Курсова робота «Інтеграційні та дезінтеграційні тенденції в світовому господарстві», 2006 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 19.12.2007 21:57 · від Jimmy · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Загальнотеоретичні положення щодо міжнародної економічної інтеграції та дезінтеграції 6 1.1. Поняття та передумови виникнення міжнародної економічної інтеграції 6 1.2. Види та етапи розвитку міжнародної економічної інтеграції 9 1.3. Особливості дезінтеграційних процесів у світовій економіці 11 Розділ 2. Особливості регіональної міжнародної економічної інтеграції 12 2.1. Аналіз європейських інтеграційних процесів 12 2.2. Особливості економічної інтеграції Північної та Південної Америки 17 2.3. Аналіз економічної інтеграції країн Азії та Африки, АТР 20 Розділ 3. Участь України у світових економічних інтеграційних процесах 25 3.1. Перспективи вступу України в СОТ 25 3.2. Перспективи вступу України до Європейського Союзу 27 Висновки 32 Список використаних джерел та літератури 35

Висновок

Завданням моєї роботи є виявлення тенденцій розвитку світових інтеграційних та дезінтеграційних процесів та проблем входження України в світове господарство.

Світовий інтеграційний процес розвивається на мікро- та макрорівні. Розглянувши такі форми міжнародної регіональної економічної інтеграції як: зона преференційної торгівлі, зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний та політичний союзи, довів що процеси міжнародної економічної інтеграції відбуваються на тлі складного переплетіння соціально-економічних та політичних проблем.

Аналізуючи сучасні тенденції світового розвитку, інтернаціоналізацію національних економік, перетворення світового економічного механізму в єдину глобальну систему, для України виникає гостра необхідність процесу активної інтеграції до сучасної системи господарських зв'язків для успішного подальшого економічного, соціального та політичного розвитку. Найважливішими економічними законами, які діють в кожній країні, але відіграють вирішальну роль у світовому господарстві, є закон вартості (інтернаціональні форми його дії), закон нерівномірності економічного розвитку (інтернаціональні форми його дії), закон концентрації виробництва і капіталу (ті ж форми) та ін.

Входженню в світове господарство Україні сьогодні заважають такі проблеми як:

Низький технічний і технологічний рівень виробництва у більшості галузей, особливо в машинобудуванні та переробних галузях, що веде за собою низьку продуктивність праці та якість продукції, її неконкурентоспроможність на світовому ринку.

Відсталість в структурі обміну з перевагою експорту сировинних товарів.

Нерозривність ринкових відносин всередині національного хазяйства.

Всепоглинаюча монополія.

Відсутність у підприємств зацікавленості у розширенні експорту.

Ці, та багато інших проблем є дуже важливими для України, на мою думку найважливішою проблемою все таки є проблема розширення правової бази. Необхідно розбудовувати спрощену систему зовнішньої торгівлі; стимулювати експортні операції з урахуванням потреб національного споживання; підвищувати ефективність іноземних інвестицій; ввести загальноприйняту систему валютного регулювання, спрямовану на підтримку національної валюти.

Україна через відсталість технологічного способу виробництва, має низьку конкурентоспроможність її продукції, слабке втягування в міжнародний поділ праці є периферією світового господарства і за такого розвитку подій може цілком перетворитися на сировинний придаток розвинутих країн світу, в ринок дешевої робочої сили тощо.

Необхідно звернути увагу на досвід економічних перетворень в інших країнах, а саме на:

Успішно функціонуючі економіки інших країн, які б могли стати певним взірцем для нашої країни.

Запозичення досвіду впровадження радикальних економічних реформ, трансформації соціально-економічної системи до принципово нового якісного стану.

Вивчення економічного потенціалу інших країн з метою встановлення з ними розгалужених двох та багатосторонніх господарських зв’язків, поглиблення міжнародного поділу праці, регіональної економічної інтеграції.

Майже 90 % експорту припадає на сировину, матеріали, товари народного споживання, більшість з яких не вистачає на внутрішньому ринку.

Відсутність суттєвих реальних успіхів на шляху України до СОТ, на думку багатьох експертів, зумовлена наступними чинниками та факторами: українська законодавча база у сфері зовнішньоторговельної діяльності є досить суперечливою та доволі неузгодженою; триває активна робота на відомчих рівнях, розробляються та приймаються нові рішення та нормативні акти, які не відповідають, а навіть часто суперечать нормам і принципам самої міжнародної організації; недостатнім є потенціал державних структур України у реалізації політики формування та ефективного проведення зваженої торговельної та інвестиційної політики.

Із набуттям членства у Світовій організації торгівлі Україна повинна буде поетапно і поступово, не поспішаючи, крок за кроком знижувати бар'єри на шляху торгівлі послугами та гармонізувати внутрішнє законодавство.

Інтеграція України до ЄС має важливі політичні, економічні і соціальні переваги для України.

Основні політичні переваги: гарантія політичної стабільності; гарантія демократії; гарантія безпеки.

Основні економічні переваги: макроекономічна стабільність; збільшення продуктивності економіки; збільшення обсягів торгівлі між Україною та ЄС; вільне пересування робочої сили в межах ЄС.

Основні соціальні переваги: захист прав працівників; реформа соціальної сфери; охорона навколишнього середовища.

Як видно проблем в Україні достатньо і завдання нового покоління економістів дуже складні. Для їх вирішення нам вкрай необхідна надійна правова база, бо вона сьогодні є найнеобхіднішою умовою економічного піднесення нашої країни. На даному етапі на Україні правова база тільки почала формуватись тому, що соціалістичний лад наклав свій відбиток на цей процес.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення