Курсова робота «Дефіцит державного бюджету», 2006 рік

З предмету Фінанси · додано 11.12.2007 12:46 · від Сансанич · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 5 Розділ 1. Дефіцит державного бюджету, як економічна категорія та його характеристики. 8 1.1Дефіцит-складова державного бюджету 8 1.2Особливості України щодо формування дефіцитного ДБУ 16 1.3. Причини та наслідки дефіциту державного бюджету 17 1.4. Світовий досвід формування бездефіцитного бюджету 20 Розділ 2. Аналіз бюджетного дефіциту України 25 2.1. Аналіз дефіциту державного бюджету за 2000-2005 роки 25 2.2. Оцінка причин та наслідків дефіцитності державного бюджету 31 Розділ 3. Шляхи подолання дефіциту державного бюджету 36 3.1. Напрями подолання дефіциту державного бюджету 36 Висновки 40 Використані джерела: 44

Висновок

У ринкових умовах бюджет є основним інструментом державного регулювання соціально-економічних процесів. Надходження до бюджету безпосередньо залежать від стану виробництва. У свою чергу можливість утримувати соціальну сферу, забезпечувати соціальний захист населення залежить від стану надходжень до бюджету. Формування дохідної та видаткової частин бюджету пов'язане з основними макропоказниками економічного й соціального розвитку України на відповідний рік. Тому дефіцит для нашої держави на даному етапі розвитку є неприпустимим.

Проведені в роботі дослідження проблеми дефіцитності державного бюджету України дозволяє зробити такі основні висновки та вкласти пропозиції.

Дефіцит, як економічне явище виникає, внаслідок перевищення видаткової частини державного бюджету над дохідною. Також дефіцит служить показником, за допомогою якого можна визначити в якому економічному стані перебуває країна. Так, якщо розмір дефіциту державного бюджету перевищує 3% від рівня ВВП країни і трапляється кожен рік. то це говорить про наявність глибокої кризи в економіці.

Що стосується дефіцитності державного бюджету в Україні, то після проведеного аналізу можна сказати, що за останн шість років дефіцит у нашому бюджеті мав місце лише три рази- у 2001, 2003, 2004 роках. Розмір цього дефіциту не перевищував допустимих 3% ВВП, а отже про наявність кризи в Українській економіці за даний період говорити не доводиться. Просто внаслідок ряду непередбачуваних причин та нестабільного поступального розвитку економіки, видатки нашого бюджету перевищили доходи.

Слід відмітити таку проблему пов’язану з дефіцитом державного бюджету в Україні є недосконалість бюджетного планування. Це ми можемо бачити на прикладі 2001, 2002, 2005 років, коли фактичні показники виконання бюджету значно недотягували до прогнозних. Дане явище являється причиною прихованого дефіциту в Україні, коли навмисно або через непрофесіоналізм було завищено бюджетні показники.

До причин виникнення дефіциту слід віднести часті стихійні лиха, що траплялися в Україні. Хоча їхня ліквідація і мала б фінансуватися з резервного фонду, але через його малий розмір кошти доводиться запозичувати з інших джерел. Але даний факт є більше недоліком уряду, адже враховуючи статистику стихійних лих в Україні ( а вони трапляються часто) слід збільшити розміри резервного фонду.

Іншою причиною дефіцитності державного бюджету в Україні є нерівномірний розвиток економіки. Це пояснюється тим, що в українського правління не має чіткої і довгострокової стратегії що до розвитку економіки. Тому вона в більшій мірі розвивається сама, а та короткострокова політика уряду щодо економіки в різних роках часто має взаємно протилежні напрями що в свою чергу гальмує розвиток економіки. Тому прогнозистам важка визначити майбутні показники економіки, на основі яких буде розраховуватися бюджет, адже невідома реакція економіки на нове втручання уряду.

Існують і інші причини того, що в Україні виник дефіцит. Це передусім низький рівень життя населення, високе безробіття, мала прибутковість основної частини підприємств, велика частка тіньової економіки. Але всі вищенаведені причини виступають не тільки чинниками виникнення дефіциту, а і його наслідками недофінансування бюджету Тому вирішення даних проблем є досить проблематичне, але й дуже важливе. Адже, такі явища як безробіття, соціальна напруга, невдоволеність владою, що зараз присутні в Україні можуть стати причиною катастрофи і щоб цього уникнути слід приймати невідкладні заходи. До таких теоретично можна віднести:

- збільшення дохідної частини бюджету;

- скорочення видаткової частини бюджету;

- здійснення внутрішніх і зовнішніх позик;

- проведення грошової і кредитної емісії..

Щодо економічної ситуації в Україні, то для неї нині прийнятні всі чотири названі напрямки. Але можна виділити і інші напрями діяльності держави за допомогою яких можна подолати дефіцит:

- Розроблення довгострокової економічної політики держави, направленої на розвиток економіки. При цьому політика має бути ефективною і стабільною. Дана реформа дозволить стабілізувати економічний розвиток і створить передумови для її росту. А це в свою чергу створить стабільний потік коштів до бюджету, а отже зменшиться ймовірність дефіциту. Але на даний момент наявна ситуація коли у жорстких умовах дефіциту бюджету регіони України розробляють і втілюють у життя проекти економічного розвитку регіонів, але їх ініціатива стримується централізацією бюджету. Тому вони повинні оббивати пороги Міністерства фінансів України та Державного казначейства з проханням надати їм дотації, на фінансування видатків, що не покриваються власними та закріпленими доходами. Такі дії законодавців відбивають зацікавленість регіонів у покращанні їхнього економічного стану, зокрема у виробництві податкоємних товарів, що не стимулює економічного розвитку областей і України в цілому. Тому в цю стратегію розвитку слід внести чіткі плани розвитку регіонів.

- Також слід змінити податкову політику. Бо на даний час держава здійснює значний податковий тиск на підприємства, а тому останні часто приховують свої прибутки. Якщо ж зменшити тиск і ввести гнучку систему податкових пільг і санкцій, то можна буде збільшити податкові надходження шляхом виводу із тіні прибутків. Даний захід також дозволяє убезпечити в значній мірі нашу країну від дефіциту.

- впровадження у життя вищенаведених методів дозволить суттєво зменшити безробіття, а отже і ліквідувати ще один чинник дефіциту.

Отже підводячи підсумок слід сказати, що нашій державі для зменшення, а то й ліквідації дефіциту потрібно збільшувати дохідну базу бюджету і зменшувати видаткову. Даний процес можна здійснити дотримуючись вищенаведених принципів, бо в протилежному випадку значні дефіцити майбутніх державних бюджетів можуть призвести до глибокої кризи Української держави. І дане завдання лежить передусім перед нашою владою. Адже Бюджет — це відповідальність влади перед громадянами. Стан бюджетної системи можна назвати найважливішим критерієм економічної ситуації в країні, а однією з найважливіших функцій бюджету є регулювання економіки. Адже закладені в ньому параметри визначають наявність інвестиційних стимулів і потенціалу вкладень, рівень соціального захисту громадян, ступінь державної незалежності й обороноздатності, місце і роль України в міжнародних економічних відносинах. Тому слідкувати за тим щоб бюджет був бездефіцитним дуже для нас важливо.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення