Дипломна робота «Основи і напрямки фінансової політики держави», 2007 рік

З предмету Фінанси · додано 10.01.2008 16:35 · від Ира · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Зміст та значення фінансової політики як складової частини економічної діяльності держави 5 Розділ 2. Напрямки і види фінансової політики, їх характеристика 13 Розділ 3. Аналіз результатів фінансової політики України 21 Розділ 4. Зарубіжний досвід реалізації фінансової політики 26 Розділ 5. Проблеми та шляхи удосконалення фінансової політики в Україні 31 Висновки 39 Список використаних джерел 42 Додатки

Висновок

Фінансова політика — це частина економічної політики. Головним завданням фінансової політики є забезпечення реалiзацiї тої чи іншої державної програми вiдповiдними фінансовими ресурсами.

Фінансова політика, як інструмент впливу держави на функціонування фінансової системи складається: з бюджетної, податкової, грошової, кредитної, цінової та митної політики, а також виділяють і міжнародну фінансову політику. Залежно від завдань, на розв’язання яких спрямована фінансова політика, вона поділяється на такі види: політика стабілізації; політика економічного зростання; політика стримування ділової активності. І тому фінансова політика має самостійне значення і водночас є важливим засобом реалізації політики держави в будь-якій сфері суспільної діяльності — в економіці, соціальній сфері, військовій реформі, в міжнародних відносинах тощо. Зміст фінансової політики, її основні напрями ґрунтуються на теоретичних концепціях, які визначають ступінь участі держави в управлінні економікою і використанні окремих інструментів реалізації фінансової політики, тобто конкретних форм організації фінансових відносин. І тому фінансова політика держави реалізується у двох напрямах: регламентування фінансових відносин у суспільстві та здійснення поточної фінансової діяльності.

Через фінансову політику виконуються такі функції державної політики, як створення умов для розвитку сільського господарства, зв'язку, транспорту, підтримка соціальних програм (освіти, охорони здоров'я, наукових досліджень тощо), оборони. Основними принципами фінансової політики є − постійне сприяння розвиткові виробництва, підтримання підприємницької активності та підвищення рівня зайнятості населення; мобілізація і використання фінансових ресурсів на забезпечення соціальних гарантій; вплив за допомогою фінансового механізму на раціональне використання природних ресурсів, заборону технологій, що загрожують здоров'ю людини. Основу фінансової політики складають стратегічні напрямки, які визначають довгострокову та короткострокову перспективу використання фінансів та передбачають розв’язання головних завдань, що випливають з особливостей функціонування економіки та соціальної сфери країни. А тому фінансова політика проявляється у: фінансовому законодавстві; в системі форм i методiв мобiлiзацiї фiнансових ресурсiв (найважливiшими з яких є податки); в перерозподiлi фінансових ресурсів між окремими верствами населення, галузями дiяльностi, регiонами країни; в структурі доходів i видатків бюджетів та iн.

Фінансова політика є дієвим інструментом впливу на всі аспекти соціально-економічного життя у країні. Використання її інструментів дає змогу подолати будь-які труднощі. Але при цьому необхідно дотримуватися принципів її впровадження: послідовності; визначеності; доцільності; продуманості; виваженості кожного напряму її дії.

В сучасних умовах фінансові політики пов'язана не тільки зі сферою держави, а й з окремим галузями економіки, з підприємницькими структурами, з рештою населенням, в залежності від рівня задач, які вирішує фінансова політика. Фінансова політика є складовою економічної політики України і тому для більш ефективного впровадження її в життя потрібно звертати увагу і на зарубіжний досвід реалізації фінансової політики, що ми і розглянемо в четвертому розділі.

За останні роки багато країн продемонстрували приклади успішного здійснення стабілізуючої фінансової політики: Швеція, Фінляндія, Норвегія, Данія, Ізраїль, Мексика, Польща, Естонія та інші.

З необхідністю здійснення такої політики зіткнулися й окремі країни Західної Європи (Італія, Португалія, Великобританія). Вжиття стабілізуючих заходів фінансової політики свідчить про те, що найбільшим випробуванням для країн, що здійснюють таку політику, є боротьба із зростаючим рівнем безробіття і необхідність скорочення бюджетних субсидій. Жорсткий контроль за грошовою масою спричинює банкрутство низки підприємств.

Нині в Україні основне завдання фінансової політики полягає у відновленні кредитоспроможності держави. Кредитоспроможному уряду, як правило, неважко знайти кредиторів, крім того, він може також продати свої боргові зобов'язання як на внутрішньому ринку (населенню, банкам, підприємствам), так і на міжнародному ринку капіталу. Наприклад, уряд США регулярно продає векселі державної скарбниці японським інвесторам. Останні, таким чином, допомагають американському урядові сплатити борги, не вдаючись до нової грошової емісії. Фінансова політика України пов'язана з певними труднощами. До таких проблем на теперішній час слід віднести: низький рівень забезпеченості основних суб’єктів економіки обіговими коштами; зростання зовнішнього і внутрішнього боргів держави; зростання витрат на обслуговування державного боргу і, як наслідок, попадання у фінансову залежність від інших держав світу; дефіцитність державного бюджету і нераціональність використання бюджетних коштів; розбалансованість міжбюджетних відносин, та інше. І тому фінансова політика має сприяти створенню ефективної системи соціального захисту населення та соціальних гарантій, насамперед через трансфертні платежі бюджету. Останні перерозподіляють податкові доходи, отримані від суб'єктів оподаткування, на користь тих, хто найбільше потребує державної допомоги (діти, безробітні, інваліди, малозабезпечені).

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали