Дипломна робота «Аналіз фінансового стану підприємства» на матеріалах ПТ «Лаверна Ломбард Залуський і К»», 2006 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 10.01.2008 14:44 · від motorolkin · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретико – організаційні засади оцінки фінансового стану підприємства 1.1. Необхідність та суть оцінки фінансового стану підприємства 1.2. Методологічні засади, критерії та індикатори оцінювання фінансового стану Розділ 2. Характеристика базового підприємства 2.1. Загальна характеристика ПТ «Лаверна Ломбард Залуський і К» 2.2. Формування облікової політики Розділ 3. Фінансово-економічний аналіз ПТ «Лаверна Ломбард Залуський і К» 3.1. Аналіз фінансової стійкості підприємства 3.2. Аналіз показників ліквідності та платоспроможності 3.3. Аналіз показників ділової активності 3.4. Аналіз показників рентабельності Висновки Список використаної літератури 66 сторінок

Висновок

Фінансовий стан – найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства. Він відображає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал в діловому співробітництві, оцінює в якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів за фінансовими та іншими відносинами.

Без аналізу фінансового стану сьогодні стає неможливим функціонування будь-якого суб'єкта економічної діяльності, включаючи й тих, що з певних причин не переслідують мету максимізації прибутків. Якщо ефективність господарювання є добровільною справою суб’єкта економічної діяльності, то фінансова звітність – обов'язковою: навіть дрібні приватні підприємства зобов'язані аналізувати свою фінансову діяльність, на основі якої вони будують звітність перед органами Державної податкової адміністрації.

Стійке фінансове становище формується в процесі всієї виробничо-господарської або комерційної діяльності підприємства. Однак партнерів підприємства цікавить не процес, а результат, тобто саме показники фінансового стану за звітний період, які можна визначити на основі офіційної фінансової звітності.

Діяльність підприємства залежить як від обґрунтованості стратегії розвитку, маркетингової політики, від ефективного використання всіх існуючих в його розпорядженні ресурсів, так і від зовнішніх умов, до числа яких відносять податкову, кредитну, цінову політики держави та ринкову кон'юнктуру. Через це в якості інформаційної бази аналізу фінансового стану повинні виступати звітні дані підприємства, деякі задані економічні параметри і варіанти, при яких змінюються зовнішні умови його діяльності, котрі потрібно враховувати при аналітичних оцінках та прийнятті управлінських рішень.

ПТ «Лаверна Ломбард Залуський і К» має задовільну фінансову стійкість. Про це свідчить ряд показників. Зокрема, коефіцієнт абсолютної ліквідності вказує на те, що підприємство в змозі негайно погасити лише 0,114% поточної заборгованості. Значення коефіцієнту швидкої ліквідності також має низьке значення. Лише значення коефіцієнту загальної ліквідності знаходиться в межах норми. Але ж високі показники загальної ліквідності свідчать не про стабільний фінансовий стан підприємства і про ефективність його діяльності, а про наявність у нього понаднормативних виробничих запасів.

Загальний коефіцієнт покриття свідчить, що на кожну гривню короткострокових зобов'язань припадає 2,65 грн. поточних активів. Коефіцієнт автономії має нормативне значення, оскільки засвідчує високу ступінь незалежності підприємства від зовнішнього фінансування. ПТ «Лаверна Ломбард Залуський і К» має значний запас фінансової стійкості, адже підприємство не залучає позикові кошти у свою діяльність.

Незважаючи на те, що підприємство має добрі результати по деяких показниках, воно знаходиться в нестійкому фінансовому стані через нестачу грошових коштів.

Оскільки на підприємстві існує дві великі проблеми – проблема збуту та оптимізації дебіторської заборгованості, на них потрібно звернути особливу увагу. Проблему збуту можна вирішити через реалізацію продукції з негайною оплатою і, звісно ж, шляхом зниження відпускних цін. Щодо дебіторів, то потрібно вибрати найбільш доцільні строки платежів та форми розрахунків зі споживачами.

Доцільно також продати частину основних фондів, оскільки вони вже застарілі, а отриману суму розширення асортименту продукції та вкласти у розвиток підприємства..

Пошук ефективних механізмів управління фінансовими ресурсами та забезпечення їх реальної інтеграції в систему ринкових відносин зумовлює необхідність розробки певної фінансової стратегії на даному етапі розвитку підприємства. Адже, сьогодні нас відділяє вже немало часу відтоді, як Україна стала на шлях ринкових перетворень. Цей шлях і досі залишається складним та заплутаним, а часом навіть незбагненним пересічному громадянину, що давно звик чути про реформування економіки, не помічаючи реальних змін на краще.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення