Дипломна робота «Вдосконалення організування фінансової діяльності на підприємстві», 2007 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 21.01.2008 18:50 · від prettyw0man · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Огляд наукової, навчально-методичної літератури та законодавчо-нормативних актів за Проблемою організування фінансової діяльності на підприємстві 1.1. Сутність і значення фінансової діяльності підприємства 1.2. Завдання та напрями фінансової роботи на підприємстві 1.3. Система управління фінансовою діяльністю підприємства 1.4. Організаційні основи фінансової діяльності підприємства 1.5. Законодавчо-нормативне регулювання підприємницької та фінансової діяльності в Україні Розділ 2. Аналізування результатів виробничо-господарської практики організування фінансової діяльності та обгрунтування пріоритетних напрямів її удосконалення в ЗАТ «погрестехбуд» 2.1. Техніко-економічна характеристика ЗАТ «Прогрестехбуд» 2.2. Основні показники господарсько-фінансової діяльності ЗАТ «Прогрестехбуд» за 2005-2006 роки 2.3. Оцінювання практики організування фінансової діяльності у ЗАТ «Прогрестехбуд» 2.4. Розроблення рекомендацій щодо удосконалення організування фінансової діяльності у ЗАТ «Прогрестехбуд» Висновки і пропозиції Список літератури

Висновок

Становлення в Україні ринкові інфраструктури суттєво змінює економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, зміст їхньої фінансової діяльності.

Відомо, що фінанси підприємств є основою фінансової системи країни, тому вихід з економічної кризи України безпосередньо пов’язаний з поліпшенням фінансового стану суб’єктів господарювання всіх форм власності в усіх сферах діяльності.

За цих умов необхідна сучасна, адекватна ринковій економіці організація фінансової діяльності кожного підприємства.

Метою даної бакалаврської роботи є вивчення теоретичних положень, аналізування практичного досвіду та обґрунтування пріоритетних напрямів удосконалення організування фінансової діяльності ЗАТ «Прогрестехбуд».

Для досягнення поставленої мети на підставі огляду наукової, навчально-методичної літератури в роботі визначено:

• сутність і значення фінансової діяльності підприємства;

• завдання та напрями фінансової роботи на підприємстві;

• склад і зміст системи управління фінансовою діяльністю підприємства;

• характеристики організаційних форм фінансової діяльності на підприємстві.

У результаті вивчення чинного законодавства встановлено основні акти, що регламентують підприємницьку на фінансову діяльність в Україні.

Проведений аналіз специфіки та результатів діяльності дозволив зробити такі висновки:

 ЗАТ «Прогрестехбуд» - великий будівельний комплекс, який здійснює загально-будівельні, гідроізоляційні, внутрішні та зовнішні роботи, інженерні встановлення внутрішніх і зовнішніх інженерних мереж, виробництво нових матеріалів і конструкцій;

 результати господарсько-фінансової діяльності товариства за 2005-2006 р.р. свідчать про те, що незважаючи на значне зростання доходів від реалізації продукції, валового та прибутку від звичайної діяльності, воно закінчило рік зі збитками, причиною чого є непропорційне зростання фінансових витрат і незадовільне організування фінансової діяльності;

 у діючій організації фінансової діяльності товариства поряд з позитивними наявні слабкі сторони, серед яких виконання функцій фінансового менеджменту працівниками бухгалтерії, відсутність підрозділу управління цінними паперами та інвестиціями, неповне охоплення виконанням функцій планування та контролю за фінансовими ресурсами тощо.

На підставі результатів теоретичних і аналітичних досліджень у роботі розроблені пропозиції щодо удосконалення організаційної структури управління фінансовою діяльністю ЗАТ «Прогрестехбуд».

Подальше розроблення відповідних заходів і їх впровадження в систему менеджменту ЗАТ «Прогрестехбуд» забезпечить покращання фінансової діяльності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення