Курсова робота «Фінансові відносини між комерційним банком та підприємствами», 2007 рік

З предмету Фінанси · додано 09.01.2008 19:31 · від ins · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретично-правове обґрунтування фінансових відносин комерційних банків з підприємствами. 1.1. Загальна характеристика фінансових відносин комерційного банку з підприємствами. 1.2. Сутність та принципи здійснення розрахункових операцій комерційних банків. 1.3. Нормативно-правове забезпечення фінансових відносин комерційних банків з суб’єктами господарювання. Розділ 2. Методи та моделі формування фінансових відносин між комерційними банками та підприємствами. 2.1. Особливості методики здійснення аналізу проведення операцій по системі “клієнт-банк”. 2.2. Математичний метод аналізу фінансових відносин комерційного банку з підприємствами: кореляційний та регресійний аналіз. Розділ 3. Аналіз фінансових відносин комерційних банків з підприємствами на прикладі КБ «Приватбанк». 3.1. Характеристика діяльності комерційного банку. 3.2. Аналіз розрахункових операцій банку як один із елементів фінансових відносин з підприємствами. 3.3. Аналіз розвитку системи «клієнт-банк» в Криворізькій філії «ПриватБанк» Розділ 4. Шляхи удосконалення механізму фінансових відносин банківських установ з підприємствами. 4.1. Заходи вдосконалення фінансових відносин комерційних банків шляхом впровадження інтернет-банкінгу. 4.2. Кореляційно-регресійна модель залежності приросту доходу, що отримує банк від роботи системи «клієнт-банк». Висновки Список використанної літератури Додатки

Висновок

Курсова робота виконана згідно вимогам складається із трьох розділів.

Проаналізувавши матеріали розглянуті у курсовій роботі та всебічно вивчивши досліджувану тему, можна зробити певні висновки.

Фінансовими є грошові відносини, що виникають між підприємством і банківською системою - у разі відкриття та ведення рахунків, зберігання коштів на депозитах, отримання і погашення кредитів, отримання і сплати відсотків, купівлі і продажу валюти, надання інших банківських послуг;

Розрахункове обслуговування є однією із сфер в якій банк надає свої послуги з найдавніших часів. Розрахункове обслуговування клієнтів є однією з трьох базових операцій банків, які класифікують їх як особливі фінансові установи, що називаються банками. Розрахункові операції полягають у забезпеченні руху грошових коштів на рахунках клієнтів банків згідно з їхніми розпорядженнями. Ці операції посідають особливе місце в банківській діяльності та економічній системі в цілому через те, що вони забезпечують успішне та ефективне функціонування економіки та перебіг економічних процесів як на мікро- так і на макрорівнях.

Розрахункове обслуговування тісно пов’язане з усіма іншими банківськими операціями. Будь-яка операція як активна, так і пасивна, так і надання інших послуг, обов’язково супроводжується здійсненням платежу

Система «клієнт-банк» безперечно увійшла до банківських технологій на рівні програми операційного дня банку, електронної пошти НБУ та інших комп’ютерних програм без яких неможливо уявити сучасний комерційний банк.

Система «клієнт-банк» КБ «Приватбанк» дозволяє користувачам отримувати повний перелік послуг, що надається користувачам аналогічних систем інших банків: проведення платежів, отримання виписок за рахунками, отримання поточної інформації банківської сфери, інформації НБУ, створення шаблонів документів, перегляд документів за великим переліком фільтрів та інше. Розробка програми власними силами дозволяє і по сей день постійно вдосконалювати структуру задля пристосування програмного забезпечення системи «клієнт-банк» до сучасних умов діяльності як клієнта, так і банку. Наприклад, часті зміни діючого законодавства, що вносять або знімають заборони на певні види операцій, вдосконалення систем автоматизованого бухгалтерського обліку клієнтів банку, вимагають постійного стеження за ними та внесення коректив до системи «клієнт-банк».

Проаналізувавши динаміку приросту клієнтів системи «клієнт-банк», можна помітити значний приріст прихильників використання даної системи серед клієнтів КФ КБ «Приватбанк».Такі структурні зрушення викликані декількома факторами: по-перше приростом доходів клієнтів, що дозволяє витрачати певні кошти на потребу в системі «клієнт-банк»; збільшенням кількості клієнтів, що потребують швидкого, оперативного вирішення проблем, проведення розрахунків, що також надають перевагу системі «клієнт-банк» роботі з операціоністом банку; вдосконаленням діючих систем, що максимально пристосовують систему до потреб клієнта; зменшенням вартості послуги системи «клієнт-банк», внаслідок зниження собівартості системи для банку та збільшення кількості клієнтів, що використовують систему.

Важливою проблемою, що постійно постає перед користувачами електронних систем є недосконалість законодавства цієї області, що не має чітких визначень як-то електронного документу, так і процедур використання електронного документообігу. Використання системи «клієнт-банк» фактично базується на рівні договірних відносин між банком та компаніями-користувачами послуги. Підтримки чи захисту з боку держави у вигляді нормативних документів практично не існує. Потрібно створити правову структуру, що повністю визначала сферу електронного документообігу, як аналогічну сфері паперового документообігу.

Щодо вдосконалення самої системи «клієнт-банк» на рівні КБ «Приватбанк», то можливим шляхом є впровадження системи інтернет-банкінгу. Ця система набирає все більшої популярності у світовій практиці. Не є виключенням і досліджуваний банк. Система “інтеренет-банкінг” дозволяє користуватись власним рахунком без прив’язки до робочого місця. Фактично роботу з рахунком можна проводити з будь-якого комп’ютера, що під’єднаний до мережі Інтернет, шляхом входу до корпоративного сайту КБ «Приватбанк». Витрати на таку систему невисокі і окупність проекту досягається за рекордно малі строки, при цьому вартість послуги для клієнта дозволить перевести малий бізнес на автоматичне обслуговування та вирішити задачі поставлені керівництвом банку на найближчий період часу.

В результаті регресійно-кореляційного моделювання було визначено рівняння регресії залежності приросту доходу, що отримує банк від роботи системи «клієнт-банк».

Yсер. = -47,17 + 62,15 * (-0,53 + 0,41 * Хсер.),

Yсер. = -80,11 + 25,48 * Хсер.

Щільність зв’язку в даному випадку можна розрахувати множенням коефіцієнта r1 на коефіцієнт r2: r = 0,97 * 0,996 = 0,966, що є досить високим показником і можна говорити про щільність зв’язку між факторами.

Використовуючи остаточне рівняння та тенденції темпу приросту кількості клієнтів керівництво банку може планувати приріст рівня доходу на наступний період.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення