Курсова робота «Цінні папери», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 05.12.2007 13:11 · від Аня · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика цінних паперів 1.1. Загальна характеристика інвестицій 4 1.2. Характеристика та класифікація фінансових інвестицій 8 1.3. Класифікація фінансових інвестиції 13 Розділ 2. Роль цінних паперів у фінансуванні розвитку виробництва та економічній діяльності підприємства 2.1. Формування й функціонування фондового ринку 17 2.2. Регулювання випуску та обігу цінних паперів 20 2.3. Облік фінансових інвестицій в асоційовані й дочірні підприємства 22 2.4. Облік фінансових інвестицій для провадження спільної діяльності 23 2.5. Розкриття інформації про фінансові інвестиції у фінансовій звітності 24 2.6. Шляхи поліпшення функціонування ринку цінних паперів України 26 Розділ 3. Особливості оцінки ефективності фінансових інвестицій 3.1. Первісна оцінка фінансових інвестицій 31 3.2. Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу 35 Висновки 38 Список використаних джерел 40 Додатки 42

Висновок

Отже, під інвестиціями розуміють всі види майнових і інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької діяльності, в результаті чого створюється прибуток або досягається соціальний ефект.

Інвестиційна політика представляє собою частину загальної І фінансової стратегії підприємства, яка заключається у виборі і реалізації найефективніших шляхів розширення об'єму його активів для І забезпечення основних напрямків його розвитку. Інвестиційна політика підприємства передбачає формування окремих напрямків інвестиційної діяльності підприємства у відповідності із стратегією його економічного розвитку.

В процесі формування інвестиційної політики підприємства виділяють три основні напрямки:

1) реальні інвестиції;

2)фінансові інвестиції;

3)інноваційні інвестиції.

Фінансові інвестиції представляють собою вкладення засобів підприємства на термін більше одного року в різні грошові і фондові інструменти інвестування, серед яких найбільш значну долю займають вкладення засобів у цінні папери.

Фінансові інвестиції підприємства здійснюються в наступних основних формах:

1) вклади в статутні фонди спільних підприємств;

2) вклади в доходні інструменти грошового ринку;

3) вклади в доходні інструменти фондового ринку. При відборі у портфель, що формується, цінних паперів окремих їх видів враховуються наступні основні фактори:

1. Тип інвестиційного портфелю, що формується у відповідності з його ціллю.

2. Необхідність диверсифікації фондових інструментів портфеля.

3. Необхідність забезпечення високої ліквідності портфеля.

4. Необхідність забезпечення участі в управлінні акціонерними компаніями.

5. Розмір оплати комісійних послуг по придбанню і реалізації фондових активів.

Облік інвестицій регламентуються П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" та Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.99 р. №291 з додатками із змінами та доповненнями, внесеними згідно Наказу Мінфіну № 989 від 10.12.2002р.

Відповідно до мети отримання фінансові інвестиції обліковуються за різними методами їх оцінки:

- Метод участі в капіталі;

- По справедливій вартості;

- По амортизованої собівартості.

Інвестиції розподіляють на інвестиції, що містяться з метою наступного продажу та інвестиції не призначені для продажу.

Більшість підприємств має в своєму розпорядженні тимчасово не зайняті грошові кошти, крім тих мінімальних коштів, які необхідні для здійснення щоденних операцій. З метою отримання прибутку такі тимчасово вільні кошти підприємство може інвестувати в окремі об`єкти різних галузей економічної діяльності. Тому розвиток фінансових вкладень є найважливішим процесом в діяльності багатьох підприємств.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення