Курсова робота «Сучасні проблеми цивільного процесу», 2007 рік

З предмету Право · додано 30.11.2007 11:35 · від Grek · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Сучасний стан цивільно-процесуального законодавства 2. Основні правові проблеми сучасного судочинства та шляхи їх вирішення 2.1. Інститут присяжних у цивільному процесі 2.2. Нестабільність законодавства і вплив цього фактора на цивільний процес 2.3. Проблеми запровадження нових ЦПК і КАС 3. Теоретичні та технічні проблеми цивільного судочинства та шляхи їх вирішення 3.1. Теоретичні проблеми цивільного процесу 3.2. Проблеми технічного характеру Висновок Список використаної літератури

Висновок

Найголовнішими сучасними проблемами цивільного процесу автор вважає такі: 1. Невідповідність нового ЦПК конституційним принципам здійснення правосуддя. 2. Нестабільність законодавства, відсутність системи при внесенні змін до ЦПК. 3. Необхідність систематизації норм нового ЦПК з урахуванням теорії цивільного процесу. 4. Відсутність теоретичних концепцій подальшого розвитку цивільного процесу. 5. Судочинство в цивільних справах не відповідає ні вимогам законодавства, ні теорії цивільного процесу. 6. Проблеми у забезпеченні висококваліфікованими кадрами посад суддів, адвокатів.

Однією з найголовніших проблем цивільного процесу є те, що деякі положення Конституції не знайшли навіть формального закріплення в новому ЦПК. Зокрема, конституційний принцип поширення юрисдикції суду на всі правовідносини, що виникають у державі, до останнього часу був залежним від компетентності судді, оскільки у ст. 136 ЦПК від 1963 р. існувало обмеження повноважень суду. Тепер обмеження формально зняте, але спеціалізація судів на вирішенні певних правовідносин: цивільних, господарських і адміністративних дозволятиме суддям "ганяти" заявників між різними судами. Вважається, що у такій ситуації суди мають приймати заяви від громадян та самі вирішувати питання підвідомчості (компетенції) судів. Залишилося не розкритим і конституційне положення щодо інституту присяжних.

Після набранням чинності новим ЦПК суд присяжних так і залишився лише декларативною формальністю Конституції України. Про нього в Україні практично не згадується, незважаючи на те, що новий ЦПК мав реалізувати положення Конституції у повному обсязі. Тому виникає запитання, хіба Конституція України - це не Основний Закон, а її положення не повинні обов'язково запроваджуватися у законодавство?

Другою не менш важливою проблемою цивільного судочинства є нестабільність законодавства, відсутність системності при внесенні змін до нового ЦПК, нечіткість норм ЦПК, яка дає можливість їх двозначного тлумачення.

Про нестабільність нового законодавства свідчить така статистика. Так, новий ЦПК набрав чинності 1 вересня 2005 p., але як до цієї полії, так і після неї мають місце виключення норм або внесення змін уже до нового ЦПК, тобто зміни почалися ще до набрання чинності цим нормативним актом. Наприклад, були внесені зміни до нового ЦПК Законом № 2875-IV від 08.09.2005 (ВВР, 2005, № 32, ст. 422), Законом № 2747-IV від 06.07.2005, (ВВР, 2005, № 35-36, № 37, ет.446).

Іншою проблемою нового ЦПК є необхідність систематизації його норм з урахуванням теорії цивільного процесу та одночасного введення у дію Кодексу адміністративного судочинства. Щодо загальної частини ЦПК України, то вона не зовсім повно узагальнює всі інститути цивільного процесу, що стосуються галузі в цілому. Так, глава 1 розділу III, у якій ідеться про підсудність, має бути розташована в розділі І "Загальні положення". Це зумовлене тим, що в статтях 107, 108 нового ЦПК України говориться про загальні правила підсудності, але глава 1 (підсудність) віднесена до позовного провадження. Тому в цій частині є більш раціональним ЦПК Росії, який у загальних положеннях у главі 3 закріпив питання підвідомчості та підсудності.

Шляхами вирішення проблем можуть бути:

1. Привести у відповідність новий ЦПК конституційним принципам здійснення правосуддя.

2. Стабілізувати законодавство, вдосконалити систему внесення змін до ЦПК. Зокрема рекомендується ухвалити один Закон в якому буде вирішено всі сучасні проблеми цивільного судочинства, а не приймати окремі зміни, котрі тільки ускладнюють роботу над вдосконаленням норм судочинства.

3. Врахувати при прийнятті Закону про внесення змін думку науковців та юристів в сфері цивільного судочинства.

4. Прийняття суддів та працівників суду проводити на конкурсній основі, за прозорими схемами, для підвищення кваліфікованості складу судової системи.

5. Кабінету міністрів прийняти постанову про поступове удосконалення проблеми технічного запису у судочинстві.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали