Курсова робота «Звязок політичної системи і ЗМІ», 2006 рік

З предмету Політика, політологія · додано 23.11.2007 17:45 · від sv · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ І. Роль ЗМК в політичній системі суспільства 6 РОЗДІЛ ІІ. Політичний статус ЗМК за системи поділу влади 15 Розділ ІІІ. ЗМК як чинник демократизації суспільно-політичного життя 26 Висновок 36 Список використаної літератури 38

Висновок

З раннього дитинства людина опиняється в інформаційному полі, вона не може жити без інформації, сприймаючи її через безліч каналів, і на основі її обробки формує свою поведінку. ЗМК створюють своєрідний інформаційний світ, в якому людина, зокрема молода людина, виробляє певний світогляд щодо життя, способу життя, стилю життя, типів поведінки тощо, хоча, як зазначалося, інформація ЗМК має, здебільшого, несистематизований, а часом і суперечливий характер.

Засоби масової комунікації відображають умови життя людей, системи їхніх спільних зв’язків і залежностей у макро- і мікромасштабі. Засоби масової інформації виконують два, на перший погляд, протилежних завдання: фіксують і розвивають інтереси як особистості, так і суспільства. Політологічний, соціальний та психологічний аспекти феномена “засобів масової комунікації ” важко відокремити. Існує абсолютний взаємозв’язок соціальних і психологічних підходів заради спільної поставленої мети. За допомогою технічних засобів відбувається розповсюдження повідомлень, інформації, що містять певні ідеї для подальшого формування (або впливу на формування) установок, оцінок, думок та поведінки людей. Нерідко в такому випадку засоби масової інформації виконують не стільки інформаційні та культурологічні, скільки ідеологічні функції.

Засоби масової комунікації – технічні засоби (друковані видання, радіо, телебачення, кіно, комп`ютерні мережі тощо), за допомогою яких розповсюджуються різні види інформації щодо знань, духовних цінностей, моральних та правових норм і т.д., на кількісно великі і досить поширені у межах аудиторії людей різного віку та соціального стану. Вони відіграють особливу роль у формуванні здорового способу життя.

Засоби масової інформації вважаються невід'ємною складовою частиною політики а також і політичної системи. Політична система більше, ніж інші види суспільної діяльності, має потребу в спеціальних засобах інформаційного обміну, у встановленні і підтримці постійних зв'язків між її суб'єктами.

Це зумовлено самою природою політики як колективної, організованої цілеспрямованої діяльності, спеціалізованої форми спілкування людей для реалізації групових цілей та інтересів, що торкаються всього суспільства. Колективний характер цілей, що реалізуються в політиці, передбачає їхнє обов'язкове усвідомлення розділеними в просторі членами колективу і координацію діяльності людей і організацій. Усе це й потребує використання спеціальних засобів передачі інформації – ЗМК, що забезпечують єдність волі, цілісність і єдину спрямованість дій людей. ЗМК являють собою заклади, створені для відкритої, публічної передачі за допомогою спеціальних технічних пристроїв різних повідомлень. І, власне, вони являють собою спосіб передачі, збереження, виробництва і розповсюдження політико-економічних, духовних цінностей у суспільстві. Засоби масової інформації — це своєрідна система, яка охоплює періодичні друковані видання, радіо-, теле-, відео-програми, кінохронікальні програми, інші форми періодичного поширення масової інформації.

Отже, під ЗМК розуміють ті соціальні інститути й канали комунікації, які забезпечують систематичний збір, оброблення і поширення інформації на масову аудиторію. ЗМК виступають як професійний інформаційний посередник між безперервним потоком подій і широкою громадськістю. ЗМК:– тримають громадськість у курсі подій;– повідомляють громадянам різні точки зору;– забезпечують гласність і захист прав людей;– сприяють розповсюдженню культури в суспільстві;– справляють вплив на свідомість і поведінку людей.

Я вважаю, що мета моєї курсової роботи була виконана, а також реалізована через заплановані завдання, тобто: охарактеризовані поняття і риси ЗМІ, визначені основні функції, прослідкований політичний статус ЗМК за системи поділу влади.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали