Курсова робота «Податки і податкова політика України», 2007 рік

З предмету Фінанси · додано 02.12.2007 16:35 · від Tatana · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

1.Вступ 3 2.Передумови виникнення та розвиток податків. Загальна характеристика податкової політики України 5 3.Класифікація податків: 9 3.1. прямі і непрямі податки; 9 3.2. загальнодержавні податки і збори; 12 3.3. місцеві податки і збори 14 4. Концепція реформування податкової системи України: 17 4.1. основні передумови реформування податкової системи України; 17 4.2. концептуальні засади реформування податкової системи України; 20 4.3. принципи та напрями реформування податкової системи України; 21 4.4. заходи, що сприятимуть реформуванню податкової системи України досягненню цілей реформування податкової системи сприятимуть заходи щодо реформування системи соціального страхування; 27 4.5. реформування методів адміністрування податків і зборів (обов’язкових платежів); 27 4.6. реформування системи адміністраторів податків і зборів; 28 4.7. етапи реформування податкової системи 28 5.Висновок 30 6.Список використаної літератури 32

Висновок

Під податком і збором (обов'язковим платежем) до бюджетів та до державних ці-льових фондів слід розуміти обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законами України про оподаткування. Сукупність податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, що справляються у встановленому законами України порядку, становить систему оподаткування. Відсутність податків паралізує фінансову систему держави в цілому, робить її недієздатною і в кінцевому підсумку – позбавленою будь-якого сенсу.

Платниками податків і зборів (обов'язкових платежів) є юридичні і фізичні особи, на яких згідно із законами України покладено обов'язок сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі).

Ставки, механізм справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), за винятком особливих видів мита та збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, збору у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування. Особливі види мита справляються на підставі рішень про застосування антидемпінгових, компенсаційних і спеціальних заходів, прийнятих відповідно до законів України.

Встановлення і скасування спеціального збору до Фонду гарантування вкладів фі-зичних осіб, розмір та механізм справляння цього збору здійснюються відповідно до За-кону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб"

У деяких країнах до агітаційно-роз’яснювальної роботи із впровадження будь-якого податку долучались приватні фірми, і це давало позитивний результат. Впровадження ПДВ в Україні й досі потребує вирішення питань, пов’язаних з обліком та реєстрацією платників, визначенням критеріїв оподаткування окремих видів товарів, робіт та послуг, засобів виробництва продукції за договірними цінами та проданою в кредит.

Загалом можна дійти висновку, що еволюція місцевих податків пройшла певний шлях і на сьогодні вони є значним фінансовим підґрунтям для місцевого самоврядування. У податкових системах країн із ринковою економікою місцеві податки вдало доповнюють державні податки, є досить гнучкими за своєю суттю, сприяють розширенню загальної податкової бази та зменшенню податкового навантаження на платників.

Стабільні, загальновідомі та єдині для всіх принципи податкової політики забезпечують нормальні умови господарювання і поступовий розвиток ринкових відносин.

З метою забезпечення ефективного виконання податковою системою її функцій для закріплення сталого економічного зростання в країні та її регіонах, а також підвищення життєвого рівня громадян необхідно вирішити ряд питань, зокрема, нерівномірного розподілу податкового навантаження в економіці, неефективної системи податкових пільг, заборгованості зі сплати податків і зборів до бюджету, відмінностей податкового та бухгалтерського обліків, зростання обсягу відшкодування податку на додану вартість.

Безумовно, місцеві податки відіграють значну роль у забезпеченні фінансування соціальної інфраструктури, розвитку комунального господарства, наданні безплатних благ і послуг населенню. Є підстави стверджувати, що на сьогодні це об’єктивно необхідний елемент фінансової системи держави. Відповідно до програми діяльності Кабінету Міністрів України “Назустріч людям” “у сфері оподаткування Уряд керуватиметься єдиним правилом – податки повинні бути зрозумілими, стабільними та низькими, але платити їх зобов’язані всі”.

Тому основним завданням податкової політики на наступний рік є формування податкової політики на засадах економічної ефективності, стабільності, прозорості та наближення її до міжнародних та європейських стандартів.

Одним із основних напрямів податкового реформування є удосконалення процедури адміністрування податків та зборів (обов’язкових платежів).

Сучасна система оподаткування місцевими податками і зборами в Україні не відповідає загальновизнаним світовою практикою критеріям самодостатності й економічної доцільності. Тому одним із напрямів податкової політики має бути розвиток системи оподаткування місцевими податками і зборами.

При удосконаленні системи місцевих податків і зборів необхідно закріплювати за регіоном лише ті податки і збори, на формування податкової бази яких можуть впливати органи місцевого самоврядування і які фактично забезпечують стійкі, стабільні джерела доходів місцевих бюджетів.

Наявність суттєвих розбіжностей між бухгалтерським і податковим обліком при-зводить до різного трактування положень щодо порядку та методології їх ведення. Перед-усім із-за розбіжностей з питань щодо формування структури та складу валових доходів і валових витрат при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток і доходів та витрат суб’єктів господарювання при визначенні фінансового результату для складання фінансової звітності по різному визначаються бази оподаткування, що ускладнює адміністрування податку на прибуток підприємств.

Таким чином, основним завданням реформування бухгалтерського та податкового обліку є наближення (уніфікація) правил їх ведення.

Особливістю оподаткування в Україні є співіснування в межах однієї податкової системи двох підсистем – стандартної і спрощеної, що саме по собі позначається на ефективності оподаткування.

Впровадження та використання спрощених систем оподаткування, до яких належать: єдиний податок для фізичних осіб, єдиний податок для юридичних осіб, фіксований податок для фізичних осіб, спеціальний торговий патент, фіксований сільськогосподарський податок, породило цілу низку проблем. Практика функціонування спрощеної системи оподаткування свідчить про необхідність удосконалення її форми та порядку застосування.

На сьогодні, на формування головних параметрів податкової системи суттєво впливає тіньова економіка. Державна податкова політика має бути спрямована на розширення бази оподаткування, запровадження системи економічних заходів з метою детінізації української економіки та легалізації доходів юридичних та фізичних осіб.

Коментар модератора

Відсутні додатки

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення