Курсова робота «Конституційне право України», 2006 рік

З предмету Право · додано 18.12.2007 14:10 · від фом · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Кваліфікаційні ознаки галузі конституційного права України 1.1. Предмет і метод правового регулювання конституційного права 1.2. Соціальне призначення конституційного права в системі національного права України Розділ 2. Загальна характеристика структури конституційного права 2.1. Конституційно - правові норми та їх специфічні ознаки 2.2. Інститути конституційного права як головний підрозділ галузі 2.3. Особливості джерел конституційного права – як форми існування правових норм Висновок Список використаної літератури

Висновок

Метою курсової роботи було дослідження і розкриття змісту конституційного права як провідної галузі національного права України.

Після проведення наукового дослідження та вирішенні поставлених задач, ми дійшли до висновку, що конституційне право – це провідна галузь національного права України, що являє собою сукупність правових норм, встановлених і охоронюваних державою для врегулювання відносин, які виникають в процесі здійснення основ повновладдя народу України.

До завдань конституційного права належить розкриття основ конституційного ладу і його захисту, конституційно – правового закріплення суверенітету українського народу, політичного та ідеологічного плюралізму, народовладдя, конституційної відповідальності, розподілу влади та взаємодії її складових частин, закріплення верховенства права, роз’яснення положень верховенства Конституції України, прямої дії конституційних норм, підстави дії на території України міжнародних договорів, конституційно – правових основ проведення мовної політики, конституційно – правового закріплення економічних відносин.

До кваліфікаційних ознак конституційного права, які в сукупності дають змогу виокремити цю галузь права як таку, належать предмет і метод правового регулювання, соціальне призначення, роль і принципи конституційного права, його завдання та функції, наявність конституційної (конституційно-правової) відповідальності.

Основним предметом правового регулювання конституційного права України є суспільні відносини, які виникають і діють у процесі здійснення влади народом України.

Конституційне право України є одним із найважливіших засобів забезпечення повновладдя народу України в політичній, економічній і соціально-культурній сферах його життєдіяльності.

Жодна інша галузь права не закріплює суспільних відносин, що складають основи повновладдя народу України. Це виняткова прерогатива конституційного права. Об’єкт являє собою всю сукупність суспільних правовідносин, які складаються в усіх сферах життєдіяльності суспільства.

Велике значення має метод правового регулювання - система прийомів і способів, за допомогою яких норми галузі права впливають на конкретні суспільні відносини, упорядковують їх щодо цілей і завдань правового регулювання.

Характерна особливість цього методу - максимально високий юридичний рівень. Відносини, що виникають і діють у процесі здійснення основ повновладдя народу України, на найвищому законодавчому рівні закріплюються Конституцією України. Безпосереднє закріплення - визначальний спосіб у галузі конституційного права України. Однією з особливостей методу конституційного регулювання є його установчий характер.

Під соціальною обумовленістю конституційного права розуміють відповідність, адекватність суспільним відносинам, що регулюються, його здатність відображати об'єктивні потреби суспільного життя.

Ефективність дії конституційного права — співвідношення між фактичними результатами дії норми і тими соціальними цілями (соціально обумовленими, соціально корисними), для досягнення яких цю норму прийнято. Доречно нагадати, що важливою умовою ефективності правових норм є їх доцільне застосування.

У загальному вигляді структуру конституційного права можна уявити як своєрідне утворення, що складається з трьох відносно самостійних, але надзвичайно тісно пов’язаних блоків: принципів конституційного права, його інститутів і норм.

Конституційно-правові норми - це загальнообов’язкові правила поведінки, установлені чи санкціоновані державою з метою охорони та регулювання певних суспільних відносин, які становлять предмет галузі конституційного права.

Для досягнення правового результату недостатньо наявності однієї правової норми, а необхідна їх сукупність для регулювання відповідної сфери суспільних відносин. Тому норми будь-якої галузі права поділяються за правовим, інститутами. Конституційно-правові інститути — це відповідна система норм конституційного права, які регулюють однорідні і взаємозв'язані суспільні відносини складають відносно самостійну групу. Це функціонально відокремлена, внутрішньо стабільна підсистема взаємопов’язаних правових норм. Це - головний підрозділ конституційної галузі права, що є системою інститутів права й охоплює декілька різновидів правовідносин, однорідних за змістом і методами правового впливу.

Відомо, що кожна наука має певну сукупність джерел.

Джерела права - це форма існування правових норм, яка перетворює право в об’єктивовану реальність.

Джерела конституційного права є результатом правотворчості державних органів і безпосереднього творення права самим народом, причому така правотворчість має особливий характер, оскільки вона закріплює найважливіші відносини - відносини влади.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали