "ТЕХНОЛОГІЯ" були проведені дослідження та проведений аналіз постачальників, покупців який визначив, що для фірми є найбільш прибутковими зовнішні ринки споживачив.

Аналіз діяльності підприємства та основних показників його показників визначили:

Зниження обсягів виробництва було обумовлено падінням обсягів реалізації. А це, у свою чергу, свідчило про зниження попиту на продукцію підпри-ємства. Але, якщо за 2002 рік виторг від реалізації знизився на 9.33 %, то за 2003 рік вона різко зросла, що викликано розширенням виробництва, це, у свою чергу, може свідчити про підвищення попиту на продукцію підприємства. Таким чином, за три роки обсяг реалізованої продукції збільшився на 114,60 %.

Незважаючи на те, що прибуток від реалізації в 2002 році знизилася май-же на 70 %, однак, у цілому за три роки спостерігається її ріст на 26379 тис.гривень (або на 120,67 %). Потрібно відзначити, що прибуток від реалізації росте швидше, ніж виторг від реалізації продукції і послуг, що свідчить про відносне зниження витрат на виробництво продукції.

Приріст рентабельності виробу за три роки склав 3,31 %. Таким чином, якщо з 1 гривня витрат у 2001 році підприємство одержувало біля 16-ти копійок прибутку, у 2002 році – 5 копійок, то в 2003 році – більше 16 копійок прибутку.

Вартість оборотного капіталу в 2003 році в порівнянні з 2001 роком збільшилася на 162,33 % (або на 131431 тис.гривень). Незважаючи на те, що в 2002 році його капиталоотдача знизилася на 24,25 %, однак, у 2003 році вона зросла на 42,98 % стосовно 2001 року. Якщо в 2001 році з одного гривня оборо-тного капіталу підприємство одержувало 1 гривнь і 3 копійки, у 2002 році – 78 копійок, то в 2003 році – уже 1 гривнь 47 копійок, що на 44 копійки більше, ніж у 2001 році.

Не можна не відзначити те, що підприємство за останні три роки домоглося підвищення ефективності використання засобів фонду оплати праці. Таким чином, у 2003 році на 1 гривень заробітної плати було отримано на 38,27 % більше прибутку від реалізації, чим у 2001 році.

За аналізований період показник фондовооруженности працівника постійно збільшується: у2002 році – на 17,82 %, а в 2003 році – на 14,45 %,що сві-дчить про досить великий виробничий потенціал підприємства.

Значно підвищився випуск продукції, а також темп росту обсягу реалізації продукції, і, отже, темп зростання прибутку від реалізації, що викликано підвищенням попиту на продукцію підприємства.

Збільшення рівня рентабельності обороту і виробу свідчить про розширення випуску продукції ВАТ «ТЕХНОЛОГІЯ», а також про зниження витрат на її виробництво. За рахунок цього на підприємстві збільшився оборот по реалізації продукції і в остаточному підсумку, підвищилася прибутковість капіталу.

Аналізуючи коефіцієнти капиталоотдачи, потрібно відзначити, що підприємство значне підвищило прибутковість основного й оборотного капіталу.

Збільшення різниці реального власного і статутного капіталу ВАТ «ТЕХНОЛОГІЯ» характеризує фінансову стійкість підприємства з позитивної сторони.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення