Курсова робота «Принципи організації та діяльності прокуратури України», 2004 рік

З предмету Право · додано 30.11.2007 07:00 · від Addonus · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ І. Характеристика принципів організації та діяльності прокуратури УкраїниРозділ ІІ. Принципи організації та діяльності прокуратури України 2.1. Єдність і централізація як принцип прокурорської системи України 2.2. Принцип незалежності прокуратури 2.3. Законність як принцип прокурорської системи. 2.4. Принцип гласності в діяльності прокуратури22ВисновкиЛітература

Висновок

З наведених вище даних можна, на мій погляд, зробити такі висновки. По-перше, в об'єктивному розумінні принцип — це певна домінуюча ідея, яка відображає зміст і основні риси якогось явища природи чи свідомої людської діяльності. "Принципи не застосовуються до природи і людської історії, а абстрагуються з них, — зазначав Ф. Енгельс, — не природа і людство пристосовуються до принципів, а, навпаки, принципи є вірними лише постільки, поскільки вони відповідають природі та історії". Принципи — це завжди узагальнений вираз суті тих чи інших явищ, поскільки вони не є продуктом абстрактного теоретизування, а відображають об'єктивно існуючу реальність та діючі в ній закономірності. По-друге, стосовно складних соціальних систем принципи можна розглядати як умови їх нормальної життєдіяльності. Якщо певні принципи, які об'єктивно притаманні тій чи іншій системі, не закладені в неї при її створенні або порушуються в процесі її діяльності, то нормальне функціонування такої системи унеможливлюється або утруднюється. По-третє, поряд з вищенаведеними об'єктивними ознаками існує і суб'єктивна ознака принципів, яка проявляється у ставленні людей до необхідності керуватись певними принципами у своїй повсякденній діяльності. У цьому розумінні беззастережне і точне слідування принципам діяльності тієї чи іншої системи забезпечує досягнення поставлених перед нею цілей. Як слушно відзначила А. Меженцева, хоча принципи і "відображають закономірності суспільних відносин, які ними регулюються, але формуються людьми відповідно до цих відносин" і в цьому розумінні мають не лише об'єктивний, але й суб'єктивний характер.

Особливе місце серед принципів життя суспільства посідають правові принципи, зокрема ті, які визначають основи організації і діяльності тих чи інших державних структур. Будучи сформульованими у стислих виразах і навіть окремими словами, ці принципи потребують поглибленого наукового аналізу для точного з'ясування їх істинного змісту. При цьому немає сумнівів у тому, що характер цих принципів визначається передусім цілями, завданнями і функціями тих чи інших державних органів.

Для правових принципів є властивим тісний зв'язок із нормами права. Так, стосовно принципів організації і діяльності прокуратури С. Новиковим висловлено думку, що "принципом може вважатись лише таке положення, яке відображено в теорії як ідея і виражено в законі як норма". В. Алексєєв вважає, що "принципами кожної галузі права є лише такі його керівні ідеї, які самі одержали закріплення у нормах права". Аналогічною є позиція з цього питання О. Михайленка та В. Малюги.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали