Курсова робота «Аналіз чинників зростання економіки і якості економічної політики України», 2007 рік

З предмету Макроекономіка · додано 05.01.2008 16:30 · від exsem · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Реферат 3 Вступ 4 Розділ 1. Напрями економічного зростання, розвитку продуктивності та збереження в Україні 6 1.1. Сутність, форми та моделі економічного зростання 6 1.2. Методи розрахунку показників економічного зростання 14 1.3. Фактори економічного зростання, продуктивність та збереження 18 Розділ 2. Економічне зростання в Україні 21 2.1. Сучасний стан економіки 21 2.2. Динаміка економічного зростання в Україні 25 Розділ 3. Шляхи прискорення темпів економічного зростання в Україні 32 Висновки 39 Перелік посилань 41

Висновок

Під економічним зростанням звичайно розуміються не короткочасні злети і падіння реального обсягу виробництва щодо природного значення, а довгострокові зміни природного рівня реального обсягу виробництва, зв'язані з розвитком продуктивних сил на довгостроковому часовому інтервалі.

Сутність реального економічного зростання складається в вирішенні і відтворенні на новому рівні основного протиріччя економіки: між обмеженістю виробничих ресурсів і безмежністю суспільних потреб.

Прагнення основних суб'єктів економіки до економічного зростання існує завжди незалежно від того, який рівень розвитку досягнутий у суспільстві. Однак реальні умови виробництва далеко не завжди дозволяють реалізуватися потенціалові зростання.

Під економічним зростанням мається на увазі такий розвиток націона-льної економіки, при якій темпи збільшення реального національного доходу перевищують темпи зростання населення.

Рівень економічного розвитку - це поняття історичне. Кожний етап розвитку національної економіки і світового співтовариства в цілому вносить ті або інші зміни до складу його основних показників.

Головним показником при аналізі рівня економічного розвитку є показники ВВП на душу населення. Ці показники покладені в основу міжнародних класифікацій, що підрозділяють країни на розвинені і що розвиваються.

Іншим показником, широко застосовуванім в міжнародній практиці, є галузева структура економіки. Її аналіз проводиться на основі показника ВВП, підрахованого по галузях.

Важливе значення має і дослідження структури окремих галузей.

Рівень економічного розвитку країни характеризують і показники ви-робництва деяких основних видів продукції, що є базисними для розвитку національної економіки; вони дозволяють судити про можливості задоволення потреб країни в цих основних видах продукції.

Рівень життя населення країни в значній мірі характеризується струк-турою ВВП по використанню.

У світовій практиці для визначення якості життя користуються так на-зиваними показниками, або індексами суспільного розвитку країни, що поєднують у собі багато економічних і соціальних показників, у тому числі освітній рівень населення, тривалість життя, тривалість робочого тижня і ряду других.

Показники економічної ефективності – ця група показників найбіль-шою мірою характеризує рівень економічного розвитку, тому що показує (прямо або побічно) якість, стан і рівень використання основного й оборот-ного капіталу країни, трудових ресурсів.

Виділяють два основні підходи до моделювання процесу зростання – це неокейнсіанський та неокласичний.

Протягом останніх років українська економіка демонструє стабільно високі темпи зростання. Така динаміка зростання має вагомі економічні пе-редумови. Вона стала результатом насамперед глибоких ринкових перетво-рень, а також ефективної політики, спрямованої на забезпечення надійної макроекономічної стабілізації української економіки.

Економічне зростання є логічним наслідком успішної стабілізації, дає можливість утримувати стабільність протягом тривалого часу. Зростання є також необхідною умовою стабілізації через те, що у більшості стабілізаційних процесів необхідні значні зусилля стосовно структурної перебудови економіки. Отже, економічне зростання є невід'ємною складовою економічної стабілізації.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення