Курсова робота «Закономірності розвитку грошових і кредитних систем у другій половині ХХ ст.», 2007 рік

З предмету Гроші та кредит · додано 02.12.2007 23:25 · від натуля · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Закономірності розвитку грошових і кредитних систем у другій половині ХХ ст. 1.1. Поняття грошової та кредитної систем 1.2. Передумови створення і розвитку грошової та кредитної систем 1.3. Створення та розвиток грошової системи України у другій половині ХХ ст 1.4. Розвиток кредитної системи України у другій половині ХХ ст 1.5. Становлення Центрального банку України Розділ 2. Оцінка кредитоспроможності підприємства ВАТ «Бердичівський пивоварний завод» 2.1. Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ «Бердичівський пивоварний завод 2.2. Аналіз ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства 2.3. Розрахунок розміру кредиту та кредитна оцінка позичальника Висновки Список використаної літератури

Висновок

В ході дослідження з’ясовано, що грошова система – це конкретна форма організації грошового обігу, визначена відповідним законодавством країни; а кредитна система – це сукупність банків, спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів, які здійснюють мобілізацію грошових ресурсів і надають їх у позику.

Необхідність і передумови грошової та кредитної систем як центральної ланки економіки базуються: з одного боку - на розвитку виробництва і розширенні торгівлі, що зумовлюють зростання обсягів грошового обороту, а звідси – необхідність його організації; а з іншого - виникає необхідність у специфічній формі підприємницької діяльності, пов’язаної з нагромадженням і розподілом тимчасово вільних коштів, суб’єктів ринку. Організація виконання цих двох найважливіших завдань викликає появу особливих підприємств – інститутів кредитної системи, які поділяються на три великі групи: центральні банки, комерційні банки і спеціалізовані кредитно-фінансові установи (парабанки).

Сучасні грошові системи зарубіжних країн, незважаючи на свої особливості, мають багато загальних рис. Вони включають наступні елементи: грошову одиницю, масштаб цін, види грошей, що є законним платіжним засобом, емісійну систему і державний апарат регулювання грошового обігу.

У період становлення державної незалежності України першою почала в умовах економічної та фінансової кризи будувати власну грошову систему, набувати досвіду емісійної справи, опановувати складний механізм грошово-кредитної політики. Грошова система формується і функціонує на базі банківської і може розглядатися як її складова.

Головною ланкою кредитної системи у будь-якій країні є банки, які здійснюють основну масу кредитних і фінансових операцій.

Банки мають широкі можливості оперувати на грошовому ринку, ніж інші кредитно-фінансові інститути. Тому банки відіграють ключову роль у секторі опосередкованого фінансування.

У цілому кредитна система, реалізуючі кредитні відносини, забезпечує завершальний перерозподіл національного доходу і ВВП. Вона сприяє адекватному переміщенню ресурсів між галузями, між виробничою і невиробничою сферою, а також між підприємствами. Це, у свою чергу, призводить до структурних змін в економіці і до вирівнювання різних норм прибутку до середнього.

На основі проведеного дослідження щодо вдосконалення кредитної системи можна зробити наступні висновки.

1. Банківську систему слід забезпечити надійною інформацією про позичальників при здійсненні кредитування.

2. Слід прийняти Закон України про кредитування, який би забезпечив захист інтересів кредитора і чітко визначив обов’язки суб’єктів кредитування стосовно виконання угоди.

3. Забезпечити виконання кредитно-банківською системою ролі прискорювача розвитку національної економіки шляхом реформування системи кредитування суб’єктів господарської діяльності тощо.

Уведення гривні в нашій країні означало завершення процесу становлення в Україні власної паперово-грошової системи. Однак це не призвело до остаточного вирішення всіх проблем, пов’язаних з функціонуванням грошової системи незалежної держави. Зараз перед Україною стоїть складне завдання укріплення національної валюти, забезпечення її стабільності і досягнення як внутрішньої, так і зовнішньої конвертованості гривні. Вирішення цих завдань пов’язане з удосконаленням грошового обігу, а також розвитку і зміцнення всіх перспективних і позитивних тенденцій у ринковій економіці України.

Проведений аналіз кредитоспроможності підприємства ВАТ «Бердичівський пивоварний завод» є кредитоспроможним.

Результати проведеного «Z- аналізу» за Альтманом говорять про те, що ВАТ «Бердичівський пивоварний завод» відноситься до групи успішно діючих підприємств.

Провівши оцінку ефективності виробничо0-господарської діяльності досліджуваного підприємства, слід відмітити, що незважаючи на достатній рівень ефективності діяльності (рентабельності), на ВАТ «Бердичівський пивоварний завод» у всіх випадках спостерігається їх погіршення показників ефективності господарської діяльності – їх зменшення. З метою покращення результатів своєї діяльності підприємству слід зменшити свої витрати.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення