Курсова робота «Система підготовки соціальних працівників в Україні», 2006 рік

З предмету Соціальна робота · додано 15.01.2008 13:21 · від Labcomp · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Соціальна робота як навчальна дисципліна 2. Система підготовки і підвищення кваліфікації соціальних працівників 2.1. Приклад підготовки соціальних працівників на базі СШР «Києво-Магилянської Академії» 2.2. Приклад підготовки соціальних працівників на базі Національного університету «Львівська політехніка» 2.3. Приклад підготовки соціальних працівників на базі Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 2.4. Приклад підготовки соціальних працівників на базі кафедри соціальної роботи та кадрового менеджменту Дніпропетровського державного університету України 2.5. Приклад підготовки соціальних працівників на базі ПТУ та ВПУ 2.6. Роль практики в підготовці соціальних працівників 2.7. Диференційний підхід навчального процесу, як чинник ефективності навчання 2.8. Перепідготовка, як форма навчання соціального працівника 3. Стандартизація оцінювання майбутніх фахівців з соціальної роботи 3.1. Технологізація навчального процесу у вищому навчальному закладі. 3.2. Функціональність підготовки майбутнього фахівця. 3.3. Гуманізація вищої освіти. 3.4. Орієнтація на формування творчої особистості майбутнього фахівця. 3.5. Організація та проведення рейтингового контролю Переваги рейтингового контролю 3.7. Організація та здійснення модульно-рейтингового контролю 3.8. Особливості модульно-рейтингового контролю. 3.9. Недоліки модульно-рейтингового контролю. 3.10. Організація та здійснення семестрового контролю 3.11. Оцінювання роботи студентів протягом семестру Висновки Література

Висновок

Отже, соціальна робота в Україні як академічна дисципліна спрямована на опанування майбутніми соціальними працівниками знань і методів, які забезпечуватимуть розв'язання практичних фахових завдань, формування ціннісних орієнтацій і настанов, зорієнтованих на забезпечення гуманістичного характеру діяльності

Сукупні вимоги до професійних знань і умінь соціальних працівників узгоджуються з відповідними міжнародними вимогами. Згідно зі «Стандартом кваліфікації практичної соціальної роботи» вони повинні знати: теорію і методику роботи з окремими клієнтами і групою; ресурси і послуги, які надаються суспільством; програми і мету соціальних служб як суб'єктів регіонального і місцевого рівнів; організацію місцевої інфраструктури і розвитку служб охорони здоров'я та соціального забезпечення; основи соціально-економічної й політичної теорії; расові, етнічні та інші культурні групи в суспільстві (їх морально-етичні цінності, норми, можливі проблеми); результати професійних і наукових досліджень, які можна використовувати в практичній роботі; концепції і методи соціального прогнозування; теорію і практику проведення спостережень за практичною соціальною роботою; теорію і практику управління персоналом; соціальні, психологічні, соціологічні методи і методики; теорії та методи психо-соціальної оцінки різних видів і форм втручання з боку соціальних служб, диференційовану діагностику стану клієнта; теорію і методи практики представництва інтересів клієнта (адвокатської практики); етичні стандарти і практику професійної соціальної роботи.

Актуальними проблемами сучасної вітчизняної системи підготовки й перепідготовки соціальних працівників є:

— встановлення державних стандартів освіти, ліцензування навчальних планів і програм із соціальної роботи;

— узгодження кваліфікаційних характеристик і навчальних програм різних рівнів підготовки, перепідготовки соціальних працівників;

— координація співробітництва між різними навчальними закладами;

— співпраця з іноземними спеціалістами, які беруть участь у реалізації міжнародних проектів в Україні;

— створення належної навчально-матеріальної бази, а також обґрунтування і затвердження спеціалізацій фаху «Соціальна робота».

Навчальні курси в різних регіонах дещо різняться. На наш погляд, ця відмінність виправдана і зумовлена як складом викладачів, спеціалізацією студентів, так і потребами регіонів у різних спеціалістах. Отже, кожен заклад має свою модель навчання.

Так в школі соціальної роботи «Києво-Могилянської Академії» роблять акцент на науково дослідну роботу студентів, та залучаючи закордонних спеціалістів за для вивчення міжнародного досвіду.

У Національному університеті «Львівська політехніка» іде орієнтація на сучасні світові стандарти підготовки соціальних працівників; допомога соціальному працівникові глибоко зрозуміти цінності особисті та етичні норми, засвоїти теоретичні підходи та практичні моделі соціальної роботи, розвинути навички їх реалізації; генералістичний підхід до побудови моделі змісту професійної підготовки соціального працівника, надання студентам знань, умінь і навичок, які б допомогли їм вільно почувати себе в усіх сферах і рівнях соціальної роботи;екологічний підхід, що забезпечує результативну роботу з клієнтом у контексті його оточення; поліваріантність ролей соціального працівника, яка передбачає, що соціальний працівник має виконувати різнопланові функції: консультанта, посередника, дослідника, педагога, організатора, брокера, менеджера, правозахисника;

Одною зі складових частин підготовки фахівців є технологія підвищення кваліфікації. Оскільки, як відомо, значна частитна соціальних працівників професійно не підготовлені. Хоча вони і мають освіту близьку до соціальної, та їм слід ознайомитися з методами і принципами соціальної роботи для їх ефективної діяльності. Тако ж існує небезпека того що в різкій зміні соцальної ситуації і винекнені нових клієнтів соціальної роботи професійно підготовлені спеціалісти не зможуть самостіїно адаптуватися і для рішення цієї проблеми най ефективнішим буде саме технологія підвищення кваліфікації

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту» існує нагальна потреба проведення стандартизованих процедур виміру і оцінювання знань та умінь майбутніх фахівців, що обумовлюється рядом чинників:

— Технологізація навчального процесу у вищому навчальному закладі

— Функціональність підготовки майбутнього фахівця.

— Гуманізація вищої освіти

— Орієнтація на формування творчої особистості майбутнього фахівця

За цих обставин основною оціночною шкалою у вищому навчальному закладі повинна стати якісна шкала оцінки. Високу ефективність при цьому складає рейтинг як рангова якісна оціночна шкала.

Загалом проблеми у підготовці фахівців пояснюється відсутністю викладачів підготовлених для викладання соціальної роботи. Наданий час дисципліни викладають спеціалісти своєї області котрі не мають схем взаємодії для ефективної роботи у підготовці спеціалістів. Також проблема виявляється у низькій практичній підготовці, а також відсутності загаьних стандартів підготовки, які можливо, далиб чітке уявлення про напрямки підготовки соціальних працівників.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?