Курсова робота «Технології соціальної діагностики», 2005 рік

З предмету Соціальна робота · додано 15.01.2008 15:54 · від Labcomp · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Основна частина 6 Розділ 1. Загальні положення соціальної діагностики 6 Розділ 2. Технології соціальної діагностики в роботі з різними категоріями клієнтів 13 2.1. Загальні положення діагностики в роботі з клієнтом 13 2.2. Технологія діагностики сім'ї. 17 2.3. Діагностика в роботі з військовослужбовцями. 23 2.4. Технологія діагностики девіантних особистостей. 29 2.5. Технологія діагностики в роботі з обдарованими дітьми. 29 Розділ 3. Опитування «Куріння – атрибут іміджу», як приклад діагностики девіацій. 36 Висновки 41 Література 43 Додатки

Висновок

Отже, проаналізувавши вище сказане ми можемо сказати, що соціальна діагностика – це:

1) діяльність з розпізнавання та аналізу соціальних патологій і проблем;

2) процес такого аналізу з виведенням висновків про предмет, що вивчається;

3) галузь соціальних наук про методи одержання таких знань.

Соціальна діагностика відноситься до найзагальніших комплексних соціальних технологій, що використовуються на всіх етапах соціальної роботи і соціального обслуговування. Вивчення наукових знань і оволодіння навиками, що дозволяють займатися діагностичною діяльністю, відноситься до числа необхідних умінь фахівців по соціальній роботі в будь-якій галузі діяльності.

Суть соціальної діагностики полягає у вивчені особистості ї оточення для більш результативного здійснення соціальної роботи, розробки стратегії роботи з клієнтом, вироблення результативних методів впливу.

-У роботі з клієнтом слід застосовувати комплексне дослідження. Зокрема, бесіди за певною схемою, спостереження, комплекс методик різного рівня складності. У процесі комплексної діагностики доцільно чергувати вербальні та невербальні, малюнкові, ігрові методики. Важливе значення має використання карт спостереження, анкетування, тестування тощо. Часто для отримання швидкої й оперативної інформації про клієнта застосовують експрес-діагностику, яка ґрунтується па якісному аналізі діяльності та способів виконання завдань.

Соціальна діагностика у роботі з різними категоріями клієнтів не має суттєвих відмінностей проте потрібно враховувати вікові, статеві, соціально-економічні, соціально-правові особливості при її проведенні і інтеграції різноманітних методів.

Проведене ними дослідження «куріння як елемент сучасної молоді доводить комплексність соціальної діагностики, оскільки для дослідження певного явища окремим методом (в нашому випадку інтерв'ю) для повного розкриття предмету потребує паралельного застосування інших методів (історико-генетичного, аналіз документів).

Таким чином можна зробити висновок про те, що вибір діагностичного інструментарію, перш за все, обумовлений такими чинниками, як напрям соціальної роботи (соціальна профілактика, соціальна реабілітація, допомога у працевлаштуванні, соціальне обслуговування тощо), типологією клієнта та видом діагностики. Комплексне врахування цих чинників у процесі діагностування забезпечує об'єктивність і валідність його результатів та добір оптимальних технологій для подальшої соціальної роботи з клієнтом чи групою.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали